o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Michal Bartko / technika

Michal Bartko

Doc.Ing. Michal Bartko CSc.
vrcholový manažér

* 04.12.1950 Handlová
vzdelanie

Vzdelanie, certifikácia odborné vzdelanie:
1970 SPŠ Dubnica n/V – s vyznamenaním
1975 VŠDS Žilina – s červeným diplomom
1980 VŠDS Žilina – vedecká ašpirantúra
1987 Štátna cena za vedu a techniku s VŠ diplomom
1996 Držiteľ svetového potápačského preukazu NAUI
1997 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti – výkon prác banským spôsobom
1997 Držiteľ kapitánskeho preukazu vedenie plavidiel
1998 Personálny certifikát TUV Bayern ISO 9000
2000 Docent pre podzemné staviteľstvo a geotechniku
2001 Autorizovaný stavebný inžinier pre pozemné a inžinierske stavby pre Slovenskú republiku
2001 Odborne spôsobilá osoba pre projektovanie jednoduchých stavieb do 300 m2
2002 Autorizovaný stavebný inžinier pre pozemné stavby Česká republika
2003 Personálny certifikát ISO 14001 enviromentálny
2003 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre projektovanie Banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
2004Certifikovaná osoba pre hydroizolácie betónových konštrukcií kryštalickým systémom Akvatron
2005 Odborná spôsobilosť pre projektovanie a realizáciu tepelných čerpadiel do 500 kW
2006 Znalec Ministerstva životného prostredia SR pre 7 odborov a 3 oblasti EIA a IPKZ

životopis

Kariéra
1975-1984 Projektant, konštruktér, vedúci projekčnej skupiny špeciálnych banských zariadení na razenie a vŕtanie komínov
1984-1987 Vedúci Technického rozvoja a VVZ Banské stavby Prievidza – vedenie 90 pracovníkov
1993-1999 Riaditeľ s.r.o s priemerným počtom 100 pracovníkov pôsobiacej na Slovensku a v Nemecku
2000-2009 Generálny riaditeľ a.s. pre špeciálne stavby

Projektant a realizátor špeciálnych projektov:
technológie razenia vrtnými vozmi pre dobývanie rudných ložísk ,, vŕtania kolmých a úklonných komínov komínovacími súpravami ,, realizácia rôznych injektáží (cementové, epoxidové) – Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh, železničné tunely Harmanec, Uľanka ,, vŕtanie komína na dopravu rúbaniny priemeru 3 m dĺžky 206 m PC Ladce,, dlhodobé 5 ročné pôsobenie na výstavbe diaľnice pri Norimberku – práce drenážne, odvodňovacie, kanalizačné a zberné rybníky v telese diaľnice A9,, Prieskum podzemia a krýpt kostolov vrátane spracovania dokumentácie skutočného stavu kostola Sv.Martina Bojnice a piaristického kostola Prievidza pomocou georadarových meraní a zmapovanie podzemných katakomb,, sanácia kolektorov káblových rozvodov voči síranom a hydroxidom Tepláreň Martin,, sanácia a hydroizolácia podzemného archívu VUB Prievidza voči spodnej vode a vlhkosti,, likvidácia teplárne Považská Bystrica,, sanácia podzemného archívu auditorskej spoločnosti Fineco voči podzemnej vode pri Apollo centre Bratislava,, vyhľadávanie vodných zdrojov a podzemných prúdení pomocou geofyzikálnych a georadarových meraní (vyhľadanie a realizácia stoviek studní na Slovensku pre vodu a tepelné čerpadlá),, zmapovanie podzemia starobylého centra Bojníc georadarom,, prehĺbenie studne na Bojnickom Zámku o 3,5m,, sanácia trhlín a mikrotrhlín Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce – viac na www.intergeo.sk

Pilotné Projekty a realizácie na Slovensku - tepelné čerpadlá voda-voda:
Dodávka vykurovania tepelnými čerpadlami vrátane vody na kľúč v Základnej škole a Materskej škole (2 x 125 kW ),, Projekt a realizácia vykurovania budov, prípravu teplej vody a ohrevu vody vo vírivke na futbalovom štadióne pomocou tepelného čerpadla 50 kW vrátane vybudovania studní a systému zavlažovania trávnika dvoch štadiónov,, Projekt vykurovania, chladenia pomocou kapilárnych rohoží, klimatizácie, ohrevu bazénovej vody pre krytý bazén Štrba a krytý bazén Kalná nad Hronom pomocou tepelných čerpadiel výkonu 125 kW,, Projekt vykurovania, ohrevu TUV, chladenia kapilárnymi rohožami a vzduchotechniky vrátane podzemia kaštieľa a ohrevom bazénovej vody kaštieľ Tomášov pomocou tepelných čerpadiel 3 x 140 kW,, Predprojektová rozsiahla štúdia vykurovania a chladenia priestorov a depozitov ako aj Bojnického oltára Bojnicekého zámku pomocou tepelných čerpadiel,, a rad iných menších projektov (rodinné domy, haly...)

Odborné a pedagogické pôsobenie
- Vedúci alebo oponent diplomových prác na VŠ TU Košice, Bratislava, Ostrava, Žilina od r.1977
- Recenzent diplomových a doktorandských prác TU BERG Košice,
- Recenzent odborných článkov a publikácií odborných časopisov od r.1980, viac rokov - Predseda komisie Štátnych záverečných skúšok TU BERG Košice od r.1997,
- Odborné prednášky a bloková výučba z praxe pre študentov a pedagogický zbor BERG Košice od r.1995

Vynálezy, Autorské osvedčenia, priemyselné vzory , expertízy
Najlepší zlepšovateľ a vynálezca podniku Banské stavby Prievidza
Držiteľ (majiteľ) 7 autorských osvedčení (patentov) do r.1990 , jeden priemyselný vzor technologického zariadenia (r.2008), podanie jedného návrhu na patent r.2009
Spracovateľ viacerých expertíznych posudkov pre OSN (napr. voda pre Zrenjanin, Mozambik...), niektoré Ministerstvá SR, súdy, organizácie a súkromné osobytvorba

Diela, diskografia, práce, publikácie, články

Zahraničie : Odborné publikácie na svetových tunelárskych kongresoch ITA AITES Taliansko (Turín, Florencia), Kanada, Japonsko, ČR

Tuzemsko: Publikácie v zborníkoch a vystúpenia na odborných konferenciách Hornická Příbram (niekoľko ročníkov),, Dni novej techniky poriadané Banskými stavbami Prievidza, Rudné doly Příbram , UVR Praha, Hornonitrianske bane, doly Paskov, VŠB Ostrava, Martimex Martin a inými organizáciami ,, Medzinárodné konferencie - Podzemné staviteľstvo Bratislava, Košice, Ostrava, Prievidza,, Publikácie v zborníkoch a prednášky na odborných kongresoch o diaľniciach Slovenská správa ciest., Prednášky na Medzinárodných konferenciách o alternatívnych zdrojoch – tepelné čerpadlá aj za účasti europoslancov Bratislava, Sliač...),, publikácie v odborných časopisoch a mesačníkoch (Stavebníctvo a bývanie, Línia...) o tepelných čerpadlách,, odborné vystúpenia v programoch Slovenskej televízie, Leonardo a lokálnych televíziách o tepelných čerpadlách a podzemnej vode,, Významný Odborný príspevok a prednáška na medzinárodnej konferencii EFUC o rádioaktívnych odpadoch Košice (Bezpečnostné bariéry Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov Mochovce,, Prednášky o špeciálnych sanáciách a hydroizoláciách na Konferenciách špecializovaných firiem (BASF...).

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 01.03.2024

  Narodeniny/výročie  
  1.03.  Juraj Nvota
  1.03.  Igor Tvaroška
  1.03.  Ivan Krivosudský
  1.03.  Eugen Ruffínyi
  1.03.  Jozef Medový
  1.03.  Róbert Bezák
  2.03.  Vojtech Tkáč
  2.03.  Alojz Tkáč
  2.03.  Alexander Achberger
  2.03.  Ivan Dérer
  2.03.  Juraj Beneš
  2.03.  Pavol Mikulík
  2.03.  Juraj Szikora
  2.03.  Adela Gáborová
  2.03.  Oliver Dohnányi
  2.03.  Dušan Bella
  3.03.  Ľubomír Harach
  3.03.  Peter (Ján) Lukáč
  3.03.  Jozef Kollár
  3.03.  Kamil Haťapka

  Dnes má meniny
  Albín

  Zajtra má meniny
  Anežka    za marec 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS