o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Vojtech Didi / funkcionári vedy a vzdelania / hudba

Vojtech Didi

PaedDr. Vojtech Didi
hudobný skladateľ, rektor Akadémie umenia v Banskej Bystrici

* 04.12.1940 Trenčín
vzdelanie

1975-1980 Konzervatórium v Brne (kompozícia a dirigovanie)
1966-1969 štúdium popri zamestnaní na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (slovenský jazyk a literatúra, dejepis)
1959-1987 učiteľ na základnej škole v Turzovke a v Klokočove

životopis

V roku 1977 založil miešaný spevácky zbor Kysuca v Čadci. Po ukončení štúdia na konzervatóriu v Brne (kompozícia a dirigovanie) pokračoval v štúdiu hudby v rokoch 1980-1985 na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, odbor kompozícia, kde získal akademický titul Mgr. art. (magister umenia).
Od roku 1981 je dirigentom a umeleckým vedúcim detského zboru pri zbore Kysuca.

V roku 1987 prijal miesto riaditeľa Štátnej opery v Banskej Bystrici a externe vyučuje na Katedre hudobnej a estetickej výchovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V roku 1988 získal titul PaedDr. (doktor pedagogiky) v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, teória vyučovania hudobnej výchovy.
V rokoch 1990-1997 je riaditeľom ZUŠ v Brusne. V roku 1997 získal umelecko-pedagogický titul doc. (docent) v špecializácii dirigovanie a kompozícia.

V rokoch 1997-2000 pôsobil vo funkcii dekana Fakulty múzických umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici a zároveň docent kompozície a dirigovania. Od roku 2000 je vymenovaný do funkcie rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici. V roku 2003 výberovým konaním obsadil funkciu mimoriadneho profesora Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Skomponoval 51 diel (opusov). Z jeho skladieb a dirigentskej činnosti bolo natočených 6 CD.

Diela V. Didiho interpretovali:
Oravská filharmónia Olomouc
Janáčkova filharmónia Ostrava
Štátna filharmónia Brno
Symfonický orchester J. Cikkera Banská Bystrica
Štátny komorný orchester Žilina

Jeho skladby boli uvedené významnými orchestrami a zbormi. Dirigentský výkon a skladby poznajú a boli uvádzané v mnohých štátoch: Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Slovinsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Rusko, Litva, Španielsko, Taliansko.

Na požiadanie skomponoval povinnú skladbu Canzonetta pre Medzinárodnú súťaž cimbalistov "Eurotalent 2000" v Banskej Bystrici a skladbu pre akordeón ´´Concertino´´ pre Medzinárodnú akordeónovú súťaž v Poprade v roku 2003. Skladba Inspirazione odznela v hlavnom galaprograme na ISCM World Music Days v Ljubljane - Slovenia v roku 2003 ako skladba pre tretie tisícročie.

V roku 2003 bol uvedený ako významná osobnosť SR v encyklopédii Švajčiarskeho vydavateľstva Hübners blawes Who is Who : WHO IS WHO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE životopisná encyklopédia významných žien a mužov Slovenska. Technika jeho kompozičnej práce vychádza z trendov hudby 20. a 21. storočia, ale vždy berie ohľad na zvukové možnosti interpretácie.

Nahrávky:
5 CD zo skladieb autora
1 CD: G. Rossini: Stabat mater (dirigentská práca)
8 MG
nahrávky v slovenskom rozhlase a televízii

Ceny:

1996 Hlavná cena za najlepší dirigentský výkon - na Celoslovenskej súťaži komorných zborov (so zborom Canzona Neosolium)
1996 Mojim deťom - Osobitná prémia v skladateľskej súťaži v Roku slovenskej hudby (kategória komorné - orchestrálne diela - Bratislava
1995 Sonet pre ráno - Cena Hudobného fondu - Bratislava
1994 Počúvaj, počúvaj - Cena za najlepšiu interpretáciu súčasného slovenského autora (V. Didi) na Medzinárodnom festivale V.F. Bystrého v Banskej Bystrici

tvorba

Zoznam diel:

1
Človeka ľúb, pieseň pre soprán a klavír
Dáždnik, pieseň pre detský zbor a klavír
V nálade, fugato pre flautu, hoboj, klarinet a fagot
Premena, pre klarinet a klavír
V prírode, päť ľahkých prednesových skladieb pre klavír
Rezonancie, tri časti pre husle a klavír
Malé medailóny, cyklus miešaných zborov a capella
Sláčikové kvarteto
Moravské kvarteto
Čo to ťuká v dúbrave, cyklus zborov pre detské hlasy a klavír

2
Večer, tri spevy pre soprán a symfonický orchester
Kvintensencia, pre veľký symfonický orchester
Dychové kvinteto
Mojim deťom, malá suita pre komorný orchester
Zeme dar, kantáta pre detský hlas, barytón a symfonický orchester
Situácie, tri časti pre trúbku a klavír
Sonet pre ráno, štyri nálady pre komorný orchester
Ako milujú stromy, tri piesne pre barytón a klavír
Si v mojom srdci kráľovnou, tri piesne pre barytón a sláčikové kvarteto

3
Uspávanka pre dcéru, pieseň pre sólový hlas a klavír
Sine amor nihil, cyklus miešaných speváckych zborov a capella
Cínový vojačik, skladba pre detský zbor
Missa Novisoliensis, koncertná omša pre soprán, miešaný zbor a organ (transkripcia pre detský zbor a organ + zložený orchaster)
Hommage a Charlie Chaplin, per flauto, violoncello e pianoforte
Ej, de si ti bula, ľudová pieseň z Grlice upravená pre miešaný zbor<>br
Dýchanie trávy, tri nálady pre klavír
Capriccioso, per pianofore
Koledy, štyri skladby pre detský zbor a malý orchester

4
Počúvaj, počúvaj, per solo, gruppo voci e coro místo
Go down, Moses, spiritual pre miešaný zbor a klavír
Rondo, per solo guattro voci e coro místo
Povej vetrík, oravská ľudová pieseň pre sólový hlas a klavír
Uspávanka pre Kamilku, tri piesne pre detský zbor a klavír
Miniatúry, composizioni per accordeon
Danteho trubadúri, composizioni per pianoforte
Occhi Neri, per soli soprani e coro misto
Tebe to, Láska hovorím, dve piesne pre soprán a klavír

5
Soven čhave soven, per tre soli e coro misto
Musica, per flauto e pianoforte
Inspirazione, composizioni per accordeon
Musica com moto, composizioni per salterio
Canzonetta, composizioni per salterio (povinná skladba MS EUROTALENT 2000)
Musica da camera, composizioni per clorenetto e pianoforte
Otče náš, pre tenor a detský zbor
V jabloňovom sade, kde chodievam za krásou, composizioni per salterio e 15 strumenti d archi
Čo mi hovoril vetrík, drobné skladby pre klavír

6
Vraciam sa k tebe, kolíska moja. Composizioni per salterio e d archi
Concertino, composizioni per fisarmonica
Toccatina, skladba pre miešaný zbor a klavír
Musica lirica, composizione per oboe e d archi
Zabelej sa, zabelej - Spevy z Kysúc pre soprán, tenor, bas, miešaný zbor a orchester

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Vojtech Didi
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Akadémia umenia Banská Bystrica


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 01.03.2024

  Narodeniny/výročie  
  1.03.  Juraj Nvota
  1.03.  Igor Tvaroška
  1.03.  Ivan Krivosudský
  1.03.  Eugen Ruffínyi
  1.03.  Jozef Medový
  1.03.  Róbert Bezák
  2.03.  Vojtech Tkáč
  2.03.  Alojz Tkáč
  2.03.  Alexander Achberger
  2.03.  Ivan Dérer
  2.03.  Juraj Beneš
  2.03.  Pavol Mikulík
  2.03.  Juraj Szikora
  2.03.  Adela Gáborová
  2.03.  Oliver Dohnányi
  2.03.  Dušan Bella
  3.03.  Ľubomír Harach
  3.03.  Peter (Ján) Lukáč
  3.03.  Jozef Kollár
  3.03.  Kamil Haťapka

  Dnes má meniny
  Albín

  Zajtra má meniny
  Anežka    za marec 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS