o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Hana Ponická / spisovatelia

Hana Ponická

Hana Ponická
spisovateľka diel pre deti a mládež, disidentka

* 15.07.1922 Halič
21.08.2007 Banská Bystrica
motto

„Viem, že láska sa zapaľuje jedna od druhej, že dôležitá je jej prax, nie teória. Viera je pre mňa nie obmedzením, ale oslobodením, sprostredkovaním odpustenia. Boh káže odpúšťať a prijímať zlo nielen od tých, ktorých máme radi, ale aj od tých, ktorí bojujú proti nám.“

vzdelanie

- gymnázium v Košiciach
- gymnázium v Bratislave
- Lekárska fakulta UK, nedokončená

životopis

Hana Ponická je slovenská prozaička, spisovateľka pre deti a prekladateľka. Narodila sa v roku 1922 v Haliči pri Lučenci. V rodnom meste vychodila základnú školu. Potom študovala na gymnáziách v Košiciach a v Bratislave. Po maturite (1940) sa rozhodla pre vysokoškolské štúdium medicíny na Lekárskej fakulte UK. Štúdium však nedokončila. Aktívne sa zúčastnila Slovenského národného povstania
V roku 1945 začala pracovať ako ošetrovateľka Červeného kríža, ktorý sa staral o vracajúcich sa ranených zajatcov. V rokoch 1948 - 1950 žila spolu s manželom Štefanom Žárym v Ríme, 1951 - 1953 bola vedúcou redaktorkou Výskumného oddelenia zdravotníckej osvety, v nasledujúcich dvanástich rokoch (1954 – 1968) sa Hana Ponická venovala profesionálnemu spisovateľskému chlebíčku. V roku 1956 bola prijatá za členku slovenskej sekcie Zväzu československých spisovateľov. V tom istom roku sa zúčastnila na zjazde českých a slovenských spisovateľov v Prahe, kde podporila Jaroslava Seiferta a Dominika Tatarku, ktorí vystúpili s požiadavkami na väčšiu slobodu umeleckej tvorby a s kritikou pomerov v súvislosti s nedávnymi politickými procesmi. V rokoch 1968 - 1972 pôsobila ako redaktorka denníka Smena. V roku 1972 ju normalizačná komisia zbavila zamestnania, a tak sa publicistka presťahovala do Lukavice.
V roku 1977 sa stala jednou zo signatárov a signatáriek Charty 77. V tom istom roku sa zúčastnila zjazdu Zväzu slovenských spisovateľov, kde si pripravila vystúpenie, v ktorom kritizovala kultúrnu politiku vtedajšieho režimu, najmä zákazy publikačnej činnosti mnohým spisovateľom. Tu jej nedovolili vystúpiť, no príspevok sa dostal do protokolu. Od tejto udalosti bola ako disidentka neustále sledovaná a nesmela publikovať.
Do literárneho diania vstúpila Hana Ponická už počas stredoškolského štúdia. Kratšie prózy uverejňovala v Národných novinách, v Živene, v denníku Slovák a v študentskom časopise Cesta.
Knižne debutovala v oblasti detskej literatúry knihou rozprávok zo života zvierat Slávikove husličky v roku 1953. Vo svete prírody zostala aj v knihe Medvedí rok (1955). Ďalšia kniha pre deti Halúzky vyšla v roku 1955. Je vtipnou literárnou kronikou príhod troch malých detí v rodinnom kruhu. Rodný novohradský kraj približuje čitateľom v spomienkovej próze na obdobie detstva Ábelovský dom (1959). V tomto diele dominuje postava spisovateľky Boženy Slančíkovej - Timravy, ktorú autorka dôverne poznala. V krehkej literárnej reportáži rozpráva o tomto svojom vzťahu k Timrave, ale aj o vtedajšom živote ľudu na dedine v okolí Lučenca - v Ábelovej a v Polichne.
Veľkú popularitu si získala knižka pre najmladších čitateľov z roku 1961 O Štoplíkovi. Prostredníctvom personifikovanej rozprávkovej postavičky v nej vyrozprávala množstvo vtipných príhod z každodenného života detí. Záujem detského čitateľa o dianie v prírode chcela vyvolať aj knižkami Malí mičurinci a Zimná rozprávka (obe v roku 1961). Kniha noviel, čŕt a postrehov Prísť odísť (1965) je konfrontáciou života v meste a na dedine. V zbierke noviel Bosými nohami z roku 1968 je hlavnou témou citový život súčasných žien a ich prirodzenej túžbe po citovom uplatnení sa. Literárnou monografiou o živote hrdinu protifašistického odboja, ktorého v mladosti osobne poznala, je kniha Janko Nosák (1979).
Po zákaze publikovať sa Hana Ponická aktívne zúčastňovala na disidentskom hnutí a toto obdobie svojho života spracovala v knihe Lukavické zápisky (Toronto 1987, Bratislava 1992). Dielo Milan Rastislav Štefánik - hrdina sa vracia (1991) je biografickou knihou o významnej postave slovenských dejín.
Spisovateľka sa okrem bohatej autorskej tvorby venovala aj prekladaniu z maďarčiny, francúzštiny, taliančiny a nemčiny.


tvorba

Diela pre dospelých:

1959 Ábelovský dom
1964 Prísť, odísť, zbierka poviedok
1968 Bosými nohami, zbierka poviedok
1974 Janko Novák, dokumentárno-beletristické dielo
1989 Lukavické zápisky
1991 Milan Rastislav Štefánik – hrdina sa vracia, dokumentárno-beletristické dielo

Diela pre deti:

1953 Slávikove husličky
1961 O Štoplíkovi
1968 Svietiaca ryba
1955 Halúzky
1955 Medvedí rok
1961 Zimná rozprávka
1961 Malí mičurinci
1972 O parádnici lienke
1991 O Štoplíkovi, kým do školy nechodil
1991 Ako Štoplík do školy chodil-nechodil

Scenár k filmu:

1976 - Zlatá réva

Články s priamym autorstvom Hany Ponickej:

Čas radosti, šťastia: Vianočný rozhovor so spisovateľkou Hanou Ponickou / Peter Štrelinger, Hana Ponická. - In: Práca. - Roč. 44, č. 303 (24. 12. 1989), s. 5.

Vystúpenie Hany Ponickej / Hana Ponická. - Pod spoločným názvom Mimoriadny zjazd Zväzu slovenských spisovateľov. In: Literárny týždenník. - Roč. 2, č. 51-52 (1989), s. 3 a 10.

Lukavické zápisky / Hana Ponická; (RO), (RO). - Vyšla v nakladateľstve
Sixty-Eight Toronto. V rubrike Za literatúrou faktu. In: Ľud. - Roč. 43, č. 1 (2. 1. 1990), s. 5.

Čakáme na Lukavické zápisky: Za poznanie bola vždy ochotná dať aj poslednú košeľu / Hana Ponická, Marta Rűžičková; Marta Rűžková. In: Ľud. - Roč. 43, č. 27 (1. 2. 1990), s. 1-2.

Vystúpenie Hany Ponickej : Na snemovaní spisovateľov / Hana Ponická. - Diskusia. In: Literárny týždenník. - Roč. 3, č. 7 (1990), s. 11. Zväz slovenských spisovateľov

O dvoch Václavoch / Hana Ponická; Jozef Cesnak. In: Slniečko. - Roč. 44, č. 8 (1990), s. 4-5.

O Hrade a Hrádečku / Hana Ponická ; Václav Havel. In: Slniečko. - Roč. 44, č. 9 (1990), s. 12-13.


Z tieňa na slnko: Niekoľko otázok hosťovi našej redakcie - Hane Ponickej / Hana Ponická, Viera Sokolová; Hana Ponická. - Obr. 1. In: Smer. - Roč. 42, č. 80 (4. 4. 1990), s. 4.

Dotýkal sa hviezd / Hana Ponická, Vlasta Luptáková ; Milan Rastislav Štefánik. - In: Smer. - Roč. 42, č. 100 (28. 4. 1990), s. 9.

Odpovede na žiadosť kalifornských Slovákov / Ján Čarnogurský, Hana Ponická,
Miroslav Kusý, Vladimír Maňák, Anton Selecký. In: Slovenský denník. - Roč. 1,
č. 6 (21. 4. 1990), s. 2. Slováci v zahraničí - Hnutie za občiansku slobodu

Od začiatku až do konca: Pozvanie na košariskú faru. (Rozprávanie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.) / Hana Ponická. - In: Smer. - Roč. 42, č. 104 (4. 5. 1990), s. 9.

Praha snov, Praha štúdií: Od začiatku až do konca. 5. časť/ Hana Ponická. In: Smer. - Roč. 42, č. 127 (1. 6. 1990), s. 9.

Praha snov, Praha štúdií : Od začiatku až do konca. 6. časť / Hana Ponická. In: Smer. - Roč. 42, č. 133 (8. 6. 1990), s. 9.

Dymy / Hana Ponická. In: Kultúrny život. - Roč. 24, č. 33 (1990), s. 11.

Volím si nádej / Hana Ponická, Ľubica Kepštová. In: Zlatý máj. - Roč. 34, č. 7 (1990), s. 390-393.

New York ma nadchol / Hana Ponická, Vlasta Luptáková. In: Smer. - Roč. 42, č. 180 (3. 8. 1990), s. 1 a 9.

Mičinský prameň: Lukavica, r. 1977 / Hana Ponická. - Dat. Lukavica, 13. augusta 1977. In: Tvorba T. - Roč. 1/10, č. 1 (1991), s. 4-5.

Posledné stretnutie / Hana Ponická ; Ján Smrek. In: Tvorba T. - Roč. 1/10, č. 2 (1991), s. 4.

Hana Ponická o Dominikovi Tatarkovi / Hana Ponická ; Dominik Tatarka. - Dat. Bratislava, 17. 12. 90. In: Romboid. - Roč. 26, č. 5 (1991), s. 13-15.

Leto v Lukavici / Hana Ponická. - (Úryvky z Lukavických zápiskov.). In: Tvorba T. - Roč. 1(10), č. 6 (1991), s. 9-11.

Hana Ponická o Albertovi Marenčinovi / Hana Ponická; Albert Marenčin. - V rubrike Rehabilitácie slovenských spisovateľov. In: Romboid. - Roč. 26, č. 7 (1991), s. 25-26.

Vianočná pohľadnica / Hana Ponická. - Úryvok z Lukavických zápiskov. In: Tvorba T. - Roč. 1(10), č. 10 (1991), s. 8-10.

Rímska kapitola / Hana Ponická ; Milan Rastislav Štefánik. - Dat. Rím, máj 1968. In: Tvorba T. - Roč. 2(11), č. 6 (1992), s. 4-7.

Výročie bez šampanského : Rozhovor s Hanou Ponickou, hovorkyňou Charty 77 / Hana Ponická, Róbert Róm. - Fot. 1. In: Slovenský denník. - Roč. 3, č. 23 (28.1.1992), s. 5.

K obzorom nového storočia : Rozhovor s Hanou Ponickou o ľudských právach / Hana Ponická, Robert Róm. In: Slovenský denník. - Roč. 4, č. 38 (16. 2. 1993), s. 3.

Chráňme práva človeka : Rozhovor so spisovateľkou Hanou Ponickou, členkou vedenia Slovenského helsinského výboru / Hana Ponická. In: Smer Dnes. - Roč. 3, č. 51 (3. 3. 1993), s. 5.

Nazývať veci pravým menom : Rozhovor so slovenskou spisovateľkou Hanou Ponickou o protikomunistickom odboji / Hana Ponická, Ľudmila Sýkorová. In: Slovenský denník. - Roč. 4, č. 248 (23. 10. 1993), s. 3.

Štoplíkova schôdzka / Hana Ponická ; Ilustr. Božena Plocháňová. In: Ohník. - Roč. 46, č. 6 (1993/1994), s. 4.

Moje stretnutia so Slovenskými pohľadmi / Hana Ponická. In: Slovenské pohľady. - Roč. 4+112, č. 4 (1996), s. 66-69.

Národné a demokratické alebo podajme si ruky ako veriaci v chráme / Hana Ponická. In: Romboid. - ISSN 0231-6714. - Roč. 31, č. 8-10 (1996), s. 56-61.

Výlet do Sorrenta: Po stopách poslednej Štefánikovej lásky / Hana Ponická. -
Fotogr. 4. In: Literárny týždenník. - ISSN 0862-5999. - Roč. 9, č. 34-35 (1996), s. 8-9.

Spisovateľ - burič Dominik Tatarka / Hana Ponická. Inform. o aut. In: Literika. - ISSN 1335-180X. - Roč. 2, č. 1-2 (1997), s. 145-148.

Pozvanie pod Pamír / Hana Ponická. In: Literárny týždenník. - ISSN 0862-5999. - Roč. 10, č. 3 (1997), s. 4-5.

Malá causerie / Hana Ponická. In: Literárny týždenník. - ISSN 0862-5999. - Roč. 10, č. 5 (1997), s. 9.

Čudesné hady / Hana Ponická; Ilustr. Milica Menclová. - Meno aut. neuvedené na dok. In: Slniečko. - ISSN 0139-911X. - Roč. 51, č. 5 (1997), s. 2-5.


články linky
  Konzervatizmus: Hana Ponická
  Zomrela spisovateľka Hana Ponická
  Hana Ponická: Lukavické zápisky

 Staršie články o osobnosti >>
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Hana Ponická: Výberová personálna bibliografia: Mária Mališová, Zora Nagyová. 2002; www.nklc.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 16.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík
  18.07.  Miklós Duray
  18.07.  Augustín Malár
  18.07.  Rudolf Čižmárik
  18.07.  Alajos Mészáros

  Dnes má meniny
  Drahomír

  Zajtra má meniny
  Bohuslav    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS