o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých

POLITIKA, politici minulosti

Abafi, František, politik, cestovateľ, revolucionár

Budaj, Ján, politik, jeden zo zakladateľov Verejnosti proti násiliu v roku 1989

Burjan, Ján, architekt, politik

Chňoupek, Bohuslav, Ing., politik, diplomat, publicista, hlavný predstaviteľ normalizácie

Clementis, Vladimír, JUDr., komunistický činiteľ a publicista

Daxner, Štefan Marko, politik, národovec, publicista

Dérer, Ivan, JUDr., právnik a politik, spoluzakladateľ martinskej Deklarácie slovenského Národného zhromaždenia

Devečka, Andrej, významná cirkevná, kultúrna, národná i politická osobnosť, poslanec Národného zhromaždenia československého od 14. 11. 1918 do 15. 4. 1920

Dubček, Alexander, politik a štátnik, vedúca osobnosť Pražskej jari 1968

Dula, Matúš, JUDr., advokát, popredný predprevratový buržoázny politik, publicista

Čák Trenčiansky, Matúš, magnát, krajinský hodnostár

Čalfa, Marián, JUDr., právnik, predseda československej vlády vytvorenej po revolúcii 1989, bývalý slovenský politik

Čatloš, Ferdinand, generál, minister národnej obrany SR (1939-45)

Čulen, Martin, zakladateľ Matice slovenskej, Kníhtlačiarskeho spolku v Martine, Živeny, Spolku Sv. Vojtecha a Domu Matice slovenskej

Francisci-Rimavský, Ján, národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej

Hlinka, Andrej, politik, katolícky kňaz, v roku 1905 spoluzakladateľ Slovenskej ľudovej strany

Hodža, Milan, novinár, publicista, politik, štátnik, mysliteľ a prvý slovenský predseda vlády Československej republiky v medzivojnovom období

Hurban, Jozef Miloslav, ThDr., patril k autorom Žiadostí slovenského národa, predseda SNR, prozaik, básnik, redaktor, vydavateľ, historik, politik, programátor a organizátor slovenského buržoázneho hnutia, osvetový pracovník

Husák, Gustáv, JUDr., CSc., právnik, československý komunistický politik a prezident

Ďurčanský, Ferdinand, JUDr., politici minulosti

Ivanka, Milan, slovenský a československý politik

Jessenius, Ján, MUDr., PhDr., lekár-chirurg, anatóm, vzdelanec, filozof, významný predstaviteľ humanistickej vzdelanosti, dejateľ československého protihabsburského odboja, českej a slovenskej kultúry

Juriga, Ferdinand, slovenský katolícky kňaz, národný buditeľ, politik, publicista, svojrázny predstaviteľ slovenského národného hnutia v Uhorsku na začiatku 20. storočia

Jurkovič, Samuel, priekopník slovenského a európskeho družstevníctva, národovec, spolutvorca Nitrianskych žiadostí slovenského národa, spoluzakladateľ Matice slovenskej

Karvaš, Imrich, JUDr., významný predstaviteľ národohospodárskej vedy na Slovensku, 1. guvernér Slovenskej národnej banky

Koza - Matejov, Jur, rímskokatolícky kňaz, publicista, novinár, prekladateľ

Kružliak, Imrich, PhDr., popredná osobnosť slovenského povojnového exilu, politik, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života, redaktor, publicista, básnik, spisovateľ, esejista, prekladateľ

Kukan, Eduard, JUDr., bývalý poslanec NR SR, minister zahraničných vecí SR v rokoch 1998-2006, SDKÚ-DS

Kuzmány, Karol, básnik, prozaik, odborný spisovateľ, prekladateľ, teológ, cirkevný hodnostár, člen Tatrína, prvý podpredseda Matice slovenskej, člen matičného vyslanstva k cisárovi

Kvetko, Martin, MVDr., člen povstaleckej SNR, spoluzakladateľ Demokratickej strany a jej čelný predstaviteľ

Lehocký, Emanuel, organizátor sociálnej demokracie na Slovensku, organizátor hnutia za občianske práva a slobody

Lettrich, Jozef, člen Predsedníctva SNR počas povstania, povereníkom pre školstvo a osvetu

Malár, Augustín, Generál slovenskej armády

Mamatej, Albert Pavol, technik, spoluzakladateľ Slovenskej ligy v Amerike, konzul ČSR v Pittsburgu

Mečiar, Vladimír, JUDr., bývalý poslanec NR SR, predseda ĽS - HZDS, bývalý predseda vlády SR

Mikloško, František, RNDr., poslanec NR SR, KDH

Moyses, Štefan, PhDr., významný činiteľ slovenského a chorvátskeho národného hnutia, cirkevný hodnostár, diecézny biskup, pedagóg, kultúrny pracovník, verejný činiteľ, národovec, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej od roku 1850 až do svojej smrti banskobystrický biskup

Mudroň, Pavol, politik, právnik, vodca národného hnutia, zakladajúci člen a tajomník Matice slovenskej, herec, spoluzakladateľ Slovenského spevokolu

Náhalka, Štefan, organizátor slovenského katolíckeho exilu, náboženský spisovateľ

Osuský, Štefan, JUDr., politik, právnik, diplomat, pedagóg, publicista

Palkovič, Juraj, novinár, básnik, jazykovedec, prekladateľ, organizátor literárneho života, profesor, spoluzakladateľ Katedry reči a literatúry česko-slovenskej, poslanec uhorského snemu za mesto Krupina (1832-36)

Pázmáň, Peter, ostrihomský arcibiskup, trnavský kardinál, turčiansky prepošt, pedagóg, náboženský spisovateľ, politik

Paška, Jaroslav, Ing. arch. akad. arch., bývalý poslanec NR SR, nov. 1993 - mar. 1994 - minister školstva SR, SNS

Písecký, Ferdinand, štáb. kapitán, pobočník generála M. R. Štefánika, kapitán československých légií, pedagóg, politik, organizátor pedagogického a kultúrneho života medzi učiteľmi, spoluautor slovenských čítaniek pre učiteľské ústavy, autor divadelných hier pre mládež, básnických

Rázus, Martin, básnik, prozaik, publicista, autor literatúry pre deti a mládež, dramatik, buržoázny politik, evanjelický kňaz

Roman, Štefan Boleslav, veľkopriemyselník, zakladateľ a predseda Svetového kongresu Slovákov

Sasinek, František Víťazoslav, kňaz, tajomník Matice slovenskej, profesor, archivár, člen Slovenského učeného tovarišstva, jeden z najvýznamnejších slovenských historikov druhej polovice 19. storočia

Sivák, Jozef, národovec, politik, poslanec v parlamente ČSR, minister školstva prvej Slovenskej republiky

Skyčák, František, politik, podnikateľ, organizátor ľudového družstevníctva a katolíckych spolkov na Orave

Sokol, Martin, Dr., slovenský politik, právnik

Tiso, Jozef, ThDr., prezident Slovenskej republiky 1939 - 1945

Turzo, Juraj, zemepán, stoličný a krajinský hodnostár

Ursíny, Ján, predstaviteľ agrárneho hnutia na Slovensku, spoluzakladateľ ilegálnej SNR, stál pri zrode Demokratickej strany

Zoch, Samuel, Prvý slovenský bratislavský župan

Šrobár, Vavro, MUDr., ústredná postava slovenskej politiky počas prvej Československej republiky, prvý splnomocnený minister pre správu Slovenska, lekár, pedagóg, publicista, spisovateľ, národovec

Štefánik, Milan Rastislav, astronóm, politik, generál francúzskej armády, zakladateľ československého štátu, prvý československý minister vojny

Števček, Pavol, spisovateľ, literárny vedec a kritik, politik

Štúr, Ľudovít, najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života v pol. 19. stor., poslanec uhorského snemu, autor súčasného slovenského spisovného jazyka, politik, jazykovedec, učiteľ, spisovateľ a novinár


  Dnes je 13.06.2024

  Narodeniny/výročie  
  13.06.  Zita Pleštinská
  13.06.  Juraj Migaš
  13.06.  Pavel Hrmo
  13.06.  Ladislav Veliačik
  13.06.  Monika Vrzgulová
  13.06.  Jana Dukátová
  14.06.  Zuzana Smatanová
  14.06.  Pavol Palkovič
  14.06.  Emília Došeková
  14.06.  Vladimír Rusko
  14.06.  Pavol Polanský
  15.06.  Ivan Varga
  15.06.  Ján Azud
  15.06.  Eduard Pittich
  15.06.  Ivan Sokol
  15.06.  Ladislav Troják

  Dnes má meniny
  Anton

  Zajtra má meniny
  Vasil    za jún 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS