o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých

SPOLOČNOSŤ, cirkev

Babjak, Ján, Mons. ThDr, SJ, Najvyšší predstaviteľ gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Bačinský, Augustín, Mgr., Starokatolícka cirkev na Slovensku, biskup

Baláž, Rudolf, Mons., Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, banskobystrický diecézny biskup

Banáry, Boris, Prof. PhDr., PhD., muzikológ a vysokoškolský učiteľ

Bezák, Róbert, ThLic., CSsR, slovenský rímskokatolícky biskup, bývalý arcibiskup Trnavskej arcidiecézy a člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov

Bukovský, Ján, J. E. Mons. , SVD, nuncius

Chautur, Milan, Mons., CSsR., Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, gréckokatolícky apoštolský eparcha

Dilong, Rudolf, básnik, prozaik, dramatik, člen františkánskej rehole, príslušník katolíckej moderny

Duchnovič, Alexander, básnik, pedagóg, historik

Čobrda, Vladimír Pavol, Dr., evanjelický kňaz a generálny biskup evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

Filo, Július, prof. ThDr. Dr. h. c., Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Filo, Vladimír, Mons. Doc., ICLic., PhLic., rožňavský biskup

Gojdič, Pavol Peter, biskup

Heriban, Jozef, prof., slovenský salezián, kňaz, biblista, misionár

Hlinka, Anton, prof. ThDr. don, katolícky kňaz, publicista, spisovateľ, teológ, filozof, salezián, prekladateľ

Hnilica, Pavol Mária, Mons., SJ, biskup

Hopko, Vasiľ, ThDr., gréckokatolícky biskup, blahoslavený

Hrušovský, Dominik, J. E. Mons., arcibiskup

Hrušovský, František, Prof. PhDr., slovenský historik, verejný činiteľ, významný predstaviteľ slovenského exilu.

Ďurikovič, Vladimír, Prof. RNDr., CSc., matematik, vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník, bývalý dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave

Janoška, Jur, Evanjelický kňaz, biskup, prvý generálny biskup evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, spisovateľ, predseda Matice slovenskej, signatár Martinskej deklarácie, literárny historik a kritik.

Judák, Viliam, Mons., nitriansky diecézny biskup, profesor cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK

Juráš, Jozef, Evanjelický farár, publicista a tajomník Združenia evanjelickej mládeže

Juriga, Ferdinand, slovenský katolícky kňaz, národný buditeľ, politik, publicista, svojrázny predstaviteľ slovenského národného hnutia v Uhorsku na začiatku 20. storočia

Kocvár, Mikuláš, vladyka ThDr.h.c., CSc.,, arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska

Korec, Ján Chryzostom, Mons., kardinál, Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, emeritný biskup nitrianskej diecézy

Koza - Matejov, Jur, rímskokatolícky kňaz, publicista, novinár, prekladateľ

Košč, Stanislav, doc. PhDr. ThDr., PhD., teológ, sociológ, autor gospelových piesní

Labo, Sebastian, Kňaz

Lacho, Ján, biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku

Magin, Ján Baltazár, katolícky kňaz, básnik, autor prvej písomnej národnej obrany Slovákov

Maliarik, Ján, Slovenský evanjelický kňaz, spisovateľ, humanista, filozof, mystik, teozof a orientalista

Medový, Jozef, Mons.

Olekšák, Peter, katolícky kňaz, prorektor pre vedu a rozvoj KU

Pastirčák, Daniel, básnik, prozaik, esejista, kazateľ

Pázmáň, Peter, ostrihomský arcibiskup, trnavský kardinál, turčiansky prepošt, pedagóg, náboženský spisovateľ, politik

Rudnay, Alexander, cirkevný hodnostár, spisovateľ

Sandtner, Štefan, saleziánsky kňaz, básnik, prekladateľ, redaktor

Silan, Janko, básnik, prekladateľ, katolícky kňaz

Skyčák ml., František, filozof, publicista, rektor spišského seminára

Sofer, Chatam, najvýznamnejšia osobnosť v dejinách bratislavského Židovstva, učenec, pedagóg, spisovateľ, vlastným menom Moše Schreiber

Sokol, Ján, Mons., trnavský arcibiskup, Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike

Srholec, Anton, Dr.h.c., kňaz

Stanček, Ľubomír, Prof. ThDr. Dr., PhD., rímskokatolícky kňaz, profesor, úspešný slovenský autor

Stolárik, Stanislav, Mons. doc. ThDr. PhDr., PhD., mimoriadny profesor, pomocný biskup Košickej arcidiecézy a titulárny biskup Barikský

Sucháň, Ján, kňaz a publicista

Tkáč, Alojz, Mons., Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, košický arcibiskup

Tomko, Jozef kardinál, J. Em. Mons., kardinál, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov

Tondra, František, Mons. prof. ThDr., Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, spišský diecézny biskup

Traubner, Pavel, prof. MUDr., PhD., Prednosta I. neurologickej kliniky FNsP v Bratislave, bývalý dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, čestný predseda

Veigl, Svetoslav, PhDr., básnik, príslušník katolíckej moderny, rímskokatolícky kňaz

Vojtaššák, Ján, biskup

Záborský, Jonáš, historik, publicista, redaktor, evanjelický, neskôr katolícky kňaz, básnik, prozaik, autor homiletickej a historickej literatúry, literárny kritik a teoretik

Zvolenský, Stanislav, J. E. Mons. , bratislavský arcibiskup


  Dnes je 13.06.2024

  Narodeniny/výročie  
  13.06.  Zita Pleštinská
  13.06.  Juraj Migaš
  13.06.  Pavel Hrmo
  13.06.  Ladislav Veliačik
  13.06.  Monika Vrzgulová
  13.06.  Jana Dukátová
  14.06.  Zuzana Smatanová
  14.06.  Pavol Palkovič
  14.06.  Emília Došeková
  14.06.  Vladimír Rusko
  14.06.  Pavol Polanský
  15.06.  Ivan Varga
  15.06.  Ján Azud
  15.06.  Eduard Pittich
  15.06.  Ivan Sokol
  15.06.  Ladislav Troják

  Dnes má meniny
  Anton

  Zajtra má meniny
  Vasil    za jún 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS