o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých

VEDA A VZDELANIE, prírodné vedy

Alexy, Július, Prof. Ing., PhD., jeden zo zakladateľov Katedry ekonomiky a riadenia chemického a potravinárskeho priemyslu

Andráš, Peter, prof. RNDr., CSc., geochemik, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Vysoká škola báňská-TU, Ostrava

Antal, Milan, slovenský astronóm, pozorovateľ asteroidov

Antalík, Marián, prof. Ing., DrSc., vedúci Oddelenia biofyziky ÚEF SAV v Košiciach, garant magisterského a doktorandského štúdia na Katedre biochémie PF UPJŠ v Košiciach

Antoš, Jaroslav, RNDr., CSc., jadrový fyzik, Ústav experimentálnej fyziky, Košice

Bakoš, Dušan, prof. Ing., DrSc., dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Bella, Štefan, prof. Ing., hydrotechnik, akademik ČSAV, spoluautor komplexného vodohospodárskeho plánu Slovenska

Benedikt Nedožerský, Vavrinec, popredný humanistický vzdelanec, pedagogický reformátor, gramatik, matematik, básnik a hudobník

Berek, Dušan, doc. Ing., DrSc., chemik, Ústav polymérov SAV

Besterci, Michal, Prof. Ing., DrSc. Dr.h.c., vedúci vedecký pracovník

Bielik, Peter, prof. Ing., PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, poľnohospodársky ekonóm

Biely, Peter, RNDr. , DrSc., biochemik, vedúci Oddelenia enzymológie sacharidov

Bíro, Daniel, prof. Ing., CSc., dekan Fakulty agrobiológie a potravinárskych zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Blahutiak, Alojz, Doc., Ing., DrSc., biológ

Blažej, Anton, akad. prof. Ing. Dr. h. c., DrSc., vysokoškolský pedagóg, bývalý dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity v Trenčíne, bývalý rektor Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave, bývalý dekan Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave

Boďa, Ján, doc. RNDr., CSc., dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, geofyzik

Borsík, Ján, doc. RNDr., CSc., matematik, Matematický ústav SAV

Broska, Igor, RNDr., CSc., geológ, Geologický ústav SAV

Bruncko, Dušan, doc. RNDr., CSc., fyzik, Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

Brunovský, Pavol, Prof. RNDr., DrSc.

Budzák, Dušan, RNDr., bývalý predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ VÚCHV, a.s., Svit a dlhoročný predseda Dozornej rady ZCHFP SR

Bulla, Jozef, prof. Ing., DrSc., dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Bužek, Vladimír, Prof. RNDr., DrSc., teoretický fyzik,vedúci centra Fyzikálneho ústavu SAV

Caban, Izák, evanjelický farár a filozof, priekopník atomizmu na Slovensku

Cambel, Bohuslav, prof. RNDr., DrSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Chmielewská, Eva, Prof. Ing. , CSc., Vysokoškolská profesorka v odbore environmentálnom a chemickom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Chodák, Ivan, prof. Ing., DrSc., chemik, Ústav polymérov SAV, člen Predsedníctva SAV

Cifra, Peter, RNDr., DrSc., prírodovedec, Ústav polymérov SAV

Csach, Kornel, RNDr., CSc., fyzik, Ústav exprerimentálnej fyziky SAV

Demeš, Michal, Ing., Informačný špecialista v OSN

Devínsky, Ferdinand, prof.Ing.Dr.h.c., DrSc., bývalý poslanec NR SR, SDKÚ-DS, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Diko, Pavel, Ing., DrSc., fyzikálny metalurg, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Dub, Oto, zakladateľ a prvý riaditeľ Ústavu hydrológie SAV

Duchoň, Miloslav, RNDr., DrSc., matematik, Matematický ústav SAV

Duhaj, Pavol, Ing., DrSc. , fyzik a metalurg

Dvurečenskij, Anatolij, prof. RNDr., DrSc., matematik, Matematický ústav SAV, vedec roka 2005

Čepan, Oskár, PhDr., DrSc., literárny teoretik a historik, vedec a kritik, výtvarník, vydavateľ, archeológ, paleontológ, pedagóg, scénograf, amatérsky archeológ

Endlicher, Štefan Ladislav, botanik európskeho významu, lekár, historik, filológ - sinológ, japanológ

Farkaš, Vladimír, doc. Ing., DrSc., biochemik a mikrobiológ, Chemický ústav SAV

Ferencei, Jozef, RNDr., CSc., subjadrový fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice

Flachbart, Karol, doc. RNDr., DrSc., fyzik, riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV Košice

Gahér, František, doc. PhDr., CSc., rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Gašparíková, Otília, RNDr., CSc., rastlinná fyziologička, Botanický ústav SAV

Godány, Andrej, doc. Ing., CSc., biológ, Ústav molekulárnej biológie SAV

Gozora, Ing. Vladimír, Dr.h.c. prof. mpx. h.c. prof. , PhD., vysokoškolský profesor, ekonóm a manažér

Gullerová, Monika, Phd, vedecká pracovníčka

Háber, Milan, RNDr., CSc., ložiskový geológ, Geologický ústav SAV

Hajduk, Anton, Prof. RNDr. Dr. h.c. , DrSc., bol jeden z najvýznamnejších slovenských astronómov

Hák, Vladimír, novinár, bývalý tlačový tajomník SAV, konateľ MENSY

Halada, Ladislav, doc. RNDr., CSc., matematik, Ústav informatiky SAV

Harangozó-Tölgyessyová , Margita, Doc. Ing., PhD., DrSc., jadrová a environmentálna chemička

Hell, Maximilián, vynálezca, astronóm svetového významu, matematik, jezuitský učenec

Herčko, Ivan, Doc. Ing. , CSc., vedecký pracovník - Ústav vedy a výskumu UMB, vedúci oddelenia regionálnych výskumov - od 1. 5. 2005

Hnatič, Michal, doc. RNDr., CSc., fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Holá, Ľubica, doc. RNDr., DrSc., matematička, Matematický ústav SAV

Holienka, Miroslav , doc. PaedDr., PhD., dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

Holuby, Jozef Ľudovít, Dr. h. c., vedec, botanik, polyhistor, národopisec, evanjelický kňaz, historik, archeológ, spisovateľ, etnograf, národný buditeľ

Hrdlovič, Pavol, prof. RNDr., DrSc., chemik, Ústav polymérov SAV

Hrivňák, Ivan, vedec z oblasti materiálového inžinierstva a zvárania

Hrnčiarová, Tatiana, doc. RNDr., CSc., krajinná ekologička, enviromentalistka, Ústav krajinnej ekológie SAV

Hronec, Jur, matematik svetovej úrovne

Hrubina, Kamil, Doc. Ing. Mgr., PhD., vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník

Hrušovský, Igor, Akademik, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Ilkovič, Dionýz, akademik, významný slovenský chemik a fyzik

Ďurikovič, Vladimír, Prof. RNDr., CSc., matematik, vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník, bývalý dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave

Ivanička, Koloman, výrazná vedecká osobnosť, vysokoškolský pedagóg

Izakovičová, Zita, RNDr., ekologička, Ústav krajinnej ekológie SAV

Iľaš, Štefan, RNDr., matematik, pedagóg

Jablonický, Jozef, PhDr., DrSc., slovenský historik

Jakubec, Stanislav, RNDr., DrSc., matematik, Matematický ústav SAV

Jakubík, Ján, akademik, prof., RND, DrSc., matematik, Matematický ústav SAV

Janeček, Štefan, Ing., DrSc., biochemik, Ústav molekulárnej biológie SAV

Janitor, Anton, Ing., PhD., pracovník Ústavu krajinnej ekológie SAV, trojnásobný nositeľ Ceny SAV za vedecko - popularizačnú činnosť

Jarolímek, Ivan, RNDr., CSc., botanik, Botanický ústav SAV

Jedlík, Štefan Anián, PhDr., fyzik, matematik, priekopník elektrotechniky, vynálezca, pedagóg

Jelemenský, Karol, doc. Ing., CSc., dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Ježová, Daniela, doc. PharmDr., DrSc., farmakologička, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Junger, Ján, prof. PaedDr., PhD., dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove, vysokoškolský učiteľ

Jurášek, Adolf, Prof. Ing. , DrSc., chemik, vysokoškolský profesor, katedra organickej chémie CHTF SVŠT, Bratislava

Kaniansky, Dušan, prof. RNDr., DrSc., analytický chemik, vysokoškolský pedagóg, výskumný pracovník

Karovič, Karol, RNDr., DrSc., fyzik, Ústav merania SAV

Kavecký, Štefan, Ing., CSc., chemik, Ústav materiálov a mechaniky SAV

Kazda, Radovan, Ing., analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, koordinátor environmentálnych konferencií

Klinda, Jozef, RNDr.

Klobušická, Margita, RNDr., CSc.

Kmeť, Andrej, archeológ, geológ, mineralóg, palentológ, historik, botanik, etnograf a folkloristik

Knopp, Ján, Ing., DrSc., vedec - chemik, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Kočík, Karol, Doc. Ing., PhD., dekan Fakulty ekológie a enviromentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene

Kondrót, Vojtech, básnik, prekladateľ, redaktor, autor literatúry pre deti a mládež, publicista, literárny kritik

Kopčanský, Peter, doc. RNDr., CSc., fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Korabinský, Ján Matej, zakladateľ štatistickej geografie, kartograf, historik, lexikograf, pedagóg, publicista, vlastivedný bádateľ, vzdelanec

Kormanec, Ján, RNDr., DrSc., molekulárny biológ, Ústav molekulárnej biológie SAV, vedec roka 2004

Kováč, Damián, prof. PhDr., DrSc., psychológ, Ústav experimentálnej psychológie SAV

Kováčik, Vladimír, Ing., DrSc., chemik, Chemický ústav SAV

Košina, Stanislav, doc. Ing., CSc., riaditeľ Ústavu prírodných a humanitných vied Trenčianskej univerzity v Trenčíne

Kresák, Ľubor, prof. RNDr., DrSc., astronóm, prvý slovenský profesor astronómie

Kristek, František, RNDr., DrSc., morfológ, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Kudela, Karel, Prof. Ing., DrSc., fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Kundrát, Martin, RNDr., Ph.D., svetovo uznávaný paleontológ, pracovník Geologického ústavu SAV

Kvasnička, Ján, prof. PhDr., DrSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Kvetňanský, Richard, RNDr., DrSc., biochemik, endokrinológ, Ústav experimentálnej endokrionológie SAV

Labuda, Milan, RNDr., DrSc., slovenský vedec, zoológ, parazitológ - Ústav zoológie SAV

Lapin, Milan, prof. RNDr., CSc., klimatológ

Látečka, Mikuláš, prof. Ing., PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Lehotský, Ján, prof. RNDr, DrSc., 1991-1994 prodekan, univerzitný profesor, lekárska biochémia, Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

Lenard, Filip, (plné meno Philipp Eduard Anton von Lenard) vedec, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku

Lichner, Ľubomír, Ing., CSc., hydrológ, Ústav hydrológie SAV

Luby, Štefan, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc., bývalý predseda Slovenskej akadémie vied, predseda Vedeckej rady SAV

Lukáč, Peter (Ján), Prof. RNDr., DrSc., MInstP., spoluzakladateľ vedeckého a študijného odboru "fyzika plazmy" na Slovensku,univerzitný profesor fyziky plazmy

Majko, Ján, jaskyniar, objaviteľ jaskyne Domica

Majzlan, Oto, prof. RNDr., PhD., dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Markoš, Peter, RNDr., DrSc., fyzik, vysokoškolský pedagóg

Melioris, Ladislav, prof. RNDr., DrSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Miertus, Stanislav, prof. Ing. , DrSc.

Mihalik, Marián, RNDr., CSc., fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Miklánek, Pavol, RNDr., CSc., hydrológ - Ústav hydrológie SAV

Miklós, László, prof. RNDr., DrSc. Dr. h. c., bývalý poslanec NR SR, SMK-MKP, 1998 - 2006 minister životného prostredia SR

Mikovíni, Samuel, Ing., polyhistor, architekt, matematik, geodet, kartograf, astronóm, vodohospodár, staviteľ, pedagóg, umelec – medirytec, prvý Slovák s titulom inžiniera

Mikovíny, Samuel, pozri: Samuel Mikovíni

Molnár, Ľudovít, prof. RNDr., DrSc., dekan Fakulty informatiky a informačných technológii STU v Bratislave

Nábělek, František, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Nedela, Roman, Prof. RNDr., DrSc., matematik, Matematický ústav SAV

Nemoga, Karol, RNDr., CSc., matematik - Matematický ústav SAV

Novák, Viliam, Ing., DrSc., hydrológ, Ústav hydrológie SAV

Ondrejkovič, Peter, prof. PhDr., PhD., profesor na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a predseda výboru Slovenskej spoločnosti pre kriminológiu

Ondriaš, Karol, RNDr., DrSc., vedúci vedecký pracovník, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, bývalý poslanec NR SR a podpredseda KSS

Pajdušáková, Ľudmila, RNDr., CSc., astronómka, fyzička, objaviteľka komét

Pastoreková, Silvia, Doc. RNDr., DrSc., vedúca vedecká pracovníčka Virologického ústavu SAV

Pecháňová, Oľga, RNDr., CSc., biochemička, riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV

Pekárová, Pavla, RNDr., CSc., hydrologička, Ústav hydrológie SAV

Petránsky, Ľudovít, Dr.h.c. prof. PhDr. , DrSc., dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Petráš, Dušan, prof. Ing., PhD., bývalý dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Petzval, Jozef Maximilián, prof. Dr. Ing., matematik, fyzik, vynálezca fotografického objektívu, zakladateľ modernej optiky a fotografie, univerzitný profesor

Piatrik, Milan, Prof. Ing., PhD., Jadrové vedy a environmentalistika

Pichler, Viliam, doc. Ing., PhD., lesník, pedológ, zakladateľ a riaditeľ Centra vedeckého turizmu na Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene

Pittich, Eduard, RNDr., DrSc., astronóm, Astronomický ústav SAV

Poláková, Katarína, RNDr., DrSc., imumologička, onkologička, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Pullmannová, Silvia, doc. RNDr., DrSc., matematička, Matematický ústav SAV

Randík, Aladár, Doc. Ing. , DrSc., ekológ, vedúci vedecký pracovník SAV, Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle, Bratislava

Rapant, Daniel, prof. PhDr., zakladateľ modernej slovenskej historiografie, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Raymann /Reimann/, Ján Adam, lekár, lekárnik, bádateľ, meteorológ, priekopník variolizácie, polyhistor

Riečan, Beloslav, prof. RNDr., DrSc., matematik, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Matematický ústav SAV

Ruffínyi, Eugen, banský inžinier, jaskyniar

Rumánek, Gustáv, Ing. , technológ strojárskej výroby, konštruktér a literát

Růžičková, Miroslava, doc. RNDr., CSc., dekanka Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Rybár, Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., PhD., riaditeľ Ústavu geoturizmu Fakulty baníctva, ekológie riadenia a geotechnológii Technickej univerzity v Košiciach, bývalý dekan fakulty

Sablik, Jozef, prof. Ing., CSc., prodekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (so sídlom v Trnave)

Samuely, Peter, Prof. RNDr., DrSc., fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Schwarz, Štefan, akademik, matematik, pedagóg

Sedlák, Marián, RNDr., DrSc., fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Seginko, Jozef, doc. RNDr., PhD., bývalý dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Segner, Ján Andrej, fyzik, matematik, lekár, botanik

Solovaya, Nina, DrSc., astronomička, Astronomický ústav SAV

Soták, Ján, Doc. RNDr., DrSc., geológ, Geologický ústav SAV

Sovák, Pavol, doc. RNDr., CSc., dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Spišiak,, Ján, doc. RNDr., DrSc., geológ, Geologický ústav SAV

Stankoviansky, Samo, prof. Ing., Analytický chemik, vysokoškolský pedagóg, výskumný pracovník

Stodola, Aurel, fyzik, technik, konštruktér, vynálezca, zakladateľ teórie parných a plynových turbín

Strauch, Oto, doc. RNDr., DrSc., matematik, Matematický ústav SAV

Svoreň, Ján, doc. RNDr., DrSc., astronóm, Astronomický ústav SAV

Sýkora, Július, RNDr., DrSc., astronóm, Astronomciký ústav SAV

Takáč, Peter, RNDr., CSc., zoológ, Ústav zoológie SAV

Textorisová, Izabela, prvá slovenská botanička, zberateľka, poštová úradníčka, aktivistka ženského hnutia

Thurzo, Milan, Doc. RNDr., CSc., antropológ, bývalý riaditeľ Prírodovedého múzea SNM v Bratislave, predseda Slovenskej antropologickej spoločnosti

Timko, Jozef, doc. Ing., DrSc., molekulárny biológ, Ústav molekulárnej biológie SAV

Timko, Milan, RNDr., CSc., fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Topoľský, Michal, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Tvaroška, Igor, Ing., DrSc., chemik, riaditeľ Chemického ústavu SAV

Tölgyessy, Juraj, Prof., dr.h.c., Ing., PhD., DrSc,

Velísková, Yvetta, Ing., PhD, hydraulička, Ústav hydrológie SAV

Vozár, Jozef, RNDr., DrSc., geológ, Geologický ústav SAV

Vozár, Libor, prof. RNDr., CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Vranovský, Marián, RNDr., CSc., hydrobiológ, Ústav zoológie SAV

Wimmer, Gejza, prof. RNDr., DrSc., matematik, štatistik, Matematický ústav SAV

Wiszt, Erich, RNDr., CSc., teoretický fyzik, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Zentko, Anton, Ing., DrSc., fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Ziegelhöffer, Atila, Ing., DrSc., biochemik, Ústav pre výskum srdca SAV

Zoch, Ivan Branislav, PhDr., tvorca slovenskej matematickej a prírodovedeckej terminológie, pedagóg, polyhistor, osvetový pracovník, priekopník školskej telesnej výchovy na Slovensku, encyklopedista, spisovateľ, prekladateľ

Zverko, Juraj, RNDr., DrSc., astronóm, Astronomický ústav SAV

Šándor, Ladislav, RNDr., CSc., fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Škoda, Rastislav, slovenský virológ, prekladateľ a publicista

Škorvánek, Ivan, RNDr., CSc., fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Štefánek, Anton, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Štekauerová, Vlasta, RNDr., CSc., fyzička, Ústav hydrológie SAV

Štúr, Dionýz, významný slovenský geológ 19. storočia, zakladateľ modernej stratigrafie Slovenska, prírodovedec, geograf, botanik, fytopaleontológ

Šútor, Július, RNDr., DrSc., hydrológ, Ústav hydrológie SAV

Žihlavník, Štefan, prof. Ing., CSc., dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

Žižňovský, Jozef, RNDr., CSc., astronóm, Astronomický ústav SAV


  Dnes je 13.06.2024

  Narodeniny/výročie  
  13.06.  Zita Pleštinská
  13.06.  Juraj Migaš
  13.06.  Pavel Hrmo
  13.06.  Ladislav Veliačik
  13.06.  Monika Vrzgulová
  13.06.  Jana Dukátová
  14.06.  Zuzana Smatanová
  14.06.  Pavol Palkovič
  14.06.  Emília Došeková
  14.06.  Vladimír Rusko
  14.06.  Pavol Polanský
  15.06.  Ivan Varga
  15.06.  Ján Azud
  15.06.  Eduard Pittich
  15.06.  Ivan Sokol
  15.06.  Ladislav Troják

  Dnes má meniny
  Anton

  Zajtra má meniny
  Vasil    za jún 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS