o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Pavol Janík / spisovatelia / novinári

Pavol Janík

Mgr. art. Pavol Janík PhD.
básnik, dramatik, prozaik, aforista, publicista, prekladateľ, predseda Spolku slovenských spisovateľov(2003 - 2007)

* 15.10.1956 Bratislava
vzdelanie

1976 s vyznamenaním zmaturoval na Gymnáziu na Metodovej ulici v Bratislave
1981 s vyznamenaním absolvoval štúdium v odbore filmové a televízne umenie - špecializácia dramaturgia a scenáristika na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave
2002 úspešne ukončil doktorandské štúdium vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce v odbore literárna veda na tému súvzťažnosť literárnych a audiovizuálnych vyjadrovacích prostriedkov na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde získal vedecko-akademickú hodnosť philosophiae doctor (PhD.)

životopis

Narodil sa v rodine technického inžiniera. Už popri vysokoškolskom štúdiu pracoval dva roky ako režisér v Československom rozhlase v Bratislave.

Pôsobenie
1982 - 1983 dramaturg v Slovenskom filme
1983 - 1987 pracoval na úseku riadenia slovenskej kinematografie na ministerstve kultúry
1987 - 1989 tajomník Zväzu slovenských dramatických umelcov
1989 - 1990 redaktor kultúrnej rubriky denníka Pravda
1990 - 1992 bol v slobodnom povolaní a venoval sa literárnej tvorbe
1992 - 1993 vedúci redaktor oddelenia kultúry denníka Koridor
1993 - 1997 copywriter a neskôr kreatívny riaditeľ medzinárodnej reklamnej agentúry GGK
1997 - 1998 kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry Donar
1998 - 2003 tajomník Spolku slovenských spisovateľov
2003 - 2007 predseda Spolku slovenských spisovateľov
2007 - 2013 tajomník Spolku slovenských spisovateľov
2010 - 2013 šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník
2013 Spisovateľ - Slobodné povolanie

Pôsobenie v orgánoch a organizáciách
1977 - 80 člen Slovenského vysokoškolského ústredia
1977 - 78 člen Umeleckej rady Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení
1977 - 78 člen Kolégia dekana Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení
1978 - 80 člen Československého vysokoškolského ústredia, ktoré bolo kolektívnym prezidentom Medzinárodného zväzu študentstva
1978 - 80 člen Umeleckej rady Vysokej školy múzických umení
1978 - 80 člen Kolégia rektora Vysokej školy múzických umení
1982 - 87 tajomník Slovenskej filmovej rady, poradného orgánu Ministerstva kultúry SR
1982 - 87 člen Kolégia generálneho riaditeľa Slovenského filmu
1982 - 87 člen Kolégia ústredného riaditeľa Československého filmu
1982 - 87 člen Komisie Federálneho ministerstva zahraničných vecí pre propagáciu Československa v zahraničí prostredníctvom filmovej tvorby
1982 - 87 člen Komisie Ústredného výboru národného frontu SR pre štátno-politické akcie (príprava reprezentatívnych umeleckých programov pri príležitosti oficiálnych zahraničných návštev SR na najvyššej úrovni – napríklad generálneho tajomníka OSN Javiera Péreza de Cuéllar, prezidenta Juhoslávie Mika Špiljaka a pod., v ktorých účinkovali poprední slovenskí umelci – Peter Dvorský, Dušan Jamrich, Peter Michalica a ďalší)
1982 - 89 člen Lektorského zboru Slovenského filmu
1982 - 89 člen Lektorského zboru Československej umeleckej agentúry Slovkoncert
od roku 1985 člen Zväzu slovenských spisovateľov, ktorého nástupníckou organizáciou je Spolok slovenských spisovateľov
1985 - 87 predseda Kruhu mladých autorov pri Zväze slovenských spisovateľov
1985 - 89 člen Zväzu slovenských dramatických umelcov
1987 - 89 člen Členskej komisie Zväzu slovenských spisovateľov
1987 - 89 člen Výboru Slovenského literárneho fondu pre oblasť dramatickej tvorby
1988 - 89 člen Redakčnej rady časopisu pre mladú literatúru Dotyky
1989 - 2001 člen Slovenského zväzu novinárov
1992 - 98 člen Združenia slovenských novinárov
1993 - 94 člen odbornej komisie Ministerstva kultúry SR pre oblasť televíznej tvorby
1994 - 95 člen odbornej komisie Ministerstva kultúry SR pre oblasť filmovej tvorby
1998 - 2005 predseda Správnej rady Nadácie Ľudovíta Štúra
1998 - 2013 člen Výboru sekcie Literárneho fondu pre pôvodnú literatúru
od roku 2001 člen Slovenskej asociácie novinárov
od roku 2001 člen Redakčnej rady časopisu Slovanská vzájomnosť
od roku 2001 čestný člen Únie českých spisovateľov
2001 - 13 tajomník Medzinárodného fóra Vyslanci slovanstva
2003 - 05 člen odbornej komisie Ministerstva kultúry SR pre oblasť literárnej tvorby
od roku 2003 člen Občianskeho združenia Ľudovíta Štúra
2004 - 14 člen Redakčnej rady časopisu Únie českých spisovateľov Obrys-Kmen
2006-2010 člen Redakčnej rady časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník

od roku 2014 člen Redakčnej rady týždenníka Únie českých spisovateľov Literatura Umění Kultura

Ocenenia
1981 Cena rektora Vysokej školy múzických umení
1982 Prémia Slovenského literárneho fondu
1993 Cena Alfréda Radoka (Praha, Česká republika)
1994 Cena Medzičasu
1996 Zlatý klinec
1998 Cena časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník
1999 Literárna cena Všeobecnej úverovej banky
2000 Literárna Cena Paula Rusnaka (Pasadena, USA)
2000 Prémia Spolku slovenských spisovateľov
2012 Cena Únie českých spisovateľov

tvorba

Poézia
1981 Nezaručené správy (básnický debut, rozvíjal v ňom výdobytky konkretistov v lyrických miniatúrach modernou senzibilitou nekonvenčnej výpovede)
1984 Zrkadlo na konci leta
1985 Do videnia v množnom čísle (zbierka; ironickým podtónom sa jazykovou kreativitou, tak ako aj v predchádzajúcej zbierke, vyjadril o zmysle každodenných vecí)
1991 Hurá, horí! (zbierka; s recesijnou sebairóniou a intelektuálnym nadhľadom prejavil básnickú invenciu v aforistickom výraze a pásmovej skladbe)
1998 Niekto ako boh (experimentátorská zbierka)
2002 Buď vôňa tvoja (experimentátorská zbierka)
2002 Kmitočet tvojich bokov (výber ľúbostnej poézie)
2003 Teatr Život/Divadlo Život (Bulharsko, výber z básnickej tvorby)
2004 Počinka Titanika/Oprava Titaniku (Ruská federácia, výber z básnickej tvorby)
2004 Táranie nad hrobom (výber z básnickej tvorby)
2005 Popravkata na Titanik/Oprava Titaniku (Macedónsko, výber z básnickej tvorby)
2007 Zašifrovaná jeseň (experimentátorská zbierka)
2009 Třetí skupenství muže (Česká republika, výber z básnickej tvorby)
2014 A Dictionary of Foreign Dreams / Slovník cudzích snov (Veľká Británia, výber z básnickej tvorby)

Súbory aforizmov
1996 Dobrá zrada nad zlato (ironicko-sarkastický text)
1999 Satanovisko (ironicko-sarkastický text)
2000 Pes hore bez (101 psín; ironicko-sarkastický text)
2002 Špinavé čistky (ironicko-sarkastický text)

Odborná literatúra
1986 Vladimír Bahna
2000 Generál Lorenc - Dešifrovaný svet
2002 Rozhovory (o štátnosti)
2003 Nad vedou (literárno-dramatické reflexie)
2006 Spy Dictionary/Špionážny slovník
2006 Špión z Bratislavy (S Gabrielou Holčíkovou)
2006 Špionážne skratky
2009 Hovorca samého seba

Dramatické diela
1986 Tuctová komédia (s manželkou Oľgou)
1988 Škrupinový zámok
1993 Súkromný striptíz
1994 Maturitný oblek
1995 Pasca na seba
2003 Nebezpečné veselohry (súbor troch divadelných hier)
2004 Dangerous Comedies/Nebezpečné veselohry (Kanada; súbor troch divadelných hier; dostupné on line: www.utoronto.ca/tsq/09/janik09.shtml)
2004 Nežná klauniáda
2005 Bez motívu
2006 Bez zábran
2006 Bez záruky
2006 Opasnyje komedii/Nebezpečné veselohry (Ruská federácia; súbor troch divadelných hier)

Preklady
1987 Zem je obežnica Mesiaca (Leonel Rugama; spolu s Janom Kašparom a Dagmar Morenovou)
1988 Oblohy všetkých farieb (Justinas Marcinkevičius; spolu s Milanom Tokárom)
1989 Dokonané je (Konstatinos Kavafis; spolu s Ivanom Gavorom)
1991 Nové základy experimentálnej psychológie (Břetislav Kafka)
2006 Veľká vrecková láska (Karel Sýs)

Monografie a štúdie o autorovi

 • Ščepán, S.: Nech to má spád. In: Smena, 30. 5. 1979.
 • Marčok, V.: Nová krv. In: Nedeľa 12/1982 (6. 5. 1982).
 • Mihálik, V.: Život, č. 10/1982 (4. 3. 1982).
 • Hivešová, D.: Priestor pre človeka. In.: Nové slovo mladých, apríl 1982.
 • Bžoch, J.: Zrkadlo na konci leta. In: Ľud, 20. 4. 1985.
 • Melicher, J.: Úradujúci básnik. In: Nové knihy, č. 18/1986.
 • Daniel, V. A.: Nesviatočne k sviatku. In: Nové slovo, č. 21/1986 (29. 5. 1986).
 • Mikula, V.: Zvratné zámeno psa. In: Romboid, č. 10/1986.
 • Bžoch, J.: Postup k zrelosti. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava 1990.
 • Janovic, T.: Irónia ako spôsob života. In: Práca, 12. 12. 1991.
 • Feldek, Ľ.: Po úraze normalizácie. In: Smena, 7. 12. 1991.
 • Greňa, Š.: Niekto ako básnik. In: Kultúra 2. 9. 1998.
 • Otčenáš, M.: Nájsť v sebe človeka. In: Knižná revue, č. 14 – 15/1998.
 • Čertík, J.: Pavol Janík: Satanovisko. In: Dotyky, č. 6 – 7/1999.
 • Bančej, Maroš M.: Na vlnách mierneho optimizmu. In: Literika, č. 2/1999.
 • Moravčík, Š.: Chvála uchamihu. In: Literika 2/1999.
 • Melicher, J.: Alúzia dezilúzie. In: Literika 2/1999.
 • Ferko, A.: Stanovisko k Satanovisku. In: Dotyky, č. 6 – 7/1999.
 • Kaliský-Hronský, R.: Aj Satan by sa zasmial (?). In: Dotyky, č. 6 – 7/1999.
 • Bystričanová, D.: Slovné hračky Pavla Janíka Chyť chuť (života). In: Extra, č. 49/1999.
 • Majerník, J.: Re/generovanie slova. In: Literárny týždenník, č. 46/1999.
 • Kondrót, V.: Niekto ako neboh. In: Literika, č. 2/1999.
 • Kondrót, V.: Niekto ako nebo(h) v krajine poézie. In: Večerník, 31. 3. 1999.
 • Blahynka, M.: Zisk ať zůstává s touto krajinou. In: Halo noviny, Česká republika, 3. 5. 2000.
 • Vlnka, J.: Čertoviny rôzneho druhu. In: Slovenské pohľady, č. 6/2000.
 • Mucha, F.: Pes hore bez... In: Nový deň, 19. 1. 2001.
 • Blahynka, M.: Hravé psí kusy z Bratislavy. In: Obrys – Kmen, č. 26/2001.
 • Kondrót, V.: Psia pieseň. In: Obrys – Kmen, č. 26/2001.
  To isté v: Literárny týždenník, č. 23/2001.
 • Otčenáš, M.: Znepokojujúce modlitby intelektuála. Nad novou knihou Pavla Janíka Buď vôňa tvoja. In: Dotyky, č. 2/2002.
 • Maťašík, A.: Znepokojujúce modlitby intelektuála. Nad novou knihou básnika Pavla Janíka Buď vôňa tvoja. In: Literárny týždenník, č. 36/2002.
 • Maťašík, A.: Štátnosť a štátnosť ako téma. In: Nový deň, 31. 8. 2002.
 • Maťašík, A.: Zvláštny úkaz týchto čias. Zamyslenie nad novou knihou Pavla Janíka Rozhovory (o štátnosti). In: Úsvit, č. 23/2002.
 • Gajdoš, M.: Poézia zamilovaných. In: Knižná revue, č. 4/2003.
 • Mikulášek, A.: Všestrannost a flexibilita. In: Obrys – kmen, č. 19/2003.
 • Fuchs, Ľ.: Nad vôňou poézie. In: Obrys – Kmen, č. 25/2003. To isté v: Literárny týždenník, č. 15/2003.
 • Mistrík, M.: Pavol Janík: Nebezpečné veselohry. In: Slovenské pohľady, č. 11/2003. To isté v: Literárny týždenník, č. 32/2003.
 • Kenda, M.: Reklamy na absolútno. In: Obrys – Kmen, č. 39/2003. To isté v: Literárny týždenník, č. 33/2004.
 • Maťašík, A.: Poézia ako nástroj kultúrnej diplomacie. In: Nový deň, 24. 3. 2003.
  Život a dielo Pavla Janíka. Nitra, 2005.
 • Maťašík, A.: Dramatický básnik stratenej generácie? In: Červenák, A. (Ed.). Život a dielo Pavla Janíka. Nitra: Spolok slovenských spisovateľov, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2005.
 • Mistrík, M.: Janíkove kruhy. In: Červeňák, A. (ed.). Život a dielo Pavla Janíka. Nitra: Spolok slovenských spisovateľov a Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2005.
 • Maťašík, A.: Pavol Janík ako autor drám - Dramatický básnik stratenej generácie? Nitra, 8. 3. 2005. Usporiadateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Spolok slovenských spisovateľov.
 • Maťašík, A.: Mozaika pohľadov na tvorbu Pavla Janíka. In: Literárny (dvoj)týždenník. Roč. 18, č. 11-12 (23. 3. 2005).
 • Bajánek, Ján: Transatlantické postmoderné súvislosti: Slovenský básnik Pavol Janík. - (Život a dielo). In: Život a dielo Pavla Janíka. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2005.
 • Kiseľová, N.: Vnímanie tvorby Pavla Janíka v ruských prekladoch. In Život a dielo Pavla Janíka: Materiály z vedeckého seminára Život a dielo Pavla Janíka, ktorý sa konal 8.3.2005 na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra, 2005.
 • Kubišová, H.: Ars poetica & Pavol Janík. In Život a dielo Pavla Janíka: Materiály z vedeckého seminára Život a dielo Pavla Janíka, ktorý sa konal 8. 3. 2005 na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra, 2005.
 • články linky

   Staršie články o osobnosti >>
    Pavol Janík - Literárne centrum
    Pavol Janík - Writers Club International
    Pavol Janík - Dangerous Comedies
    Pavol Janík – autorské stránky
    Pavol Janík – Toronto Slavic Quarterly
    Pavol Janík – Open Library
    Pavol Janík – PEN Dialogue
    PEN International (page 1)
    PEN International (page 2)
    Pavol Janík – Great Britain
         
  doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Kabinet divadla a filmu SAV; Britské listy; www.litcentrum.sk; www.library.umb.sk; www.utoronto.ca; http://writersclubinternational.com/slovakia/janik_pavol.htm, spracovala Viola Tóthová


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 24.07.2024

    Narodeniny/výročie  
    24.07.  Dalibor Karvay
    25.07.  Pavol Abrhan
    25.07.  Milan Richter
    25.07.  Ján Chrbet
    25.07.  Vladimír Bahna
    25.07.  Miloš Krno
    26.07.  Vladimír Mečiar
    26.07.  Stanislav Štepka
    26.07.  Stanislav Bernát
    26.07.  Ivan Horváth
    26.07.  Alexandra Braxatorisová
    26.07.  Martin Kasarda

    Dnes má meniny
    Vladimír

    Zajtra má meniny
    Jakub      za júl 2024


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS