o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Juraj Palkovič / spisovatelia / novinári / politici minulosti

Juraj Palkovič

Juraj Palkovič
novinár, básnik, jazykovedec, prekladateľ, organizátor literárneho života, profesor, spoluzakladateľ Katedry reči a literatúry česko-slovenskej, poslanec uhorského snemu za mesto Krupina (1832-36)

* 27.02.1769 Rimavská Baňa
13.06.1850 Bratislava
vzdelanie

základné vzdelanie – Rimavská Baňa
1782 - 1784 gymnázium (gramatika a syntax), Ožďany
1784 - 1786 gymnázium (rétorika), Dobšiná
1786 - 1790 evanjelické lýceum, Šopron
1792 - 1794 univerzita v Jene

životopis

1790 - 1791 správca školy a vychovávateľ v Budíkovciach
1794 - 1796 profesor na gymnáziu v Lučenci
od 1803 Katedra reči a literatúry česko-slovenskej na evanjelickom lýceu v Bratislave
1812 - 1818 rediguje Týdenník
1832 - 1841 rediguje Tatranku
1832 - 1836 poslanec uhorského snemu za kráľovské mesto Krupina

Narodil sa v zemianskej rodine. Študoval v Ožďanoch, v Dobšinej a na lýceu v Šoproni. V štúdiách pokračoval na univerzite v Jene, kde otvoril so svojimi krajanmi vysokoškolský čitateľský spolok Societas Slavica, v ktorom sám prednášal o Husovi či Komenskom. Po návrate z Jeny pôsobil ako profesor na gymnáziu v Lučenci a vypomáhal v kníhtlačiarni A. Gottlieba vo Vacove. Od roku 1803 až do konca svojho života pôsobil na Katedre reči a literatúry česko-slovenskej na evanjelickom lýceu v Bratislave, ktorej bol spoluzakladateľom. Prednášal nielen česko-slovenskú gramatiku, ale aj literárnu históriu spojenú s vyučovaním jazyka srbského, poľského a ruského.

Realizoval sa hlavne vo vydavateľskej, prekladateľskej, jazykovednej činnosti. Svoju literárnu činnosť začal vydaním zbierky Múza ze slovenských hor, ktorá bola prejavom slobody vo vtedajšej literárnej tvorbe na Slovensku. Kalendáre boli v tej dobe najčítanejšími knihami na slovenskom vidieku, čo si Palkovič veľmi dobre uvedomoval. Zostavil vlastný Kalendář (1805 - 1847), pre ľud vydával Vetší a zvláštnejší Nový a Starý kalendár (1812 - 1818) a doplnil ho tzv. Přídavkem ku kalendáři, v ktorom popularizoval vedecké poznatky, propagoval modernizáciu poľnohospodárskej výroby a publikoval beletriu. Bývali tu tiež články o najzávažnejších domácich i zahraničných politických udalostiach, o ľudovom zdravotníctve, nových knihách a pod. Palkovič vydával diela slovenských a českých autorov, cirkevné knihy, zdravovedné knihy aj šlabikáre. Zostavil Památné príhody hrabete Beňovského. Jeho celoživotným dielom bol dvojzväzkový Česko-latinsko-nemecký slovník (1820 - 1821), ku ktorému pripojil aj slovník slovakizmov a slovenských rečových zvratov. V roku 1800 vydal preklad Hufelandovho spisu Kunšt prodloužení života a o dva roky neskôr vlastnú brožúru Poučení o očkování. Z francúzštiny preložil a vydal pojednanie S. A. D. Tissota Zpráva pro lid obecní ve vsech bydlíci, kterak by zdraví svého chrániti a v nemocech sobě pomáhati měl k obecnímu dobrému. Je tiež autorom frašky Dva buchy a tri šuchy, napísanej v slovenskom dialekte.

V roku 1803 sa pričinil spolu s Bohuslavom Tablicom a Martinom Hamaliarom, absolventmi jenskej univerzity, o založenie Katedry reči a literatúry česko-slovenskej pri bratislavskom evanjelickom lýceu. Zároveň sa stal jej prvým profesorom. Pri Katedre vybudoval knižnicu a archív. Nepodarilo sa mu však realizovať ďalší plán – založenie ústavu na vydávanie slovenských spisov, kalendárov a novín, ako aj strediska pre zbieranie slovanských starožitností a archívnych dokumentov.

Získať privilégium na vydávanie slovenských novín sa pokúsil už roku 1804. Cisársky dekrét povoľujúci vydávanie Týdenníka sa mu podarilo získať po dlhých bojoch až v roku 1811. Venoval sa v ňom prevažne poľnohospodárstvu a gazdovským správam. V čase najväčšieho rozmachu mal Týdenník okolo 200 predplatiteľov. Palkovič ho redigoval prevažne sám, neskôr začal spolupracovať s mladým študentom Františkom Palackým (prekladal správy o napoleonských vojnách z francúzštiny). Noviny mali protinapoleonský ráz. Neskôr vydával Tatranku (1832 - 1847), prvý literárny časopis na Slovensku s nepravidelnou periodicitou. Najhodnotnejšími príspevkami boli Palkovičove preklady antickej literatúry. Od roku 1841 mu začal v redakcii vypomáhať mladý Ľ. Štúr a presvedčil ho, aby prešiel od švabachu k latinke a uverejňoval aj prvotiny začínajúcej štúrovskej generácie. Aj popri novinárčení pamätal na vydávanie lacných brožúr zostavených z príloh Týdenníka.

Bol zástancom biblickej češtiny a teda radikálnym odporcom Štúrovej spisovnej slovenčiny. Vyznával ideu spoločného jazyka Čechov, Moravanov a Slovákov. Rozpory medzi ním a Štúrom vyvrcholili Štúrovým odchodom z Tatranky. S uspokojením však prijal správu o vydávaní slovenských politických novín, ku ktorým aj Štúrovi blahoželal. Zároveň však vyslovil nádej, že sa Štúr vo svojich politických novinách vráti ku spisovnej češtine.

V dôsledku vysokého veku a zlého zdravotného stavu ho na prednáškach na Katedre zastupoval Ľ. Štúr ako riadny námestník. Zomrel v roku 1850 v Bratislave.

tvorba

Poézia
1798 Zpěvopanna ze slovenských hor (nebola vydaná)
1801 Múza zo slovenských hor

Divadelná tvorba
1800 Dva buchy a tri šuchy (jeho jediné dielo v sovenčine)

Preklady
1800 Kumšt prodloužení života lidského (Hufeland)
1804 Známost vlasti (učebnica)
1805 Česko-slovenská gramatika (Šramko)
1808 Památné příhody hraběte Beňovského (Čerňanský)
1808 Hlas volající k sedlákům (Feješ)
1810 Letopisové krupinští (Braxatoris)
1812 Knižečka k vzdělavatelnému čítaní (Braxatois)
1812 Písně Anakreonovy (Rožnay)
Damétas (Gellert)
Fillys (Gellert)
Iliada (Homér; prvý preklad Homéra u nás)

Publicistika
Výtah z artikulů

Slovník
1820 – 1821 Böhmisch-Deutsch-Lateinisches Wörterbuch (Česko-nemecko-latinský slovník; celoživotné dielo

Ostatné
1830 Bestreitung der Neuerungen in der böhmischen Ortographie (spis)
1802 Poučení o očkowaní aneb inolukolování kravských osipek
Učebnice pre základné školy

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Vyvíjalová M.: Juraj Palkovič (1769 - 1850), Bratislava 1971, www.stur.sk; Encyklopédia Slovenska, IV. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1980; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Malá encyklopédia žurnalistiky, Obzor, Bratislava 1982; spracovala Viola Tóthová a Monika Remiášová


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 16.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík
  18.07.  Miklós Duray
  18.07.  Augustín Malár
  18.07.  Rudolf Čižmárik
  18.07.  Alajos Mészáros

  Dnes má meniny
  Drahomír

  Zajtra má meniny
  Bohuslav    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS