o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Vincent Sedlák / spoločenské vedy

Vincent Sedlák

Vincent Sedlák
historik, medievista a vysokoškolský pedagóg

* 02.12.1930 Krakovany
20.01.2009 Bratislava
životopis

Bol významným slovenským historikom, medievistom a vysokoškolským pedagógom. Jeho vedecká práca sa zameriavala na spracovanie a vydávanie stredovekých prameňov k dejinám Slovenska. Pracoval v Historickom ústave SAV. V rokoch 1969-1978 a po 1986 bol vedúcim Výskumného pracoviska ČSAV v Budapešti, vedúcim dokumentačného oddelenia HÚ SAV. Prednášal na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.

Ako matičiar sa veľmi aktívne podieľal na práci Historického odboru MS, niekoľko volebných období bol členom jeho výboru. Bol členom redakčnej rady Historického zborníka MS, na ktorého stránkach pravidelne publikoval svoje práce. Iniciatívne sa podieľal aj na činnosti Vedeckej rady MS. Aktívne spolupracoval so Slovenským historickým ústavom MS.

Z jeho rozsiahleho vedeckého diela treba spomenúť najmä Regesta diplomatica necnon epistolaria Slovaciae I. - II. (1980, 1987), Dejiny osídlenia Bratislavskej stolice (1964), Monumenta Vaticana Slovaciae I. 1332 – 1337 (2008). Bol spoluautorom Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku I. - III. (1977-1978).

Prof. PhDr. Vincent Sedlák sa narodil 2. decembra 1930 v Krakovanoch. Maturoval v Piešťanoch. Absolvoval Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity (Univerzity Komenského) študijné odbory latinčina a dejepis (1953). Bol aktívnym športovcom (futbal). Ako lingvista a historik sa uplatnil v Historickom ústave SAV pri príprave stredovekých historických prameňov a paralelne sa intenzívne venoval výskumu osídlenia, toponymickému a onomastickému bádaniu. Podstatne prispel k budovaniu stredovekej zbierky HÚ SAV.

Jeho výskumy v historickej topografii vyústili do historickej geografie a následne do bádania stredovekého osídlenia, ktoré spájal s lingvistickým rozborom názvov. Zvlášť sa venoval osídleniu Bratislavskej stolice. Onomastiku a toponymiu spracovával V. Sedlák na širšom porovnávacom základe. Skúmal podiel Slovanov v najstarších slovenských dejinách, ale aj nemaďarské vplyvy na vznik a formovanie uhorského štátu. Práve on je autorom najstarších názvov slovenských obcí v ich variáciách (Vlastivedný slovník). treba ho považovať aj za známeho slovenského slavistu (je editorom Zborníka z XI. medzinárodného kongresu slavistov v Bratislave). Bol členom expertom a členom Komisie pre názvy obci pri SNR, Názvoslovnej komisie pre geodéziu a kartografiu, Komisie pre dejiny Bratislavy, bol tajomníkom Medzinárodného komitétu slavistov a podpredsedom Slovenského komitétu slavistov. Bol predsedom Slovensko-maďarskej historickej komisie.

Od vzniku Trnavskej univerzity prednášal Fakulte humanistiky (neskôr Filozofickej fakulte) pre poslucháčov odboru história základy latinčiny, stredoveku latinčinu a onomastiku. Zastával aj funkciu predsedu Akademického senátu Trnavskej univerzity. Vincent Sedlák zomrel 20. januára 2009 v Bratislave.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Matica Slovenská, archív Trnavskej univerzity, spracoval: PhDr. Martin Jurčo


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 01.03.2024

  Narodeniny/výročie  
  1.03.  Juraj Nvota
  1.03.  Igor Tvaroška
  1.03.  Ivan Krivosudský
  1.03.  Eugen Ruffínyi
  1.03.  Jozef Medový
  1.03.  Róbert Bezák
  2.03.  Vojtech Tkáč
  2.03.  Alojz Tkáč
  2.03.  Alexander Achberger
  2.03.  Ivan Dérer
  2.03.  Juraj Beneš
  2.03.  Pavol Mikulík
  2.03.  Juraj Szikora
  2.03.  Adela Gáborová
  2.03.  Oliver Dohnányi
  2.03.  Dušan Bella
  3.03.  Ľubomír Harach
  3.03.  Peter (Ján) Lukáč
  3.03.  Jozef Kollár
  3.03.  Kamil Haťapka

  Dnes má meniny
  Albín

  Zajtra má meniny
  Anežka    za marec 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS