o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Anton Štefánek / prírodné vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Anton Štefánek

prof. PhDr. Anton Štefánek
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 15.04.1877 Veľké Leváre
29.04.1964 Žiar nad Hronom
vzdelanie

1924 PhDr. FIF UK v Bratislave
1921-1923 FIF UK v Bratislave
1898 - 1901 FIF Viedenskej univerzity
1898 Gymnázium vo Viedni, XVII.

Študijný pobyt:
1907 Dánsko, Nemecko

životopis

Priebeh zamestnaní:

1949 penzionovaný
1939 - 1940 senátor SU
1946/1947 prorektor SU
1945/1946 rektor SU
1942 - 1949 riadny profesor sociológie FIF SU
1939 - 1947 riaditeľ Estetického seminára FIF SU
1939 - 1940, 1945 1949 riaditeľ Filozofického seminára FIF SU
1939 - 1948 riaditeľ Sociologického seminára FIF SU
1937 - 1942 bezplatný riadny profesor aplikovanej sociológie FIF UK (SU) v Bratislave
1928 - 1929 minister školstva a národnej osvety
1935 - 1939 senátor NZ za agrárnu stranu
1918 - 1920, 1925 - 1935 poslanec Národného zhromaždenia
1918 - 1924 referent školstva pri Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska
1918 člen Dočasnej vlády pre Slovensko
1915 - 1918 prispievateľ do Lidových novín v Brne a redaktor Národných listov v Prahe a člen Maffie
1910 - 1915 hlavný redaktor Slovenského denníka v Budapešti
1908 - 1910 hlavný redaktor Ľudových novín v Skalici
1906 - 1908 redaktor Slovenského obzoru a Slovenského týždenníka v Budapešti

Sociológ, politik, publicista, vysokoškolský pedagóg. Už ako študent zahájil svoju publicistickú činnosť v časopise Hlas, tlačovom orgáne československej národnej jednoty. Vo Viedni sa zoznámil s anglickými novinármi Wickham Steedom a Seton Watsonom, ktorí výrazným spôsobom zasiahli do slovenského života. Po vzniku ČSR sa zaslúžil o vybudovanie slovenského školstva. Ťažiskom jeho vedeckej tvorby bola sociológia národa a nacionalizmu. Skúmal rozličné sociologické koncepcie národa. Zameral sa však aj na výskum života dedinského roľníka a na vzťah mesta a dediny. Charakterizoval pôvod, vývoj a sociálnu funkciu slovenskej inteligencie, jej postavenie na dedine, typológiu slovenského národovedstva i odrodilstva. Počas svojho pôsobenia na univerzite nadviazal na prácu sociológov prof. Josefa Krála a doc. Otakara Machotku a psychológa prof. Josefa Tvrdého. Svojou tvorbou položil základy sociografického výskumu na Slovensku a vychoval prvú generáciu slovenských sociológov.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách:

Člen Société sociologique v Ženeve, člen Učenej spoločnosti Šafárikovej ( od r. 1939 Slovenská učená spoločnosť), člen Slovanského ústavu, člen univerzitnej knihovníckej komisie, člen stavebnej komisie SU, člen hospodársko-finančnej komisie SU, člen Masarykovej sociologickej spoločnosti v Prahe, člen Československej obce legionárskej, čestný člen Zemědělskej akadémie, čestný člen Umeleckej besedy, hlavný redaktor Slovenskej vlastivedy, redaktor časopisov SAVU – Philosophica Slovaca, redaktor Sociologická revue.

Vyznamenania:

Nositeľ rádu Légion d´honneur, Československej revolučnej medaily, Radu Rumunskej koruny, Juhoslovanského Radu sv. Sávu II. triedy (1938)

tvorba

Výber:

1947 - 1948 Politika a štátna filozofia Platóna
1946 Česi na Slovensku
1944 Základy sociografie Slovenska
1944 Sociographie der geistlichen Kultur in der Slowakei
1938 Milan Hodža (spoluautor)
1938 Akulturačný proces na Slovensku
1935 Problémy spisovnej slovenčiny a slovenského nacionalizmu
1932 Príspevok ku sociológii slovenského stredoveku
1931 Masaryk a Slovensko
1928 Malohontskí osvietenci
1926 Školstvo na Slovensku
1923 Slovensko pred prevratom a počas prevratu
1920 Masaryk a Slovensko
1920 Dánsky roľník
1919 Slovensko ako sociologický predmet

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Anton Štefánek - Univerzita Komenského
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: UK - Bratislava


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 20.05.2024

  Narodeniny/výročie  
  20.05.  Pavel Kyman
  20.05.  Alojz Přidal
  20.05.  Ján Jamnický
  20.05.  Milan Paštéka
  20.05.  Ján Korec
  20.05.  Igor Štefanov
  20.05.  Stan Mikita
  21.05.  Ladislav Šándor
  21.05.  Ivan Bella
  21.05.  Gustáv Mallý
  21.05.  Václav Pankovčin
  22.05.  Jana Laššáková
  22.05.  Tomáš Janovic
  22.05.  Slavko Pavlenko

  Dnes má meniny
  Bernard

  Zajtra má meniny
  Zina    za máj 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS