o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých

UMENIE A KULTÚRA, spisovatelia

Albert, Michal, PhDr.

Albrecht, Ján, prof., hudobný teoretik, estetik, muzikológ, hudobník - violista, editor starej slovenskej hudby, zakladateľ a duchovný otec komorného orchestra starej hudby Musica aeterna, organizátor kultúrneho života, hudobný pedagóg, prekladateľ, esejista, kunsthistorik

Alexy, Janko, maliar, spisovateľ

Andel, Ján, spisovateľ

Andričík, Juraj, PhDr., spisovateľ, prekladateľ

Antalová, Elena, redaktorka, dramatička a scenáristka

Bajza, Jozef Ignác, obrodenecký spisovateľ, autor satír a epigramov, katolícky kňaz

Baláž, Anton, spisovateľ

Baláž Kráľ, Ivan , Mgr., PhD., spisovateľ, publicista, výtvarník, dizajnér a marketér

Balco, Július, spisovateľ

Ballek, Ladislav, Mgr., slovenský spisovateľ, politik a diplomat - bývalý veľvyslanec SR v Českej republike

Bančej, Maroš, spisovateľ

Baráthová, Nora, spisovateľka, historička

Barč-Ivan, Július, dramatik, prozaik, publicista, evanjelický farár

Baričák, Pavel, Ing., spisovateľ, hudobník, vydavateľ kníh a CD, bloger, fotograf, cestovateľ, filozof

Bátorová, Mária, Prof. PhDr., DrSc., literárna vedkyňa a kritička, spisovateľka, publicistka, Ústav svetovej literatúry SAV, predsedníčka SC PEN (2006-2008)

Bednár, Alfonz, redaktor, lektor a spisovateľ, písal pre deti a mládež, filmové scenáre, eseje a preložil množstvo kníh z americkej a anglickej svetovej prózy

Bel, Matej, polyhistor, pedagóg, jazykovedec, historik, geograf, evanjelický farár

Bendová, Krista, poetka, spisovateľka, prekladateľka

Beniak, Valentín, prekladateľ, vrcholný predstaviteľ slovenskej modernej poézie, básnik

Benková, Viera, Spisovateľka

Bernolák, Anton, jazykovedec, prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny, ústredná postava Slovenského učeného tovarišstva, prvého celoslovenského kultúrneho národného spolku

Blažková, Jaroslava, exilová spisovateľka, prozaička, autorka kníh pre deti a mládež, publicistka

Bob, Jozef, PhDr., spisovateľ

Botto, Ján, básnik, najvýraznejší predstaviteľ slovenského literárneho romantizmu

Braxatoris-Sládkovičov, Martin, básnik, prozaik, redaktor, prekladateľ

Braxatorisová, Alexandra, Mgr. art., slovenská dramaturgička, prekladateľka, libretistka

Brezina, Ján, spisovateľ

Bukovčan, Ivan, dramatik, scenárista, publicista

Bunčák, Pavel, PhDr., doc., básnik, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, publicista, prekladateľ

Chalupka, Ján, prozaik, satirik, dramatik, predstaviteľ obrodeneckej literatúry

Chalupka, Samo, básnik, spoluautor Memoranda slovenského národa

Chmel, Rudolf, doc. PhDr., DrSc, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny, 2002-2005, apríl - júl 2006 minister kultúry SR

Choma, Vasiľ, doc., Dr.,, CSc., literárny kritik, spisovateľ, predseda Spolku rusínskych spisovateľov

Chňoupek, Bohuslav, Ing., politik, diplomat, publicista, hlavný predstaviteľ normalizácie

Chrobák, Dobroslav, prozaik, literárny kritik, rozhlasový pracovník, jeden z predstaviteľov naturizmu

Chudoba, Andrej, spisovateľ, scenárista

Clementis, Vladimír, JUDr., komunistický činiteľ a publicista

Dekan, Ján, prof. PhDr., DrSc., archeológ, historik, umenovedec, vysokoškolský pedagóg, akademik SAV a ČSAV, spisovateľ, publicista

Dilong, Rudolf, básnik, prozaik, dramatik, člen františkánskej rehole, príslušník katolíckej moderny

Dobiáš, Rudolf, spisovateľ

Dobšinský, Pavol, pedagóg, spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok, prekladateľ, publicista, redaktor, kritik, folklorista, básnik, literárny historik

Dragulová - Faktorová, Danuša, PhDr., spisovateľka, vydavateľka časopisov pre deti

Dušek, Dušan, slovenský prozaik, básnik, autor rozhlasových hier a filmových scenárov

Dvořák, Pavel, historik, prozaik, publicista, autor literatúry faktu, scenárista

Dvořáková - Jancurová, Helena, publicistka, kritička, spisovateľka, scenáristka

Čengel Solčanská, Mariana, PhDr. Mgr. art , režíserka, scenáristka

Čepan, Oskár, PhDr., DrSc., literárny teoretik a historik, vedec a kritik, výtvarník, vydavateľ, archeológ, paleontológ, pedagóg, scénograf, amatérsky archeológ

Čepčeková, Elena, poetka, autorka zbierok básní, rozprávok pre deti a dievčenských románov, učiteľka

Černochová, Anna, spisovateľka a publicistka, dlhoročná funkcionárka Slovenského Červeného kríža

Červenák, Juraj, spisovateľ

Čiliak, Ondrej, Mgr., básnik, spisovateľ, publicista

Čižmár, Ján

Čižmárik, Rudolf, slovenský spisovateľ, básnik, prozaik a prekladateľ

Čomaj, Ján, spisovateľ, novinár, publicista

Čulen, Martin, zakladateľ Matice slovenskej, Kníhtlačiarskeho spolku v Martine, Živeny, Spolku Sv. Vojtecha a Domu Matice slovenskej

Fabry, Rudolf, básnik, kolážista, novinár, šéfredaktor niekoľkých literárnych časopisov, predstaviteľ slovenského surrealizmu

Fándly, Juraj, spisovateľ, národný buditeľ, príslušník skupiny bernolákovcov, autor prvého veľkého diela v bernolákovčine, katolícky kňaz

Farkašová, Etela, Doc. PhDr., PhD., spisovateľka, filozofka, publicistka, prekladateľka

Fekete, Ján, PaedDr., publicista, autor krátkych próz, poézie, rozprávok pre deti, literatúry faktu a sci-fi románov

Feldek, Ľubomír, spisovateľ

Ferienčík, Mikuláš Štefan, básnik, vydavateľ, dramatik, prekladateľ

Ferko, Andrej, spisovateľ, prozaik, scénarista

Ferko, Vladimír, spisovateľ, redaktor

Fifik, Ján, PaedDr., spisovateľ, učiteľ, lektor slovenského jazyka a literatúry v zahraničí, veľvyslanec SR vo Vietname, novinár

Figuli, Margita, prozaička, prekladateľka, autorka literatúry pre deti a mládež, dramatička

Filan, Boris, dramaturg, cestovateľ, rozprávač, spisovateľ

Francisci-Rimavský, Ján, národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej

Fuchs, Ľudovít

Gašpar, Jozef Tido, novinár, spisovateľ, šéf Úradu propagandy, politik HSĽS

Gráf, Štefan, spisovateľ

Gregor, Peter, prozaik, dramatik, autor rozhlasových hier

Gregorová, Hana, spisovateľka, priekopníčka ženského hnutia na Slovensku, manželka Jozefa Gregora Tajovského

Habaj, Michal, Mgr., PhD., básnik, prozaik, literárny vedec

Háber, Stanislav, Mgr. , slovenský prozaik, básnik a publicista

Habovštiak, Anton, PhDr., CSc., jazykovedec, dialektológ, slavista, spisovateľ, esejista

Hajko, Dalimír, spisovateľ

Hamuljak, Martin, organizátor národného života, štátny úradník, jazykovedec

Hattala, Martin, jazykovedec, kodifikátor slovenského jazyka, autor prvej slovenskej gramatiky a prvej ucelenej učebnice slovenského jazyka

Haľamová, Maša, poetka, autorka literatúry pre mládež, prekladateľka
Vlastným menom: Mária Pullmanová

Hečko, Blahoslav, PhDr., prekladateľ, publicista, spisovateľ

Hečko, František, prozaik, básnik, publicista, redaktor, matičný pracovník

Heriban, Jozef, PhDr., spisovateľ, pedagóg, bývalý poslanec NR SR

Hevier, Daniel, spisovateľ

Hivešová - Šilanová, Daniela, V rámci projektu 1000 žien pre Nobelovu cenu mieru bola na toto prestížne ocenenie nominovaná v roku 2005 ako jedna z dvoch Sloveniek.

Hlinka, Anton, prof. ThDr. don, katolícky kňaz, publicista, spisovateľ, teológ, filozof, salezián, prekladateľ

Hodža, Michal Miloslav, prozaik, básnik, príslušník a vedúca osobnosť generácie štúrovcov, popredný reprezentant a ideológ slovenského národného hnutia 40. rokov 19. storočia

Hollý, Ján, básnik, národný buditeľ, prekladateľ, jediný významný poet píšuci bernolákovčinou

Horil, Juraj, spevák

Horov, Pavol, básnik, prekladateľ

Horváth, Ivan, prozaik, publicista, prekladateľ, autor termínu nadrealizmus, verejný činiteľ

Hronský, Jozef Cíger, redaktor, nakladateľ, publicista, prozaik, autor literatúry pre mládež, tajomník neskôr správca Matice slovenskej

Hudec, Ivan, MUDr., spisovateľ, lekár, dec. 1994 - okt. 1998 - minister kultúry SR

Hurban, Jozef Miloslav, ThDr., patril k autorom Žiadostí slovenského národa, predseda SNR, prozaik, básnik, redaktor, vydavateľ, historik, politik, programátor a organizátor slovenského buržoázneho hnutia, osvetový pracovník

Hurban Vajanský, Svetozár, literárny vedec, publicista, redaktor, básnik, prozaik, literárny kritik, právnik

Hurban Vladimírov, Vladimír, kňaz, dramatik, publicista

Hviezdoslav, Pavol Ország, PhDr. h. c, básnik, dramatik, prekladateľ

Hvorecký, Michal, prozaik, publicista

Hykisch, Anton, spisovateľ, diplomat

Ďuga, Michal, spisovateľ

Ďuríčková, Mária, spisovateľka

Izakovič, Ivan, spisovateľ, kritik, editor, prekladateľ

Jamnický, Ján, JUDr., režisér, scenárista, pedagóg

Jančová, Mária, spisovateľka, manželka spisovateľa Františka Hečku

Janík, Pavol, Mgr. art., PhD., básnik, dramatik, prozaik, aforista, publicista, prekladateľ, predseda Spolku slovenských spisovateľov(2003 - 2007)

Janovic, Tomáš, spisovateľ, aforista, epigramatik, básnik, textár, dramatik a prekladateľ

Janoška, Jur, Evanjelický kňaz, biskup, prvý generálny biskup evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, spisovateľ, predseda Matice slovenskej, signatár Martinskej deklarácie, literárny historik a kritik.

Jaroš, Peter, Mgr., spisovateľ, autor jedného z najväčších románov modernej slovenskej literatúry – Tisícročná včela, redaktor, dramaturg, scenárista, poslanec NR SR (po r. 1989)

Jarunková, Klára, prozaička, publicistka, autorka literatúry pre deti a mládež, bola najprekladanejšou slovenskou autorkou

Jašík, Rudolf, prozaik, básnik, redaktor, účastník Slovenského národného povstania

Jesenská, Zora, prekladateľka, spisovateľka, publicistka, redaktorka, literárna kritička, teoretička prekladu, členka Živeny

Jesenský, Janko, JUDr., básnik, prozaik, prekladateľ, významný predstaviteľ slovenskej modernej prózy, autor jedného z najlepších satirických románov, prvý slovenský národný umelec

Kadlečík, Ivan, Slovenský prozaik, básnik a esejista

Kalinčiak, Ján, prozaik, literárny kritik, pedagóg

Kaliský, Roman, novinár, publicista, scenárista, dramaturg

Kapolka, Belo, chatár, nosič, spisovateľ, dobrovoľný záchranca, horolezec a lyžiar

Kasarda, Martin

Kele, František, RNDr., PhD., cestovateľ, horolezec, geograf, publicista a učiteľ

Klimáček, Viliam, Je slovenský dramatik, básnik, prozaik, režisér, scenárista a herec divadla GUnaGU, autor kníh pre deti a mládež.

Kočík, Tibor, spisovateľ

Kollár, Adam František, knihovník, historik, pedagóg, filológ, publicista, dvorský radca Márie Terézie prezývaný tiež slovenský Sokrates

Kollár, Ján, básnik, historik, filológ, archeológ, ideológ všeslovanskej vzájomnosti

Komenský, Ján Amos, pedagóg, teológ, kňaz, biskup jednoty bratskej

Kondrót, Vojtech, básnik, prekladateľ, redaktor, autor literatúry pre deti a mládež, publicista, literárny kritik

Konkol, Štefan, spisovateľ sci-fi a fantasy, najvydávanejší slovenský autor vo fantastike po roku 1990

Kostra, Ján, básnik, maliar, esejista, autor literatúry pre mládež, prekladateľ

Kováčik, Peter, spisovateľ

Krasko, Ivan, dr. Ing., básnik, prozaik, odborný spisovateľ, historik, vedúca osobnosť generácie básnickej moderny

Kráľ, Janko, básnik, významný reprezentant štúrovskej generácie, aktívny účastník revolučných udalostí rokov 1848 - 1849, publicista, burič a revolucionár

Kreutz, František, slovenský spisovateľ, autor pre deti a mládež, regionálny historik

Križanová-Brindzová, Helena, autorka literatúry pre deti a mládež, poetka, dramatička, prekladateľka

Križka, Teodor, básnik, prekladateľ, šéfredaktor dvojtýždenníka časopisu Kultúra

Krno, Miloš, spisovateľ, publicista

Kružliak, Imrich, PhDr., popredná osobnosť slovenského povojnového exilu, politik, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života, redaktor, publicista, básnik, spisovateľ, esejista, prekladateľ

Kubal, Viktor, herec, výtvarník, karikaturista, spisovateľ, scenárista, animátor, režisér, humorista, zakladateľ slovenského kresleného filmu

Kukučín, Martin, prozaik, dramatik, publicista, lekár, významný predstaviteľ slovenského literárneho realizmu

Kuzmány, Karol, básnik, prozaik, odborný spisovateľ, prekladateľ, teológ, cirkevný hodnostár, člen Tatrína, prvý podpredseda Matice slovenskej, člen matičného vyslanstva k cisárovi

Kužel, Dušan, prozaik, autor rozhlasových hier, televíznej komédie, vedecko-fantastickej prózy, prekladateľ

Laučík, Ivan, PaedDr., spisovateľ

Lenko, Július, spisovateľ

Leška, Štefan, prvý redaktor Prešpurských novín, filológ, básnik a prekladateľ

Lichnerová, Rút, spisovateľka, galeristka

Lukáč, Emil Boleslav, PhDr., básnik, prekladateľ, publicista, autor štúdií, úvah, prednášok, komentárov a recenzií, redaktor

Machala, Drahoslav Pavel, prozaik, autor literatúry faktu

Magin, Ján Baltazár, katolícky kňaz, básnik, autor prvej písomnej národnej obrany Slovákov

Makovický, Dušan, lekár, publicista, spisovateľ, osobný lekár a priateľ L. N. Tolstého, prekladateľ

Maliarik, Ján, Slovenský evanjelický kňaz, spisovateľ, humanista, filozof, mystik, teozof a orientalista

Marčok, Viliam, literárny vedec, kritik, básnik a vysokoškolský profesor

Maróthy-Šoltésová, Elena, jedna z najvýznamnejších spisovateliek slovenského realizmu

Marták, Ján, PhDr., CSc., literárny historik, redaktor, prekladateľ, správca Matice slovenskej, divadelný a kultúrny pracovník

Matuška, Alexander, PhDr., DrSc., literárny vedec a kritik, esejista, publicista

Matúška, Janko, štúrovský básnik, spisovateľ, publicista, autor textu slovenskej hymny

Melicher, Jozef, doc. PhDr., spisovateľ, etnológ, literárny historik, publicista, vysokoškolský pedagóg

Mihálik, Vojtech, básnik, prekladateľ, publicista

Milčák, Ján, spisovateľ a lekár, píše pre deti i dospelých

Mináč, Vladimír, spisovateľ, novinár, publicista, literárny kritik, popredný reprezentant povojnovej slovenskej prózy, držiteľ Ceny Ľudovíta Štúra

Mitana, Dušan, spisovateľ

Mňačko, Ladislav, spisovateľ, prozaik, autor literatúry faktu, novinár-publicista, dramatik

Mojžiš , Miloslav , slovenský hudobný skladateľ, aranžér, textár, scenárista, spisovateľ, producent, inštrumentalista a dirigent.

Moric, Rudo, PhDr., spisovateľ

Nádaši Jégé, Ladislav, spisovateľ, prozaik, autor divadelných hier, publicista, literárny kritik, lekár

Náhalka, Štefan, organizátor slovenského katolíckeho exilu, náboženský spisovateľ

Nižnánsky, Jožo, spisovateľ, básnik, novinár, prekladateľ, vydavateľ spoločenského obrázkového týždenníka Nový svet

Novomeský, Ladislav, básnik, novinár, publicista, prekladateľ, redaktor, politik, predseda Matice slovenskej

Obert, Viliam, Prof. PhDr., DrSc., autor odbornej literatúry o didaktike

Ondrejov, Ľudo, básnik, prozaik, autor cestopisov a literatúry pre deti a mládež, prekladateľ z maďarčiny, juhoslovanských jazykov a češtiny

Ondruš, Ján, spisovateľ

Oravský, Vladimír, Švédsky spisovateľ, dramatik, filmový a divadelný režisér

Palárik, Ján, priekopník divadla, dramatik, novinár, politik, národný dejateľ, zakladateľ a redaktor časopisu Cyrill a Method, zostavovateľ šlabikára a čítaniek

Palkovič, Juraj, novinár, básnik, jazykovedec, prekladateľ, organizátor literárneho života, profesor, spoluzakladateľ Katedry reči a literatúry česko-slovenskej, poslanec uhorského snemu za mesto Krupina (1832-36)

Pankovčin , Václav, spisovateľ

Papánek, Juraj, osvietenský historik, učenec, autor prvých zachovaných programových dejín Slovenska a Slovákov, ktorý obhajoval ich rovnoprávnosť v rámci Uhorska

Pastirčák, Daniel, básnik, prozaik, esejista, kazateľ

Patarák, Ján, spisovateľ

Pauliny-Tóthová, Margita, spisovateľka, prekladateľka, publicistka, priekopníčka ženského hnutia

Pázmáň, Peter, ostrihomský arcibiskup, trnavský kardinál, turčiansky prepošt, pedagóg, náboženský spisovateľ, politik

Peteraj, Kamil, spisovateľ, básnik, textár

Pišťanek, Peter, prozaik, kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry DDB Needham, bývalý šéfredaktor internetového časopisu inZine

Plávka, Andrej, spisovateľ

Podjavorinská, Ľudmila, spisovateľka, poetka, prozaička, zakladateľka modernej slovenskej literatúry pre deti

Podracká, Dana, spisovateľka a esejistka

Ponická, Hana, spisovateľka diel pre deti a mládež, disidentka

Procházka, Miro, novinár, prekladateľ

Prokešová, Viera, slovenská poetka a prekladateľka

Puchala, Vladimír, Mgr., spisovateľ, publicista, manažér

Radič, Stano, scenárista, moderátor, humorista

Radlinský, Andrej, PhDr., národný buditeľ, jazykovedec, vydavateľ, redaktor, zakladateľ Spolku svätého Vojtecha, spoluzakladateľ Matice slovenskej

Rakús,, Stanislav, prof. PhDr. , DrSc., slovenský prozaik a literárny vedec, vysokoškolský profesor

Rankov, Pavol, Doc. PhDr., PhD., spisovateľ

Rázus, Martin, básnik, prozaik, publicista, autor literatúry pre deti a mládež, dramatik, buržoázny politik, evanjelický kňaz

Rázusová - Martáková, Mária, poetka, dramatička, prekladateľka, autorka literatúry pre deti a mládež, sestra básnika a politika Martina Rázusa, manželka Jána Martáka

Reisel, Vladimír, básnik, prekladateľ

Richter, Milan, PhDr., spisovateľ, prekladateľ a vydavateľ

Ries, Viliam, spisovateľ, prekladateľ, redaktor

Rizner, Ľudovít Vladimír, zakladateľ slovenskej bibliografie, pedagóg, etnograf, historik

Rothmayerová, Gabriela, Mgr., spisovateľka, prozaička, bývalá novinárka, publicistka

Roy, Vladimir, básnik, prekladateľ, predstaviteľ slovenskej básnickej moderny, evanjelický kňaz

Rudnay, Alexander, cirkevný hodnostár, spisovateľ

Rúfus, Milan, básnik, prekladateľ

Rumánek, Gustáv, Ing. , technológ strojárskej výroby, konštruktér a literát

Rumánková, Elena Mária, Mgr. , učiteľka, maliarka, spisovateľka, skladateľka

Sabolová , Paula

Sandtner, Štefan, saleziánsky kňaz, básnik, prekladateľ, redaktor

Satinský, Július, prozaik, dramatik, fejtónista, humorista, autor literatúry pre deti

Silan, Janko, básnik, prekladateľ, katolícky kňaz

Skyčák ml., František, filozof, publicista, rektor spišského seminára

Sládkovič, Andrej, básnik, publicista, prekladateľ, predstaviteľ romantizmu, najvýznamnejší lyrik štúrovskej generácie, autor filozoficko-reflexívnej poézie, ľúbostnej lyriky a lyricko-epických skladieb

Slančíková Timrava, Božena, prozaička, autorka poviedok a noviel, dramatička, popredná predstaviteľka druhej vlny literárneho realizmu

Sloboda, Rudolf, spisovateľ

Slobodník, Dušan, PhDr., CSc., spisovateľ, jún 1992 - mar. 1994 - minister kultúry SR, 1994 - 1998 poslanec NR SR

Smrek, Ján, básnik, autor literatúry pre deti a mládež, memoárista, libretista, redaktor, prekladateľ, organizátor literárneho života, vydavateľ tlačového orgánu slovenských spisovateľov Elán

Sofer, Chatam, najvýznamnejšia osobnosť v dejinách bratislavského Židovstva, učenec, pedagóg, spisovateľ, vlastným menom Moše Schreiber

Stanček, Ľubomír, Prof. ThDr. Dr., PhD., rímskokatolícky kňaz, profesor, úspešný slovenský autor

Stanislav, Ivan, diplomat, novinár, spisovateľ, spevák, organizátor kultúrneho života

Stodola, Ivan, MUDr., doc., dramatik, prozaik, lekár, najvýznamnejší predstaviteľ slovenskej dramatickej spisby medzivojnového obdobia

Strmeň, Karol, slovenský básnik, príslušník katolíckej moderny, prekladateľ, literárny kritik, novinár, vysokoškolský profesor

Stöckel, Leonard, pedagóg, vzdelanec a spisovateľ

Tajovský, Jozef Gregor, spisovateľ, prozaik, dramatik, vedúca osobnosť druhej vlny slovenského literárneho realizmu

Taragel, Dušan, prozaik, publicista, reklamný textár (copywriter)

Tatarka, Dominik, spisovateľ

Tekelyová, Emma, modelka, televízna hlásateľka, moderátorka, scenáristka, módna návrhárka, spisovateľka

Tešedík, Samuel, pedagóg, odborný spisovateľ, publicista, národohospodár, zakladateľ poľnohospodárskeho školstva v Uhorsku, farár

Tkáč, Marián, Ing., PhD., vedúci archívu Národnej banky Slovenska, ekonóm, spisovateľ, publicista

Tóth, Jozef

Trubíni, Jozef, je slovenský učiteľ, spisovateľ, ilustrátor kníh a regionálny historik

Tužinský, Ján, PhDr., PhD., spisovateľ, súčasný predseda Spolku slovenských spisovateľov

Urban, Milo, redaktor, prekladateľ, prozaik, vedúca osobnosť slovenskej literatúry 20. storočia

Válek, Miroslav, básnik, autor literatúry pre deti a mládež, publicista, prekladateľ, kultúrny organizátor, politik, významný reprezentant modernej slovenskej poézie

Vámoš, Gejza, MUDr., PhDr., prozaik, publicista, dramatik, lekár

Vansová, Terézia, spisovateľka, redaktorka, predstaviteľka ženského hnutia, zberateľka

Vároš, Milan, PhDr., spisovateľ

Veigl, Svetoslav, PhDr., básnik, príslušník katolíckej moderny, rímskokatolícky kňaz

Vilikovský, Pavel, prozaik, prekladateľ, publicista

Vokál, Ferdinand, profesor, básnik, matičiar

Záborský, Jonáš, historik, publicista, redaktor, evanjelický, neskôr katolícky kňaz, básnik, prozaik, autor homiletickej a historickej literatúry, literárny kritik a teoretik

Zamarovský, Vojtech, JUDr., autor literatúry faktu, prekladateľ, popularizátor histórie a archeológie

Zambor, Ján, prof. PhDr., CSc., básnik, prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg

Záturecký, Adolf Peter, pedagóg, jazykovedec, publicista, zberateľ ľudovej slovesnosti

Zelinová, Hana, spisovateľka

Zimková, Milka, spisovateľka, herečka, režisérka a autorka monodrám

Zoch, Ivan Branislav, PhDr., tvorca slovenskej matematickej a prírodovedeckej terminológie, pedagóg, polyhistor, osvetový pracovník, priekopník školskej telesnej výchovy na Slovensku, encyklopedista, spisovateľ, prekladateľ

Zrubec, Laco, básnik, prozaik, scenárista, autor literatúry faktu.. Je autorom vyše tridsiatich rôzno žánrových literárnych diel.

Zúbek, Ľudo, autor historických životopisných próz, literatúry faktu a rozhlasových hier, publicista, prekladateľ

Šafárik, Pavol Jozef, položil základy slavistiky, jazykovedec

Ševčovič, Peter, Dr. h. c., prozaik, dramatik, scenárista, autor literatúry pre deti a mládež

Šikula, Vincent, prozaik, básnik, autor kníh pre deti a mládež, publicista, dramaturg, muzikant

Šimečka, Martin M., spisovateľ, šéfredaktor denníka Sme

Šimečka, Milan, filozof, spisovateľ, publicista

Škarnicel – Hlohovský , Belo, priekopník slovenského cestopisu, spisovateľ a reportér

Škarvan, Albert, lekár, prekladateľ a spisovateľ

Škultéty, Jozef, PhDr., literárny kritik a historik, jazykovedec, prekladateľ, novinár

Špaček, Jozef, PhDr., spisovateľ, recenzent, pedagóg

Špitzer, Juraj, filmový scenárista, spisovateľ, ľavicový intelektuál, publicista

Štefanko, Ondrej, spisovateľ

Števček, Pavol, spisovateľ, literárny vedec a kritik, politik

Štrasser, Ján, básnik, esejista, textár, prekladateľ

Štrelinger, Peter, slovenský prozaik a novinár

Štrpka, Ivan, básnik, textár, esejista, prozaik, prekladateľ, spolu s I. Laučíkom a P. Repkom člen literárnej skupiny Osamelí bežci

Štúr, Ľudovít, najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života v pol. 19. stor., poslanec uhorského snemu, autor súčasného slovenského spisovného jazyka, politik, jazykovedec, učiteľ, spisovateľ a novinár

Šuplata, Václav, spisovateľ

Švantner, František, spisovateľ, predstaviteľ naturizmu v slovenskej próze

Žarnay, Jozef, SFDr., autor sci-fi literatúry

Žarnov, Andrej, lekár - patológ, básnik

Žáry, Štefan, spisovateľ


  Dnes je 13.06.2024

  Narodeniny/výročie  
  13.06.  Zita Pleštinská
  13.06.  Juraj Migaš
  13.06.  Pavel Hrmo
  13.06.  Ladislav Veliačik
  13.06.  Monika Vrzgulová
  13.06.  Jana Dukátová
  14.06.  Zuzana Smatanová
  14.06.  Pavol Palkovič
  14.06.  Emília Došeková
  14.06.  Vladimír Rusko
  14.06.  Pavol Polanský
  15.06.  Ivan Varga
  15.06.  Ján Azud
  15.06.  Eduard Pittich
  15.06.  Ivan Sokol
  15.06.  Ladislav Troják

  Dnes má meniny
  Anton

  Zajtra má meniny
  Vasil    za jún 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS