o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Igor Hrušovský / prírodné vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Igor Hrušovský

Akademik Igor Hrušovský
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 14.04.1907 Bánovce nad Bebravou
18.07.1978 Bratislava
vzdelanie

1965 akademik ČSAV
1959 Dr. h. c. Univerzity Martina Luthera v Halle -Wittenbergu
1956 DrSc.
1953 akademik SAV (23.6.1953)
1934 Vyššia skúška knižničná v Prahe
1930 RNDr. PRIF UK v Prahe
1925 Druhé české reálne gymnázium v Prahe II.

životopis

Priebeh zamestnaní:

1952 člen korešpondent ČSAV
1974 - 1978 pracovník Ústavu filozofie SAV
1966 - 1976/77 riadny profesor filozofie FIF UK
1956 - 1960 vedúci Katedry historického a dialektického materializmu FIF UK
1953 - 1959 externý riaditeľ Filozofického ústavu SAV
1950/51 - 1952/53 rektor SU (do 30.9.53)
1950 - 1955 vedúci Katedry dejín filozofie FIF SU ( UK)
1948 - 1950 riaditeľ Filozofického seminára FIF SU
1946 - 1953 interný riaditeľ Filozofického ústavu SAVU
1946 - 1966 mimoriadny profesor filozofie FIF SU (UK)
1945 - 1946 súkromný docent filozofie FIF SU
1945 zástupca povereníka školstva SNR
1945 - 1946 riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave
1935 - 1945 komisár a radca archívnej a knižničnej služby Univerzitnej knižnice v Bratislave
1936 FIF UK Bratislava (PhDr.)
1931 - 1935 koncipista Univerzitnej knižnice v Bratislave

Popredný predstaviteľ slovenskej filozofie, vedec a významná osobnosť kultúrneho života Slovenska. Vychoval generácie slovenských filozofov a pedagógov. Vo svojich prácach sa zameral na riešenie viacerých okruhov otázok filozofie, prírodných a spoločenských vied. Spracoval širokú škálu filozofickej problematiky na dialekticko-štrukturálnej platforme, či už išlo o objasňovanie kritérií klasifikácie vied, vzťahu vedy a filozofie, otázok bytia a podstaty, kauzálneho a dialektické determinizmu, teoretické a metodologické otázky prírodných vied až po otázky axiologickej povahy. Ako erudovaný prírodovedec sa zaoberal najnovšími objavmi vo fyzike a v chémii a skúmal ich vzťah k filozofii a k logike . Popri vedeckej a pedagogickej práci bol činný aj pri zakladaní viacerých vedeckých spoločností a inštitúcií, ako Vedeckej syntézy v Bratislave (1937), Umeleckej a vedeckej rady (1947) a SAV (1953).

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách:

Predseda Univerzitnej knihovníckej komisie SU, predseda Filozofického ústavu SAVU, predseda spolku Vedecká syntéza v Bratislave, predseda Slovenského ústredného výboru Československej spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov, predseda Štátneho výboru pre vysoké školy, predseda Sekcie spoločenských vied SAV, predseda Filozofickej spoločnosti SAV, podpredseda SAV, spoluautor a hlavný redaktor desaťzväzkovej Antológie z diel svetových filozofov, zakladateľ a hlavný redaktor Filozofického časopisu SAV, člen Société internationale pour les études des civilisations v Salzburgu, člen Umeleckej a vedeckej rady, člen Skúšobnej komisie pre učiteľstvo na stredných školách, člen komisie pre reformu štúdia pri FIF SU, člen Správneho zboru SAVU, člen prípravného výboru pre vybudovanie SAV, člen Vedeckého kolégia ČSAV a SAV pre filozofiu, člen Vedeckého kolégia SAV pre vedy o spoločnosti, člen komisie pre filozoficko-metodologické semináre pri SAV, redaktor časopisov Philosophica Slovaca, Otázky marxistickej filozofie, Filozofia.

Ocenenia:

Národná cena SNR za vedu
Zlatá medaila UK
Rad práce
laureát Národnej ceny
Štátna cena SSR
Zlatá medaila SAV
Zlatá plaketa ČSAV F. Palackého “Za zásluhy v spoločenských vedách”
Strieborná plaketa ČSAV “Za zásluhy o vedu a ľudstvo”.

tvorba

1980 Monológy a dialógy
1974 Dialektika bytia a kultúry
1970 Problémy filozofie
1970 Probleme der Philosophie
1968 O dialektike slobody
1968 Integrita tvorby a prekonávanie odcudzenia
1968 Imanentné zákonitosti štrukturácie
1968 K dialektike umeleckého novátorstva
1968 Bytie a podstata
1968 Immanente Gesetzmäsigkeiten der Strukturation
1968 Kapitoly z teórie vedy
1968 Strukturation und Apperzeption des Konkreten
1965 Problémy, portréty, retrospektívy
1961 Z minulosti a súčasnosti filozofie
1959 Tri iniciatívy v dejinách filozofie
1956 Prehľad dejín slovenskej filozofie
1956 Kapitoly z dejín slovenskej filozofie (spoluautor)
1955 Problematika najnovšieho vývinu našej filozofie
1955 Filozofia a veda
1954Tri kapitoly z filozofických základov spoločenských vied
1954 Proti objektivizmu vo vede
1953 Niektoré otázky gnozeológie
1952 Filozofia v dejinách triednych zápasov
1949 J. V. Stalin
1949 O socialistickú filozofiu a kultúru
1949 Dialektika spoločenského vývinu
1949 Filozofia triedneho vývinu
1948 Problémy noetiky
1946 Losského teória pravdy
1946 G.W. Leibnitz
1946 Engels ako filozof
1945 Kritika intuitívneho realizmu
1945 Francis Bacon a rozkvet anglickej filozofie
1942 Vývin vedeckého myslenia
1941 Teória vedy
1938 Čo je dialektický materializmus
1935 Rasizmus
1935 Invencia a vývoj
1934 SSSR dnes
1933 Biologické a sociálne podmienky pokroku
1933 Autogenéza
1931 Povaha rozumových funkcií

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Igor Hrušovský - Univerzita Komenského
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Univerzita Komenského - Bratislava


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 20.05.2024

  Narodeniny/výročie  
  20.05.  Pavel Kyman
  20.05.  Alojz Přidal
  20.05.  Ján Jamnický
  20.05.  Milan Paštéka
  20.05.  Ján Korec
  20.05.  Igor Štefanov
  20.05.  Stan Mikita
  21.05.  Ladislav Šándor
  21.05.  Ivan Bella
  21.05.  Gustáv Mallý
  21.05.  Václav Pankovčin
  22.05.  Jana Laššáková
  22.05.  Tomáš Janovic
  22.05.  Slavko Pavlenko

  Dnes má meniny
  Bernard

  Zajtra má meniny
  Zina    za máj 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS