o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
S

Sablik, Jozef, prof. Ing., CSc., prodekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (so sídlom v Trnave)

Sabol, Tomáš, doc. Ing., CSc., dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Sabolová, Mária, Ing., poslankyňa NR SR, KDH

Sabolová , Paula

Sadovský, Zoltán, Ing., CSc., stavbár, Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Sága, Milan, prof. Dr. Ing., profesor na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, vedúci Katedry aplikovanej mechaniky

Sagan, Peter, profesionálny cyklista

Saktor, Ivan, Mgr., predseda Konfederácie odborových zväzov v rokoch 1996 - 2006, bývalý primátor mesta Banská Bystrica 2006-2010

Salamon - Čekovská, Ľubica, skladateľka, klaviristka

Saloň, Marián, Ing. , poslanec NR SR, SMER-SD

Samuely, Peter, Prof. RNDr., DrSc., fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Sandtner, Štefan, saleziánsky kňaz, básnik, prekladateľ, redaktor

Sarvaš, Juraj, Doc. Mgr. Art., herec, scenárista, režisér, pedagóg, predstaviteľ umeleckého prednesu

Sasinek, František Víťazoslav, kňaz, tajomník Matice slovenskej, profesor, archivár, člen Slovenského učeného tovarišstva, jeden z najvýznamnejších slovenských historikov druhej polovice 19. storočia

Satinský, Július, prozaik, dramatik, fejtónista, humorista, autor literatúry pre deti

Schenk, Juraj, prof. PhDr., CSc., profesor sociológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1994 - 1996 - minister zahraničných vecí

Schiffer, William , umelec, sochár, medailér

Schill, Štefan, Ing., Podpredseda Štatistického úradu Slovenskej republiky

Schmidt, Jozef, Mgr., viceprezident KOZ SR pre výrobné OZ, predseda Odborové združenie železničiarov

Schmögnerová, Brigita, Ing., CSc., výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie pri OSN, 1998 - 2002 ministerka financií SR, 1994 podpredsedníčka vlády

Schneider - Trnavský, Mikuláš, Hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg, národný umelec. Zaslúžil sa o založenie Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave.

Schrojf, Viliam, futbalový brankár

Schuster, Rudolf, Dr. h. c. Ing., PhD., prezident Slovenskej Republiky, 1999 - 2004

Schwarz, Štefan, akademik, matematik, pedagóg

Schwarz, Pavel, PhDr., herec, moderátor, publicista a manažér v oblasti kultúry a umenia

Sedláček, Pavol, MUDr., MPH, prezident Asociácie nemocníc Slovenska, riaditeľ NsP v Trenčíne

Sedlák, Marián, RNDr., DrSc., fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Sedlák, Vincent, historik, medievista a vysokoškolský pedagóg

Sedmák, Ladislav, Ing., predseda predstavenstva Tauris, a.s.

Sečánsky, Milan, JUDr.

Seginko, Jozef, doc. RNDr., PhD., bývalý dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Segner, Ján Andrej, fyzik, matematik, lekár, botanik

Sekeráš, Ľubomír, hokej

Seman, Vladimír, Televízny producent, moderátor, režisér a publicista.

Senko, Ján, PhDr., poslanec NR SR, Smer-SD

Sidor, Igor, Mgr. , poslanec NR SR, krajský podpredseda Most-Híd

Siegfried, Leonard, prof. MUDr., CSc., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Sika, Peter, Ing., PhD., štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sikos, Tomay Tamás, dekan Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Silan, Janko, básnik, prekladateľ, katolícky kňaz

Siman, Jaroslav, prof. MUDr., PhD., prednosta Detskej fakultnej nemocnice s Poliklinikou v Bratislave

Simančík, František, Ing., CSc., strojár, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Simon, Zsolt, Ing., bývalý minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja, 2002 - 2006 - minister pôdohospodárstva SR, Most-Híd

Sinay, Juraj, Dr.h.c. mult. prof. Ing., DrSc., prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing Technickej univerzity v Košiciach

Siracká, Eva, MUDr., DrSc., lekárka, prezidentka neziskovej organizácie Liga proti rakovine

Sirácky, Andrej, akademik, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Sitek, Ján, Ing., dec. 1994 - okt. 1998 - minister obrany SR

Siváček, Ján, jazzový hudobník (tenorsaxofón, dirigent, kompozícia, aranžovanie), pedagóg, publicista, organizátor hudobného života

Siváček, Vladimír, PhDr., PaedDr. , umenohistorik a ochotnícky bábkar

Sivák, Rudolf, Dr. h. c. prof. Ing., PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

Sivák, Jozef, národovec, politik, poslanec v parlamente ČSR, minister školstva prvej Slovenskej republiky

Siťaj, Štefan, prof. MUDr. , DrSc. , Zakladateľ ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch

Sklenaříková, Adriana, modelka

Sklovská, Sisa, speváčka

Skokan, František, PhDr., predseda Slovenskej komory psychológov

Skutecký, Dominik, tvorca žánrovej maľby

Skyčák, František, politik, podnikateľ, organizátor ľudového družstevníctva a katolíckych spolkov na Orave

Skyčák ml., František, filozof, publicista, rektor spišského seminára

Sládeček, Marián, generálny konzul - Ukrajina (Užhorod)

Sládečková, Marta, herečka

Sládek, Ján, prof. Ing., DrSc., bývalý riaditeľ Ústavu stavebníctva a architektúry SAV

Sládek, Vladimír, prof. RNDr., DrSc., zamestnanec Ústavu stavebníctva a architektúry SAV

Sládek, Gustáv, Prof. Ing., DrSc., bývalý námestník ministra obchodu a CR, vysokoškolský profesor

Sládek, Milan, prof., mím, choreograf, režisér a pedagóg

Sládkovič, Andrej, básnik, publicista, prekladateľ, predstaviteľ romantizmu, najvýznamnejší lyrik štúrovskej generácie, autor filozoficko-reflexívnej poézie, ľúbostnej lyriky a lyricko-epických skladieb

Slafkovský, Alexander, MUDr., poslanec NR SR, SDKÚ-DS, primátor mesta Liptovský Mikuláš

Slančíková Timrava, Božena, prozaička, autorka poviedok a noviel, dramatička, popredná predstaviteľka druhej vlny literárneho realizmu

Slávik, Ján, doc., ArtD., hudobník, vysokoškolský pedagóg, zakladajúci člen Moyzesovho kvarteta

Slavkovská, Eva, PhDr., CSc., dec. 1994 - okt. 1998 - ministerka školstva SR

Slavkovský, Peter, PhDr., DrSc, etnológ, Ústav etnológie SAV

Slašťan, Michal, Ing., bývalý primátor mesta Ružomberok

Slezák, Ján, prof. MUDr., DrSc., FIACS, prvý podpredseda SAV

Slivka, Martin, prof., PhDr., CSc., filmár, režisér, scenárista, dokumentarista

Sloboda, Dušan, RNDr. , regionálny geograf, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika

Sloboda, Rudolf, spisovateľ

Slobodník, Dušan, PhDr., CSc., spisovateľ, jún 1992 - mar. 1994 - minister kultúry SR, 1994 - 1998 poslanec NR SR

Slota, Ján, Ing., poslanec NR SR, primátor mesta Žilina v rokoch 1990-2006, predseda SNS

Slovák, Ladislav, prof., dirigent, pedagóg

Sluka, Štefan, predseda SOZ pracovníkov služieb

Slušná, Ľubomíra, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

Smatanová, Zuzana, speváčka

Smieško, Vladimír, MUDr, CSc., lekár, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Smik, Otto, najúspešnejší slovenský pilot v službách britskej RAF

Smolec, Ján, Novinár, reportér, spisovateľ, bývalý poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR a bývalý poslanec NR SR.

Smrek, Ján, básnik, autor literatúry pre deti a mládež, memoárista, libretista, redaktor, prekladateľ, organizátor literárneho života, vydavateľ tlačového orgánu slovenských spisovateľov Elán

Soboňa, Viliam, jún 1992 - nov.1994 - minister zdravotníctva SR

Sofer, Chatam, najvýznamnejšia osobnosť v dejinách bratislavského Židovstva, učenec, pedagóg, spisovateľ, vlastným menom Moše Schreiber

Sokol, Koloman, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, zakladateľ modernej grafiky, ilustrátor

Sokol, Ján, Mons., trnavský arcibiskup, Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike

Sokol, Ivan, prof., organový virtuóz, pedagóg a zakladateľ medzinárodného organového festivalu v Košiciach

Sokol, Martin, Dr., slovenský politik, právnik

Solej, Ivan, primátor mesta Medzilaborce

Solga, Oliver, Mgr., primátor mesta Pezinok

Solovaya, Nina, DrSc., astronomička, Astronomický ústav SAV

Sólymos, László, Ing., poslanec NR SR, člen republikového predsedníctva Most-Híd

Sommer, Otakar, prof. JUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Somogyi, Szilárd, poslanec NR SR, člen SaS

Sopko, Peter, Veľvyslanec SR v Belgicku

Soták, Vladimír, Ing., generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Železiarne Podbrezová, a.s.

Soták, Ján, Doc. RNDr., DrSc., geológ, Geologický ústav SAV

Sovák, Pavol, doc. RNDr., CSc., dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Spišiak, Roman, predseda SOZ slobodných povolaní

Spišiak,, Ján, doc. RNDr., DrSc., geológ, Geologický ústav SAV

Srholec, Anton, Dr.h.c., kňaz

Srna, František, motocyklový pretekár

Stacho, Imrich, slovenský futbalista, brankár československej futbalovej reprezentácie a Spartaka Trnava

Stadtrucker, Ivan, prof. Ing., CSc., vedúci Katedry filmovej dramaturgie a scénaristiky Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Stanček, Ľubomír, Prof. ThDr. Dr., PhD., rímskokatolícky kňaz, profesor, úspešný slovenský autor

Stanislav, Ján, jazykovedec, slavista, univerzitný profesor

Stanislav, Ivan, diplomat, novinár, spisovateľ, spevák, organizátor kultúrneho života

Stank, Jozef, Ing., CSc., jan. 2001 - okt. 2002 - minister obrany

Stanko, Július, poslanec NR SR, KDH

Stankoviansky, Samo, prof. Ing., Analytický chemik, vysokoškolský pedagóg, výskumný pracovník

Stankovská, Andrea, popredná slovenská klaviristka, korepetítorka, flautistka, čembalistka a pedagóg

Stankovský, Dušan, Mgr. art., popredný klavirista, korepetítor, pedagóg, hudobný upravovateľ

Stankovský, Róbert, Doc. Mgr. art., dirigent, docent VŠMU

Staško, Štefan, Ing., primátor mesta Sobrance

Stehlíková, Nikoleta, vedúca sólistka baletu SND

Stehlíková, Katarína, Vicekonzulka - Čína (Šanghaj)

Stein, Juraj, Ing., PhD., elektroinžinier, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Steinecker, Anton, skladateľ

Stern, Juraj, prof. Ing. Dr.h.c., PhD., predseda správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA), bývalý rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

Sternová, Zuzana, Prof. Ing., PhD., autoriz. inžinier, výkonná riaditeľka, vedecko-výskumná pracovníčka Výskumno-vývojového ústavu pozemných stavieb VVÚPS-NOVA, s. r. o.

Stodola, Aurel, fyzik, technik, konštruktér, vynálezca, zakladateľ teórie parných a plynových turbín

Stodola, Ivan, MUDr., doc., dramatik, prozaik, lekár, najvýznamnejší predstaviteľ slovenskej dramatickej spisby medzivojnového obdobia

Stolárik, Stanislav, Mons. doc. ThDr. PhDr., PhD., mimoriadny profesor, pomocný biskup Košickej arcidiecézy a titulárny biskup Barikský

Stoličná, Rastislava, PhDr., DrSc., etnologička, Ústav etnológie SAV

Stračina, Svetozár, hudobný skladateľ

Strauch, Oto, doc. RNDr., DrSc., matematik, Matematický ústav SAV

Straus, Jozef, spoluzakladateľ a bývalý riaditeľ najväčšej firmy na svete v oblasti optických vlákien - JDS Uniphase

Stražanová, Kveta, herečka

Stražovec, Valerián , Ing.Arch. , filmový architekt, výtvarník

Strieška, Ľubomír, doc. Ing., CSc., dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Stríženec, Michal, PhDr., DrSc., psychológ, Ústav experimentálnej psychológie SAV

Strmeň, Karol, slovenský básnik, príslušník katolíckej moderny, prekladateľ, literárny kritik, novinár, vysokoškolský profesor

Strnisko, Vladimír, prof., režisér, dramaturg, pedagóg

Strnisková, Viera, herečka, sestra divadelného režiséra Vladimíra Strniska

Stromček, Viktor, Ing., poslanec NR SR, okresný predseda Smer-SD Bratislava – Staré Mesto

Struhár ml., Cyril, Športovec - atlét

Studenková, Zdena, Mgr., herečka

Styk, Ján, MUDr, CSc, lekár, Ústav pre výskum srdca SAV

Stöckel, Leonard, pedagóg, vzdelanec a spisovateľ

Sucháň, Ján, kňaz a publicista

Suchoba, Michal, PhDr., slovenský manažér, IT špecialista a inovátor v oblasti mobilných aplikácií

Suchoň, Eugen, skladateľ

Suja, Jaroslav, poslanec NR SR, SaS

Sulaj, Ondrej, prof., rektor Vysokej školy muzických umení v Bratislave

Sulík, Richard, bývalý predseda Národnej rady SR, predseda SaS

Surkoš, Ivan, Generálny konzul - Spojené státy americké (New York)

Surkoš, Dalibor, primátor mesta Veľký Krtíš

Surový, Tomáš, hokejista, hokejový útočník

Sušienka, Jozef, výtvarník

Svák, Ján, Prof. JUDr., CSc., právnik

Svetoň , Ján, bol vedec, demograf, vysokoškolský pedagóg

Svoreň, Ján, doc. RNDr., DrSc., astronóm, Astronomický ústav SAV

Sygút, Michal, Mgr. , primátor mesta Turčianske Teplice

Sýkora, Michal, starosta obce Štrba

Sýkora, Július, RNDr., DrSc., astronóm, Astronomciký ústav SAV

Sýkora, Ivan, Ing., prezident Slovenskej humanitnej rady

Szabó, Anton, Ing., primátor mesta Sládkovičovo

Szigeti, László, Mgr., bývalý poslanec NR SR, febr. - júl 2006 minister školstva SR, SMK-MKP

Szikora, Juraj, slovenský futbalista a tréner

Szomolányi, Soňa, Prof. PhDr., PhD., politologička, sociologička, profesorka na Filozofickej Fakulte UK

Szomolányi, Stanislav, kameraman

Šafárik, Pavol Jozef, položil základy slavistiky, jazykovedec

Šagát, Tibor, prof. MUDr., CSc., Dekan Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, SZU

Šajtlava, Igor, Ing., primátor mesta Kežmarok

Šalkovský, Peter, PhDr., DrSc., archeológ, Archeologický ústav SAV

Šándor, Ladislav, RNDr., CSc., fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Šatan, Miroslav, hokejista, kapitán na MS

Šaško, Ivan, Ing., bývalý poslanec NR SR, primátor mesta Tvrdošín, SNS

Šeban, Andrej, jazzový hudobník, gitarista, skladateľ, aranžér

Šebej, František, PhDr. CSc., poslanec NR SR, Most-Híd, psychológ, výskumník, novinár

Šebej, Peter, konštruktér, elektroník, programátor, aplikátor priemyselnej automatizácie, informatik, veda a vzdelanie

Šebo, Pavol, RNDr., DrSc., vedecký pracovník Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, materiálový výskum

Šedivá, Zuzana, Ing., viceprezidentka Zväzu hotelov a reštaurácií SR, riaditeľka hotela International vo Veľkej Lomnici

Šefránek, Július, prof., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Šenitková, Ingrid , prof. Ing. , PhD., dekanka Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Šesták, Stanislav, futbalista VfL Bochum

Ševc, Jozef, Ing., CSc., poslanec NR SR v rokoch 2002-2006, predseda ÚV KSS 1998 - 2006

Ševčík, Jozef, Ing., DrSc., elektrotechnik, Ústav molekulárnej biológie SAV

Ševčovič, Peter, Dr. h. c., prozaik, dramatik, scenárista, autor literatúry pre deti a mládež

Šikula, Vincent, prozaik, básnik, autor kníh pre deti a mládež, publicista, dramaturg, muzikant

Šikula, Milan, prof. Ing., DrSc., riaditeľ Ekonomického ústavu SAV, ekonóm

Šimák, Štefan, Vydavateľ

Šimečka, Martin M., spisovateľ, šéfredaktor denníka Sme

Šimečka, Milan, filozof, spisovateľ, publicista

Šimka, Dušan, Ing., primátor mesta Nováky

Šimko, Ivan, JUDr. Ing., máj 2001 - 2002 minister vnútra, 2002 - sept.2003 minister obrany, predseda strany Misia 21

Šimko, Jozef, primátor mesta Rimavská Sobota

Šimončič, Róbert, Ing., CSc., generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Slovakia

Šipoš, Roman, Ing., podpredseda predstavenstva VSE a.s.

Široký, Juraj, Ing., prezident SZĽH

Šišková, Anna, herečka

Škarnicel – Hlohovský , Belo, priekopník slovenského cestopisu, spisovateľ a reportér

Škarvan, Albert, lekár, prekladateľ a spisovateľ

Škoda, Rastislav, slovenský virológ, prekladateľ a publicista

Škop, Marko, režisér, scenárista

Škorvánek, Ivan, RNDr., CSc., fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Škrabáková, Gabriela, herečka

Škrtel, Martin, futbalista - Liverpool FC

Škultéty, Eugen, viceprezident KOZ pre odborovú politiku

Škultéty, Štefan, PhDr., primátor mesta Trenčianske Teplice

Škultéty, Jozef, PhDr., literárny kritik a historik, jazykovedec, prekladateľ, novinár

Škultéty – Gabriš, Ladislav, husár, "cisársky večný vojak"

Šlachta, Štefan, hlavný architekt mesta Bratislava

Šmigura, Ernest, herec

Šmotlák, Anton, Divadelný fotograf

Šoralová, Lucia, speváčka, muzikálová herečka

Šoth, Ján, JUDr., riaditeľ Odboru zahraničnej politiky v Kancelárii prezidenta SR, bývalý vedúci pracovného tímu MZV SR pre vonkajšiu energetickú bezpečnosť, bývalý veľvyslanec SR v Rumunsku Vedúci Kancelárie prezidenta SR

Šošoka, Jozef „Dodo“, jazzový hudobník

Špaček, Jozef, PhDr., spisovateľ, recenzent, pedagóg

Špiesz, Anton, slovenský historik

Špilda, Ivan, bývalý veľvyslanec SR v Lotyšskej republike

Špitzer, Juraj, filmový scenárista, spisovateľ, ľavicový intelektuál, publicista

Šramka, Miron, prof. MUDr., DrSc., Celosvetovo známy a uznávaný stereotaktický neurochirurg, vedúci vedecký pracovník, profesor na Katedre ošetrovateľstva Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl.P.P. Gojdiča v Prešove, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave

Šrobár, Vavro, MUDr., ústredná postava slovenskej politiky počas prvej Československej republiky, prvý splnomocnený minister pre správu Slovenska, lekár, pedagóg, publicista, spisovateľ, národovec

Štefanec, Ivan, Ing., PhD., MBA, poslanec NR SR, SDKÚ-DS

Štefánek, Anton, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Štefánik, Milan Rastislav, astronóm, politik, generál francúzskej armády, zakladateľ československého štátu, prvý československý minister vojny

Štefanko, Ondrej, spisovateľ

Štefanov, Igor, Ing., bývalý minister výstavby a regionálneho rozvoja, poslanec NR SR, SNS

Štefko, Róbert, prof. Ing. Dr., Ph.D., dekan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Štefko, Marcel, klavirista

Štefunko , Fraňo, Slovenský sochár, výtvarný pedagóg a redaktor

Šteiner, Pavol, prof. MUDr., DrSc., priekopník kardiochirurgie, pedagóg, športovec

Štekauerová, Vlasta, RNDr., CSc., fyzička, Ústav hydrológie SAV

Štencl, Ján, prof. MUDr., CSc., lekár, gynekológ - pôrodník, zakladateľ a I. rektor SZU 2002-2010

Štencl, Ján, doc. MUDr., ,CSc., mim. prof., chirurg

Štepka, Stanislav, dramatik, textár, scenárista, vedúca osobnosť Radošinského naivného divadla

Števček, Pavol, spisovateľ, literárny vedec a kritik, politik

Štofko, Róbert, Ing., riaditeľ, Novácke chemické závody, a.s.

Štrasser, Ján, básnik, esejista, textár, prekladateľ

Štrbák, Vladimír, MUDr, DrSc., endokrinológ, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Štrbák, Martin, hokejový obranca

Štrelinger, Peter, slovenský prozaik a novinár

Štrofová, Diana, Ing., štátna tajomníčka, Ministerstvo zahraničných vecí SR

Štrompach, Ľudovít , maliar a reštaurátor

Štrompachová, Magdaléna , akademická maliarka, reštaurátorka, pedagogička

Štrpka, Ivan, básnik, textár, esejista, prozaik, prekladateľ, spolu s I. Laučíkom a P. Repkom člen literárnej skupiny Osamelí bežci

Štupáková, Viera, PhDr., Veľvyslankyňa SR vo Fínskej republike

Štúr, Dionýz, významný slovenský geológ 19. storočia, zakladateľ modernej stratigrafie Slovenska, prírodovedec, geograf, botanik, fytopaleontológ

Štúr, Ľudovít, najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života v pol. 19. stor., poslanec uhorského snemu, autor súčasného slovenského spisovného jazyka, politik, jazykovedec, učiteľ, spisovateľ a novinár

Šturák, Peter, prof. ThDr., PhD., dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Šuca, Peter, PaedDr., poslanec NR SR, okresný predseda Smer-SD v Poprade

Šucha, Ľubomír, MUDr., prezident Regionálnej komory zubných lekárov

Šufliarský, Ján, Ing., primátor mesta Detva

Šujan, Juraj, Ing. arch., predseda Slovenskej komory architektov

Šulcová, Margaréta, prof. MUDr., CSc., dekanka Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Šulek, Jaro, výtvarný umelec

Šuplata, Václav, spisovateľ

Šupler, Július, bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie

Šuráb, Marián, Mons. ThDr. , PhD., dekan Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Šuranová, Eva, bronzová medailistka z OH v Mníchove a držiteľka striebornej medaily z ME v Ríme 1974 v skoku do diaľky

Šuranová-Kucmanová, Eva, bývalá slovenská atlétka, skok do diaľky, jediná slovenská atlétka s olympijskou medailou

Šútor, Július, RNDr., DrSc., hydrológ, Ústav hydrológie SAV

Šušaník, Ján, Ing., primátor mesta Nová Dubnica

Švantner, František, spisovateľ, predstaviteľ naturizmu v slovenskej próze

Švantner, Dušan, Ing., štátny tajomník, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

Švec, Juraj, prof. MUDr., DrSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Švecová, Daniela, JUDr., podpredsedníčka najvyššieho súdu SR

Švejna, Ivan, Ing., poslanec NR SR, Most-Híd

Švidroň, Valentín, RNDr., h.doc. CSc., bývalý poslanec NR SR, SNS

Švihel, Ladislav, Akad. arch. Ing., Dr. h. c., manažér, generálny riaditeľ Výstavníctva Agrokomplex

Švihura, Richard, PhDr., poslanec NR SR, člen republikovej rady SaS, predseda Mladých liberálov

Šťastný, Peter, poslanec EP, ex-hokejista


  Dnes je 24.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  24.07.  Dalibor Karvay
  25.07.  Pavol Abrhan
  25.07.  Milan Richter
  25.07.  Ján Chrbet
  25.07.  Vladimír Bahna
  25.07.  Miloš Krno
  26.07.  Vladimír Mečiar
  26.07.  Stanislav Štepka
  26.07.  Stanislav Bernát
  26.07.  Ivan Horváth
  26.07.  Alexandra Braxatorisová
  26.07.  Martin Kasarda

  Dnes má meniny
  Vladimír

  Zajtra má meniny
  Jakub    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS