o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých

VEDA A VZDELANIE, funkcionári vedy a vzdelania

Akimjak, Amantius, prof. PhDr. ThDr., PhD., dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Alabán, František, prof. PhDr., CSc., bývalý dekan Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Badida, Miroslav, prof. Ing., PhD., dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Bakoš, Dušan, prof. Ing., DrSc., dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Báleš, Vladimír, prof. Ing., DrSc., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Banáry, Boris, Prof. PhDr., PhD., muzikológ a vysokoškolský učiteľ

Bándy, Juraj, prof. ThDr., evanjelický teológ, bývalý dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Barborák, Oto, Doc. Ing., CSc., docent Fakulty špeciálnej techniky, prorektor pre informatizáciu, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Katedra špeciálnej, výrobnej a mobilnej techniky

Barcík, Štefan, doc. Ing., PhD., bývalý dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

Bátora, Bohumil, prof. Ing., CSc., dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity v Trenčíne

Benca, Igor, doc., akad. mal., dekan Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Bernasovský, Ivan, prof. RNDr., DrSc., dekan Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove

Bielik, Peter, prof. Ing., PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, poľnohospodársky ekonóm

Bíro, Daniel, prof. Ing., CSc., dekan Fakulty agrobiológie a potravinárskych zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Blažej, Anton, akad. prof. Ing. Dr. h. c., DrSc., vysokoškolský pedagóg, bývalý dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity v Trenčíne, bývalý rektor Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave, bývalý dekan Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave

Boháč, Vojtech, prof. ThDr., PhD., bývalý dekan Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Boďa, Ján, doc. RNDr., CSc., dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, geofyzik

Brdlík, Jiří, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Bujňák, Ján, prof. Ing., CSc., rektor Žilinskej univerzity v Žiline

Bujňáková, Mária, doc. JUDr., CSc., dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bukovský, Lev, Prof. RNDr. , DrSc., vysokoškolský profesor, člen Akademického senátu UPJŠ

Bulla, Jozef, prof. Ing., DrSc., dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Burlas, Ladislav, prof. PhDr., DrSc., bývalý dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Bušek, Vratislav, prof. JUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Cambel, Bohuslav, prof. RNDr., DrSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Chaloupecký, Václav, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Cibáková, Viera, prof. Ing., CSc., rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Daňo, Ferdinand, doc. Ing., CSc., bývalý dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Devínsky, Ferdinand, prof.Ing.Dr.h.c., DrSc., bývalý poslanec NR SR, SDKÚ-DS, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Didi, Vojtech, PaedDr., hudobný skladateľ, rektor Akadémie umenia v Banskej Bystrici

Dolinský, Juraj, P. doc. PhDr. ThLic., SJ, PhD., dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Dupkala, Rudolf, prof. PhDr., CSc., dekan Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Čelko, Ján, prof. Ing., CSc., dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity Žiline

Eliáš, Anton, doc. PhDr., CSc., dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Čorejová, Tatiana, prof. Ing., PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline

Erdélyi, Laczkóné Margit, dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Farkašová, Dana, prof. PhDr., CSc., dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Filkorn, Vojtech, prof. akad. PhDr., DrSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Filo, Emanuel, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Findra, Ján, Univ. prof. PhDr. et Dr. h. c., DrSc., hlavný iniciátor a zakladateľ Univerzity Mateja Bela, lingvista, jazykovedec

Frištacký, Norbert, prof. Ing., PhD., prvý rektor STU po novembrovej revolúcii v roku 1989, vysokoškolský pedagóg

Gadušová, Zdenka, Prof. PaedDr., CSc., je prodekankou pre vedu a výzkum FF UKF v Nitre

Gahér, František, doc. PhDr., CSc., rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Gala, Anton, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Hanuš, Josef, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Holienka, Miroslav , doc. PaedDr., PhD., dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

Hrušovský, Igor, Akademik, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Húska, Dušan, Dr.h.c. prof. Ing., ,PhD., prodekan Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Hynek, Kristián, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Ďurica, Milan Stanislav, Prof. Dr., SDB, slovenský historik, publicista, univerzitný profesor

Ďurikovič, Vladimír, Prof. RNDr., CSc., matematik, vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník, bývalý dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave

Jamrich, Vladimír, doc. Ing., PhD., bývalý dekan Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline

Janíček, František, prof. Ing., PhD., prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Jelemenský, Karol, doc. Ing., CSc., dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Jenča, Andrej, prof. MUDr., CSc., prednosta kliniky Fakultnej nemocice L. Pasteura v Košiciach, vysokoškolský pedagóg

Junger, Ján, prof. PaedDr., PhD., dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove, vysokoškolský učiteľ

Kandráč, Peter, plk. gšt. Ing., bývalý rektor Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika v Košiciach

Kassay,, Štefan, Dr.h.c.prof. PhDr. Ing., DrSc., člen Európskej akadémie vied a umení, vedec, podnikateľ, pedagóg, predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.

Kizlink, Karol, prof. JUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Klincková, Janka, doc. PhDr., PhD., lingvistka, členka Katedry slovenského jazyka a literatúry na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, v r. 1998 - 2004 dekanka Fakulty humanitných vied UMB, v r. 2005 - 2007 dekanka Filologickej fakulty UMB

Kluvanec, Daniel, prof. RNDr. Ing., CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie

Koban , Juraj, doc. Ing. arch., dekan Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach

Kocur, Dušan, doc. Ing., CSc., profesor, bývalý dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

Kočík, Karol, Doc. Ing., PhD., dekan Fakulty ekológie a enviromentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene

Kolář, Antonín, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Kollárik, Teodor, Prof. PhDr., DrSc., dekan Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Komzsík, Attila, RNDr. , PhD., dekan Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Konečný, Anton, Mons. prof. ThDr. Ing., PhD., dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach

Korec, Ján, Ing. , CSc., jadrový energetik

Kosová, Beata, prof. PhDr., CSc., rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kostlivý, Stanislav, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Kostolanský, Eduard, prof. RNDr., CSc., rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Koza, Ivan, Prof. MUDr., ,DrSc., prednosta interného oddelenia Národného onkologického ústavu v Bratislave a prodekan Slovenskej zdravotníckej univerzity

Kozmová, Ružena, doc. PhDr., CSc., bývalá dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Košina, Stanislav, doc. Ing., CSc., riaditeľ Ústavu prírodných a humanitných vied Trenčianskej univerzity v Trenčíne

Krajčovič, Rudolf, vysokoškolský pedagóg, odborník v oblasti dejín slovenského jazyka, historickej dialektológie, slavistiky a onomastiky

Krák, Egon, doc. PhDr., Art.D., mimoriadny profesor, dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Krčméry, Vladimír, prof. MUDr., DrSc. Dr h.c. mult., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Krempaský, Július, prof. RNDr., DrSc., vedec, vysokoškolský pedagóg

Kročko, Vladimír, Dr.h.c. prof. Ing., CSc., prodekan TF SPU v Nitre

Kulašik, Peter, prof. PhDr., CSc., dekan Fakulty politických a vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kuril, Jozef, gen. prof. JUDr., CSc., rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Kurty, Ján, prof. Ing., PhD., bývalý rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Kusý, Miroslav, prof. PhDr., CSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave, profesor filozofie a politológie

Kuvíková, Helena, Prof. Ing., PhD.

Kvasnička, Ján, prof. PhDr., DrSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Látečka, Mikuláš, prof. Ing., PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Laštovka, Karel, prof. JUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Letenay, Juraj, doc., dekan Divadelenej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave

Lichardus, Branislav, prof.MUDr., DrSc., lekár, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, rektor Vysokej školy manažmentu

Lipková, Ľudmila, prof. Ing., CSc., dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Luby, Štefan, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc., bývalý predseda Slovenskej akadémie vied, predseda Vedeckej rady SAV

Lukeš, Jan, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Maga, Dušan, Prof. Ing., PhD., bývalý dekan Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity v Trenčíne

Majzlan, Oto, prof. RNDr., PhD., dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Mamojka, Mojmír, prof. JUDr., CSc., dekan na Falulte práva Janka Jesenského v Sládkovičove, poslanec NR SR za Smer-SD

Markuš, Jozef, Ing., DrSc., politik, ekonóm

Marsina, Richard, Dr. h. c. Prof. PhDr., DrSc., historik, archivár, zakladateľ modernej slovenskej historiografie

Matlovič, René, prof. RNDr., PhD., rektor Prešovskej uvinerzity

Matúš, Jozef, Dr.h.c. doc. Ing., CSc., mim. prof., rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Medvecký, Štefan, prof. Ing., PhD., dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Mečár, Miroslav, doc. Ing., CSc., bývalý rektor Trenčianskej univerzity v Trenčíne

Melioris, Ladislav, prof. RNDr., DrSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Michalík, Ján, doc. Ing., PhD., dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Michalko, Ján Vladimír, prof., ArtD., hudobník, vážna hudba - organ, bývalý dekan Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Mikleš, Milan, prof. Ing., DrSc., dekan Fakulty enviromentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene

Milota, Albert, prof. JUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Mirossay, Ladislav, prof. MUDr., DrSc., rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Mištuna, Dušan, doc. MUDr., PhD., dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

Mišút, Martin, doc. Ing., CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave

Mlynarčík, Dušan, Prof. RNDr., DrSc., dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Molnár, János, Doc.PhDr., dekan Fakulty reformovanej teológie Univerzity J. Selyeho

Molnár, Ľudovít, prof. RNDr., DrSc., dekan Fakulty informatiky a informačných technológii STU v Bratislave

Nábělek, František, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Naništová, Eva, doc. PhDr., CSc., dekanka Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Nemec, Juraj, prof. Ing., CSc., dekan Fakulty financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nemčok, Ondrej, doc. Ing., PhD., dekan Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity v Trenčíne

Novák-Marcinčin, Jozef, prof. Ing., PhD., bývalý dekan Fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach (so sídlom v Prešove)

Odaloš, Pavol, Prof. PaedDr. , CSc., dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Okenka, Imrich, prof. Dr. Ing., PhD., bývalý rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, riaditeľ Agroinštitútu Nitra

Olejník, František, doc. RNDr., PhD., dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Olekšák, Peter, katolícky kňaz, prorektor pre vedu a rozvoj KU

Ondrejkovič, Peter, prof. PhDr., PhD., profesor na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a predseda výboru Slovenskej spoločnosti pre kriminológiu

Orel, Dobroslav, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Pajdušáková, Ľudmila, RNDr., CSc., astronómka, fyzička, objaviteľka komét

Palúš, Igor, prof. JUDr. , CSc., dekan Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Papula, Jozef, prof. Ing. , PhD., dekan Fakulty Managmentu Univerzity Komenského v Bratislave

Párnický, Stanislav, prof., ArtD, filmový a televízny režisér, bývalý dekan Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Pejko, Emil, PhDr., kvestor Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave, riaditeľ BAS

Petránsky, Ľudovít, Dr.h.c. prof. PhDr. , DrSc., dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Petráš, Dušan, prof. Ing., PhD., bývalý dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Petrová, rod. Porubská, Gabriela, prof. PhDr., CSc., bývalá dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Pilipčinec, Emil, prof. MVDr., PhD., rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Plintovič, Ivan, prof. PhDr. , CSc. , literárny historik a teoretik

Polák, Bohuslav, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Poledňák, Pavel, prof. Ing., PhD., dekan Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

Pražák, Albert, prof. PhDr., DrSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Prusák, Jozef, prof. JUDr., CSc., bývalý dekan Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Rakús, Alojz, doc. MUDr., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, SZU

Rapant, Daniel, prof. PhDr., zakladateľ modernej slovenskej historiografie, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Ráth, Augustín, prof. JUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Rebro, Karol, prof. JUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Reinsberg, Viktor, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Ruisel, Imrich, Prof. PhDr., DrSc., riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie SAV, vedúci Centra pre výskum inteligencie a tvorivosti

Russev, Stojan, prof. Ing., CSc., dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ruttkay, Alexander, prof. PhDr., DrSc., archeológ a historik, riaditeľ Archeologického ústavu SAV

Růžičková, Miroslava, doc. RNDr., CSc., dekanka Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Rybár, Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., PhD., riaditeľ Ústavu geoturizmu Fakulty baníctva, ekológie riadenia a geotechnológii Technickej univerzity v Košiciach, bývalý dekan fakulty

Sablik, Jozef, prof. Ing., CSc., prodekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (so sídlom v Trnave)

Sabol, Tomáš, doc. Ing., CSc., dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Seginko, Jozef, doc. RNDr., PhD., bývalý dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Siegfried, Leonard, prof. MUDr., CSc., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Sikos, Tomay Tamás, dekan Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Sinay, Juraj, Dr.h.c. mult. prof. Ing., DrSc., prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing Technickej univerzity v Košiciach

Sirácky, Andrej, akademik, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Sivák, Rudolf, Dr. h. c. prof. Ing., PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

Slezák, Ján, prof. MUDr., DrSc., FIACS, prvý podpredseda SAV

Sommer, Otakar, prof. JUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Sovák, Pavol, doc. RNDr., CSc., dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Stadtrucker, Ivan, prof. Ing., CSc., vedúci Katedry filmovej dramaturgie a scénaristiky Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Stanislav, Ján, jazykovedec, slavista, univerzitný profesor

Stern, Juraj, prof. Ing. Dr.h.c., PhD., predseda správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA), bývalý rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

Strieška, Ľubomír, doc. Ing., CSc., dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Sulaj, Ondrej, prof., rektor Vysokej školy muzických umení v Bratislave

Tkáč, Michal, Dr. h. c. prof. RNDr., CSc., dekan Podnikovohospodárskej fakulty EU v Košiciach

Tomášek, Karel, Prof. Ing., CSc., dekan Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Tomsa, Bohuš, prof. JUDr. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Topoľský, Michal, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Traubner, Pavel, prof. MUDr., PhD., Prednosta I. neurologickej kliniky FNsP v Bratislave, bývalý dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, čestný predseda

Tuček, Ján, Prof. Ing., CSc., rektor Technickej univerzity vo Zvolene

Vajda, Ján, doc. Ing., ,CSc., dekan FEI STU v Bratislave

Valentín, František, prof. Ing. Dr. techn., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Varinský, Vladimír, Prof. PhDr., CSc., dekan Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vaško, Imrich, doc. PhDr., CSc., m. prof. KU, dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Vetráková, Milota, prof. Ing., PhD., prorektorka pre pedagogickú činnosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vozár, Libor, prof. RNDr., CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Vrabko, Marián, prof. JUDr., CSc., dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Wagner, Juraj, doc. Ing., PhD., rektor Trenčianskej univerizty A. Dubčeka v Trenčíne

Weingart, Miloš, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Weisslechner, Karol, Prof. , akad. Arch, rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, architekt

Zozuľak, Ján , Prof. ThDr. , PhD., dekan Pravoslávnej bohoslaveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Šefránek, Július, prof., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Šenitková, Ingrid , prof. Ing. , PhD., dekanka Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Šramka, Miron, prof. MUDr., DrSc., Celosvetovo známy a uznávaný stereotaktický neurochirurg, vedúci vedecký pracovník, profesor na Katedre ošetrovateľstva Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl.P.P. Gojdiča v Prešove, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave

Štefánek, Anton, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Štefko, Róbert, prof. Ing. Dr., Ph.D., dekan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Štencl, Ján, prof. MUDr., CSc., lekár, gynekológ - pôrodník, zakladateľ a I. rektor SZU 2002-2010

Šturák, Peter, prof. ThDr., PhD., dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Šulcová, Margaréta, prof. MUDr., CSc., dekanka Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Šuráb, Marián, Mons. ThDr. , PhD., dekan Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Švec, Juraj, prof. MUDr., DrSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Žihlavník, Štefan, prof. Ing., CSc., dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene


  Dnes je 13.06.2024

  Narodeniny/výročie  
  13.06.  Zita Pleštinská
  13.06.  Juraj Migaš
  13.06.  Pavel Hrmo
  13.06.  Ladislav Veliačik
  13.06.  Monika Vrzgulová
  13.06.  Jana Dukátová
  14.06.  Zuzana Smatanová
  14.06.  Pavol Palkovič
  14.06.  Emília Došeková
  14.06.  Vladimír Rusko
  14.06.  Pavol Polanský
  15.06.  Ivan Varga
  15.06.  Ján Azud
  15.06.  Eduard Pittich
  15.06.  Ivan Sokol
  15.06.  Ladislav Troják

  Dnes má meniny
  Anton

  Zajtra má meniny
  Vasil    za jún 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS