o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Viliam Pichler / prírodné vedy

doc. Ing. Viliam Pichler PhD.
lesník, pedológ, zakladateľ a riaditeľ Centra vedeckého turizmu na Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene

* 14.07.1968 Zvolen
vzdelanie

Gymnázium ukončil r. 1986.

Lesnícka fakulta Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, 1996 obhájil dizertačnú prácu. V rámci doktorandského štúdia absolvoval dlhodobé stáže na Inštitúte terestrickej ekológie ETH v Zürichu.

1995 ukončil 3-ročné štúdium environmentalistiky na Európskom inštitúte postgraduálneho vzdelávania pri TU v Drážďanoch.

Absolvoval 2-ročný pobyt na Kalifornskej univerzite v Riverside ako postdoktorálny výskumník v tíme prof. W. A. Juryho.

Ovláda plynule anglicky, nemecky a ovláda ruský a základy arabského jazyka.

životopis

Ako tajomník pre pedagogiku KPP sa podieľal na spracovaní nového študijného programu Ekológia lesa.

V roku 2000 sa stal členom Národného komitétu UNESCO pre program MAB a v roku 2002 získal spolu s prof. Ing. E. Bublincom prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za publikáciu „Pralesy Slovenska – diverzita a ochrana“. Následne sa z poverenia Ministerstva životného prostredia stal hlavným spracovateľom projektu nominácie pralesov Slovenska na zápis do Zoznamu svetového prírodného dedičstva. Ako národný expert a expert WHC UNESCO pôsobil na hodnotiacich misiách IUCN v SR, na Ukrajine a v Ruskej federácii (Putoranská plošina) a na zasadnutiach Výboru pre svetové prírodné dedičstvo (Christchurch, N. Zéland). Za výsledky s tým spojené mu bola udelená Cena ministra životného prostredia SR za rok 2008.

V roku 2003 sa habilitoval na docenta vo vednom odbore Ekológia lesa a stal sa garantom predmetov ekológia lesa, ekopedológia, lesnícka environmentalistika, monitoring lesných ekosystémov a turizmus v lesnom prostredí. Bol hlavným riešiteľom alebo zástupcom hlavného riešiteľa projektov APVV a Vedeckej a grantovej agentúry MŠ SR a SAV, a fakultným koordinátorom projektov budovania unikátnych pracovísk, financovaných MŠ SR, najmä Spojeného národného centra pre výskum pralesov temperátnej zóny pri Lesníckej fakulte TU vo Zvolene.

V súčasnosti je vedúcim viacerých aktivít projektov Centier excelentnosti (OP Výskum a vývoj) a projektov OP Vzdelávanie na TU vo Zvolene.

Doc. Pichler bol zástupcom SR, inštitucionálnym zástupcom, resp. medzinárodným expertom v akciách COST, v projektoch 6. RP EÚ a v projektoch zameraných na transfer vedeckých poznatkov a E-learning.

V období 2005–2009 bol členom Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Na tomto fóre sa podieľal na rozvoji vedeckej politiky v SR, najmä v oblasti peer-review projektov.

Od roku 2003 pracoval ako prodekan Lesníckej fakulty TU vo Zvolene pre vonkajšie vzťahy.

V marci roku 2012 bol vymenovaný za dekana Lesníckej fakulty TU vo Zvolene.

Okrem výskumu lesných ekosystémov sa zameriava na využitie lesov, prírodné a kultúrne dedičstvo pre ekoturizmus, vedecký turizmus a zvyšovanie verejného povedomia o životnom prostredí.

Podieľal sa na riešení viacerých domácich a medzinárodných projektov v oblasti rozvoja turizmu. Tiež sa venuje štúdiu neodkrytých súvislostí medzi prírodným dedičstvom (lesy) a kultúrnym dedičstvom.

Prednášal na viacerých univerzitách v USA, vo Veľkej Británii, v Španielsku, v Nemecku, Írsku, v Poľsku a v ďalších krajinách. Je členom troch odborových komisií pre výchovu doktorandov bol školiteľom troch domácich a jedného zahraničného doktoranda.

Zoznam vybraných projektov:

 • Centrum vedeckého turizmu na Slovensku v rámci Ústavu ekológie lesa SAV, Zvolen. Projekt Know-How fondu, 1998.

 • Hodnotenie trvalosti vedeckého turizmu v prírodných ekosystémoch Slovenska, Švajčiarska federálna agentúra pre rozvoj a spoluprácu, Bern, 2000.

 • Starostlivosť a trvalé využitie biodiverzity prostredníctvom zdravého rozvoja turizmu v biosférických rezerváciách strednej a východnej Európy. Implementácia globálnych prírodných zariadení UNEP (GEF), 2002.

 • Praveké lesy Slovenska. Projekt Svetového prírodného dedičstva, MŽP SR, 2003.

  Pôsobisko:

  Katedra prírodného prostredia
  Lesnícka fakulta
  Technická univerzita Zvolen
  T. G. Masaryka 24
  950 53 Zvolen
 • tvorba

  Publikácie:

 • Pichler, V., 2003: Utilisation of natural forests for ecotourism: matching the expectations and goals. In: Hamor, F., D., Commarmot, B (eds.) 2003: Natural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation. International Conference in Mukachevo, Transcarpathia, Ukraine, October 13-17, 2003. Rakhiv, Carpathian Biosphere reserve; Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL, s. 112.

 • Pichler, V., 2003: Využitie prírodných lesov pre ekoturizmus: očakávania a ciele. In: Hamor, F., D., Commarmot, B (eds.) 2003: Natural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation. International Conference in Mukachevo, Transcarpathia, Ukraine, October 13-17, 2003. Rakhiv, Carpathian Biosphere reserve; Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL, s. 112.

 • Pichler, V., 2003: Slovak Primeval Forests: Heritage of Global Importance. In: Pichler, V. (ed.): Patterns of Slovak Primeval Forests relevant to the Unesco World Natural Heritage Selection Criteria. SAŽP, Banská Bystrica, s. 2–3.

 • Pichler, V., 2003: Slovenské praveké lesy: Dedičstvo globálnej dôležitosti. In: In: Pichler, V. (ed.): Patterns of Slovak Primeval Forests relevant to the Unesco World Natural Heritage Selection Criteria. SAŽP, Banská Bystrica, s. 2–3.

 • Ujházy, K., Pichler, V., 2003: How Does our Serial Nomination Compare to the UNESCO World Natural Heritage already declared? In: Pichler, V. (ed.): Patterns of Slovak Primeval Forests relevant to the Unesco World Natural Heritage Selection Criteria. SAŽP, Banská Bystrica, s. 4–6.

 • Soroková, M., Pichler, V., 2003: The Tourism Potentials and Impacts in Protected Mountain Areas – Polana Protected Landscape Area – Biosphere Reserve Polana, Slovakia. In: BfN-Skripten 77, Federal Nature Conservancy, Bonn, p. 33–34.

 • Soroková, M., Pichler, V., 2002: Tourism Potentials and Impats in Protected Mountain Areas: Polana Protected Landscape Area – Biosphere Reserve, Slovakia. In: Tourism in Mountain Areas and the Convention on Biological Diversity, 1–5 Oct. 2002, Sucha Beskidzka, Babia Gora Nat. Park, Poland. Academy of Sciences, Krakow/Ecological Tourism in Europe, Bonn/MAB, 27 s.

 • Pichler, V., Zach, P., 2002: Bewertung der Nachhaltigkeit des Wissenschaftlichen Tourismus in Naturokosystemen der Slowakei. IFE SAS Zvolen, 76 s.

 • Bublinec, E., Pichler, V., a kol., 2001 (Eds.): Slovak Primeval Forests – Diversity and Conservation. IFE SAS, Zvolen, 200 s.
 • články linky
    Viliam Pichler: Pralesy Slovenska
    Menej navštevované národné parky USA JOSHUA TREE

   Staršie články o osobnosti >>
         
  doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Agentúra na podporu výskumu a vývoja


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 16.07.2024

    Narodeniny/výročie  
    16.07.  Ivan Tásler
    16.07.  Martin Huba
    16.07.  Ladislav Hluchý
    16.07.  Július Pašteka
    16.07.  Václav Šuplata
    16.07.  Jozef Ulian
    17.07.  Eva Slavkovská
    17.07.  František Zvarík
    17.07.  Miroslav Válek
    17.07.  Pavol Peter Gojdič
    17.07.  Aladár Randík
    18.07.  Miklós Duray
    18.07.  Augustín Malár
    18.07.  Rudolf Čižmárik
    18.07.  Alajos Mészáros

    Dnes má meniny
    Drahomír

    Zajtra má meniny
    Bohuslav      za júl 2024


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS