o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
P

Pado, Martin, Ing., poslanec NR SR, SDKÚ-DS, febr. - júl 2006 minister vnútra

Pajdušáková, Ľudmila, RNDr., CSc., astronómka, fyzička, objaviteľka komét

Palacka, Gabriel, RNDr., okt. 1998 - aug. 1999 - minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Palárik, Ján, priekopník divadla, dramatik, novinár, politik, národný dejateľ, zakladateľ a redaktor časopisu Cyrill a Method, zostavovateľ šlabikára a čítaniek

Paldan, Roman, JUDr., 2002 - 2008 veľvyslanec SR v Slovinsku

Páleník, Viliam, doc. RNDr., PhD., ekonóm, Ekonomický ústav SAV

Pálffy, Žigmund, hokejista

Palko, Vladimír, Doc. RNDr., CSc., bývalý poslanec NR SR, 2002 - febr. 2006 - minister vnútra SR

Palko, František, Ing., štátny tajomník Ministerstva financií SR

Palkovič, Pavol, prof. PhDr., DrSc., divadelný teoretik, Kabinet divadla a filmu SAV

Palkovič, Juraj, novinár, básnik, jazykovedec, prekladateľ, organizátor literárneho života, profesor, spoluzakladateľ Katedry reči a literatúry česko-slovenskej, poslanec uhorského snemu za mesto Krupina (1832-36)

Palová, Zora, prof., akademická sochárka, výtvarníčka

Palúch, Stanislav, huslista

Palúch, Ivan, herec

Palugyay, Zoltán, maliar a grafik 20.storočia

Palúš, Igor, prof. JUDr. , CSc., dekan Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pankovčin , Václav, spisovateľ

Pántik, Július, herec, režisér, pedagóg, národný umelec

Papánek, Juraj, osvietenský historik, učenec, autor prvých zachovaných programových dejín Slovenska a Slovákov, ktorý obhajoval ich rovnoprávnosť v rámci Uhorska

Papula, Jozef, prof. Ing. , PhD., dekan Fakulty Managmentu Univerzity Komenského v Bratislave

Parízek, Ľubomír, RNDr., primátor mesta Senica

Párnický, Stanislav, prof., ArtD, filmový a televízny režisér, bývalý dekan Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Pastirčák, Daniel, básnik, prozaik, esejista, kazateľ

Pástor, Ľuboš, profesor finančnej ekonómie na University of Chicago

Pastoreková, Silvia, Doc. RNDr., DrSc., vedúca vedecká pracovníčka Virologického ústavu SAV

Pásztor, Ladislav, MUDr., prezident Asociácie súkromných lekárov

Pataky, Ján, JUDr., poslanec NR SR, SDKÚ-DS

Patarák, Ján, spisovateľ

Patejdl, Vašo, spevák, skladateľ

Patráš, Vladimír, univ. prof. PaedDr., CSc., Vysokoškolský pedagóg, lingvista-slovakista

Pauhofová, Táňa, herečka

Pauliny-Tóthová, Margita, spisovateľka, prekladateľka, publicistka, priekopníčka ženského hnutia

Paveleková, Magda, herečka

Pavlásek, Juraj, doc. MUDr., DrSc., neurofyziológ ,Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Pavle, Ivan

Pavlenko, Slavko, prof. Ing., CSc.

Pavlík, Ján, primátor mesta Ružomberok

Pavlíková, Eva, herečka

Pavlis, Pavol, Ing., poslanec NR SR, Smer-SD

Pavlovič, Anton, predseda Združenia odborárov jadrovej energetiky

Pavol, Zelenay, hudobný skladateľ, aranžér, organizátor hudobného života

Pavol z Levoče, Majster, rezbár, sochár, tvorca slávneho levočského krídlového oltára

Pavúk, Juraj, doc. PhDr., DrSc., archeológ, Archeologický ústav SAV

Pázmáň, Peter, ostrihomský arcibiskup, trnavský kardinál, turčiansky prepošt, pedagóg, náboženský spisovateľ, politik

Paška, Pavol, Mgr., poslanec NR SR, bývalý predseda Národnej rady SR, Smer-SD

Paška, Jaroslav, Ing. arch. akad. arch., bývalý poslanec NR SR, nov. 1993 - mar. 1994 - minister školstva SR, SNS

Pašteka, Július, prof. PhDr., DrSc., teatrológ, filmológ, literárny vedec, Kabinet divadla a filmu SAV

Paštéka, Milan, maliar

Paštéka, Jozef, Doc., ArtD., scenárista,režisér,dramaturg

Pecháňová, Oľga, RNDr., CSc., biochemička, riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV

Pejko, Emil, PhDr., kvestor Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave, riaditeľ BAS

Pekárová, Pavla, RNDr., CSc., hydrologička, Ústav hydrológie SAV

Pellegrini, Peter, Ing., minister školstva SR, poslanec NR SR, Smer-SD

Peteraj, Kamil, spisovateľ, básnik, textár

Petrák, Ľubomír, Ing., CSc., poslanec NR SR, Smer-SD

Petrák, Anton, genmjr. v.v.

Petránsky, Ľudovít, Dr.h.c. prof. PhDr. , DrSc., dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Petránsky, Ľudovít, Dr. hc. Prof. PhDr., DrSc., profesor v odbore teória a dejiny výtvarného umenia

Petranský, Ivan, Mgr., riaditeľ Ústavu pamäti národa

Petráňová, Miriam, fotografka, režisérka

Petráš, Dušan, prof. Ing., PhD., bývalý dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Petrikán, Peter, Mgr., primátor mesta Veľké Kapušany

Petrová, rod. Porubská, Gabriela, prof. PhDr., CSc., bývalá dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Petrovič, Daniel, predseda OZ hasičov

Petruf, Pavol, prof. PhDr., DrSc., historik, Historický ústav SAV

Petruška, Richard, najlepší basketbalista SR 1998 - 2000, víťaz NBA s tímom Houston Rockets

Petzval, Jozef Maximilián, prof. Dr. Ing., matematik, fyzik, vynálezca fotografického objektívu, zakladateľ modernej optiky a fotografie, univerzitný profesor

Pešek, Jan, doc. PhDr., DrSc., historik, Historický ústav SAV

Pfundtner, Edita, poslankyňa NR SR, Most-Híd

Piatrik, Milan, Prof. Ing., PhD., Jadrové vedy a environmentalistika

Pichler, Viliam, doc. Ing., PhD., lesník, pedológ, zakladateľ a riaditeľ Centra vedeckého turizmu na Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene

Pieta, Karol, PhDr., DrSc., archeológ, Archeologický ústav SAV

Pietruchová, Oľga, bývalá predsedníčka združenia Možnosť voľby, výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, pôsobí v oblasti ženských práv

Pilipčinec, Emil, prof. MVDr., PhD., rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Pillárová, Mária, slovenská paralympijská reprezentantka v stolnom tenise

Pinková, Alexandra, primátorka mesta Lučenec

Pischinger, Gejza, Ing., primátor mesta Nové Zámky

Písecký, Ferdinand, štáb. kapitán, pobočník generála M. R. Štefánika, kapitán československých légií, pedagóg, politik, organizátor pedagogického a kultúrneho života medzi učiteľmi, spoluautor slovenských čítaniek pre učiteľské ústavy, autor divadelných hier pre mládež, básnických

Pittich, Eduard, RNDr., DrSc., astronóm, Astronomický ústav SAV

Pittner, Ladislav, okt. 1998 - máj 2001 - minister vnútra SR, mar. 1994 - dec. 1994 - minister vnútra SR, bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby

Piško, Rasťo, scenárista, publicista, herec

Pišťanek, Peter, prozaik, kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry DDB Needham, bývalý šéfredaktor internetového časopisu inZine

Plachý, Jozef, reprezentant ČSSR v behu na stredných tratiach, účastník štyroch OH

Plaszky, Tomáš, bábkoherec, klaun a kúzelník, principálom prvého súkromného bábkového divadla na Slovensku

Plávka, Andrej, spisovateľ

Pleštinská, Zita, Ing. arch., poslankyňa EP za SDKÚ

Plintovič, Ivan, prof. PhDr. , CSc. , literárny historik a teoretik

Podhorský, Dušan, RNDr., DrSc., veľvyslanec Slovenskej republiky pre Kazachstan a Kirgizstan

Podjavorinská, Ľudmila, spisovateľka, poetka, prozaička, zakladateľka modernej slovenskej literatúry pre deti

Podmaková, Dagmar, PhDr., CSc., divadelný vedec, riaditeľka Kabinetu divadla a filmu SAV v Bratislave, predsedníčka III.komory Snemu SAV, predsedníčka Snemu SAV

Podmanický, Ján, PhDr. JUDr. , poslanec NR SR, Smer-SD

Podmanický, Ján, Ing., bývalý primátor mesta Partizánske

Podoba, Juraj, PhDr., CSc., etnograf, sociokultúrny antropológ, Ústav etnológie SAV

Podolay, František V., slovenský akademický maliar a grafik

Podracká, Dana, spisovateľka a esejistka

Podrimavský, Milan, PhDr., CSc., historik, Historický ústav SAV

Počaji, Stanislav, jazzový hudobník (gitara, skladba, aranžovanie)

Počiatek, Ján, Ing., minister dopravy SR, SMER - SD

Pohanka, Siloš, jazzový hudobník (trúbka, dirigovanie)

Pohanka, Vojtech

Pokľuda, Štefan, Ing., primátor mesta Dudince

Polák, Bohuslav, prof. MUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Polák, Roman, režisér, bývalý riaditeľ činohry SND

Polák, Karol, Prof. Ing. , DrSc., rektor VŠ v Sládkovičove, spoluzakladateľ školy „Teoretickej technológie“

Poláková, Katarína, RNDr., DrSc., imumologička, onkologička, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Poláková, Eva, slovenská herečka, členka Činohry SND

Polakovic, Vojtech, Popredny slovensky ludovy umelec - maliar samouk.

Polakovič, Vincent, Zakladateľ prvého súkromného múzea na Slovensku

Polanský, Pavol, bicie nástroje, publicista

Poledňák, Pavel, prof. Ing., PhD., dekan Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

Poliačik, Martin, poslanec NR SR, zakladajúci člen SaS a člen jej Republikovej rady zodpovedný za program strany

Pollag, Peter, maliar

Polónyi, Viliam, herec

Ponická, Hana, spisovateľka diel pre deti a mládež, disidentka

Ponický, Peter, Ing., minister školstva SR od apríla 2002 do októbra 2002

Poničanová, Alžbeta, herečka, pedagogička

Popluhár, Ján, futbalová legenda, obranca, vyhlásený za najlepšieho futbalistu Slovenska 20.storočia

Popovič, Anton, dirigent, skladateľ

Poppová, Lucia, popredná svetová sopranistka

Porvazník, Ján, Prof. Ing., CSc., riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave

Považan, Miroslav, Mgr. , primátor mesta Tlmače

Poštolka, Ivan, MUDr.,

Pražák, Albert, prof. PhDr., DrSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Prechovská, Mária, slovenská herečka, členka činohry SND

Preložník, Peter, jazzový hudobník (klávesové nástroje)

Pribilinec, Milan, MVDr., prezident Komory veterinárnych lekárov SR

Pribilinec, Jozef, chodec, zlatý medailista z OH, medailista z európskych i svetových šampionátov

Prídavok, Anton, osvetový pracovník, publicista

Prochác, Eugen, violončelista

Prochácka, Peter, PhDr., Veľvyslanec SR v Austrálii

Procházka, Miro, novinár, prekladateľ

Procházka, Radoslav, doc. JUDr. , PhD., poslanec NR SR, KDH, advokát, vysokoškolský pedagóg

Pročko, Jozef, Mgr., moderátor

Profant, Milan, Prof.MUDr., CSc., Prednosta Otolaryngologickej kliniky LFUK a FN, člen Vedeckej rady LFUK

Prokeinová, Margita, doc. JUDr., PhD., paralympijská reprezentantka v plávaní

Prokeš, Jozef, RNDr., CSc., nov. 1993 - mar. 1994 - podpredseda vlády

Prokešová, Viera, slovenská poetka a prekladateľka

Prokopovič, Pavol, Ing., bývalý poslanec NR SR, 2002 - 2006 minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, SDKÚ-DS

Prusák, Jozef, prof. JUDr., CSc., bývalý dekan Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Pružinský, Mikuláš, JUDr., Právnik, hospodár, verejný činiteľ, minister financií prvej Slovenskej republiky

Puchala, Vladimír, Mgr., spisovateľ, publicista, manažér

Pučík, Rudolf, JUDr., poslanec NR SR, SNS

Pullmannová, Silvia, doc. RNDr., DrSc., matematička, Matematický ústav SAV

Puškárová, Zlatica, moderátorka

Přidal, Alojz, Mgr. , poslanec NR SR, KDH


  Dnes je 15.06.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.06.  Ivan Varga
  15.06.  Ján Azud
  15.06.  Eduard Pittich
  15.06.  Ivan Sokol
  15.06.  Ladislav Troják
  16.06.  Ladislav Pásztor
  16.06.  Oskár Elschek
  16.06.  Tibor Huszár
  16.06.  Peter Mayer
  16.06.  Juraj Červenák
  16.06.  Andrej Melicherčík
  16.06.  Ing. Vladimír Gozora
  17.06.  Ján Vilček
  17.06.  Jaroslav Jerz
  17.06.  Jozef Lettrich
  17.06.  Václav Mika
  17.06.  Miroslav Jureňa
  17.06.  Ernest Šmigura

  Dnes má meniny
  Vít

  Zajtra má meniny
  Blanka    za jún 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS