o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ladislav Dérer / medicína

Ladislav Dérer

Ladislav Dérer
lekár (internista a klinický fyziológ) a pedagóg, akademik ČSAV a zakladajúci člen SAV

* 11.12.1897 Bratislava
28.03.1960 Bratislava
vzdelanie

1924 LFUK v Bratislave (štúdium medicíny začal na LFUK v Prahe
1928 – 1930 študijné pobyty v Berlíne (u prof. Rona – chemické oddelenie univerzitného Ústavu pre patológiou), vo Viedni (u prof. Palugyay)
1930 docent
1937 mimoriadny profesor
1938 študijný pobyt v bývalom Sovietskom zväze
1945 profesor patológie a terapie vnútorných chorôb

životopis

Akademik Ladislav Dérer, bratislavský rodák, bol profesorom vnútorného lekárstva, zakladajúcim členom Slovenskej akadémie vied, popredným vedcom a vysokoškolským učiteľom. Jeden z prvých profesorov Slovákov na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.
Po absolvovaní stredoškolských a vysokoškolských štúdií začal pôsobiť na I. internej klinike Fakultnej nemocnice Univerzity Komenského v Bratislave ako odborný asistent, neskôr docent a profesor. Tu pôsobil takmer celý svoj lekársky život, mimo obdobia rokov druhej svetovej vojny a posledných rokov života, kedy sa venoval vedeckej práci v Slovenskej akadémii vied.
Bol pokrokovo zmýšľajúcim lekárom a za éry fašizmu sa zriekol pedagogickej činnosti. V rokoch 1939 – 1945 pôsobil ako primár v nemocnici Robotníckej sociálnej poisťovne, kde sa zapojil do ilegálnej protifašistickej činnosti. Významnú pedagogickú, vedecko-výskumnú a spoločenskú činnosť uplatnil až po oslobodení pri budovaní modernej slovenskej internej medicíny.
Ladislav Dérer patrí medzi zakladateľov slovenského vnútorného lekárstva, ktorému vtisol pečať svojej osobnosti, vychoval preň celý rad odborníkov: prof. D. Dieška, MUDr. R. Krutý, doc. I. Sečanský, doc. Š. Hupka, prof. M. Nosáľ, doc. I. Ruttkay-Nedecký a ďalší. Právom sa hovorí o dérerovej škole na Slovensku, lebo pre ňu vypracoval aj programy, stanovil ciele a upriamil na ich realizáciu svojich žiakov.
Významne sa pričinil o rozvoj zdravotníctva na Slovensku, o zvýšenie miery zdravia jeho obyvateľov najmä tým, že cez svojich žiakov inicioval postgraduálne inštitucionálne vzdelávanie pracovníkov všetkých kategórií.
Zaslúžil sa o vybudovanie materiálnej základne zdravotníctva na Slovensku, osobitne v jeho hlavnom meste. Plody jeho práce dokumentuje celý rad moderných zdravotníckych zariadení, i medicínske centrum v Bratislave na Kramároch, ktoré vybudovali jeho žiaci a kde tamojšia nemocnica nesie jeho meno.
Akademik Ladislav Dérer vynikol i v oblasti vedeckého bádania. Vo svojich výskumoch sa zaoberal patológiou pečene, fyziológiou a patofyziológiou tráviaceho ústrojenstva, patofyziológiou krvi pri obehových poruchách, problémami včasnej diagnostiky rakoviny žalúdka, tuberkulózou pľúc a čriev, chorobami z povolania (napr. silikóza baníkov), otázkami alergie atď.
Medzinárodný ohlas vyvolali jeho štúdie o koncentračnom indexe žlčových kyselín v šťave dvanástnika a o anoxénii pečene. Orientoval sa na širšie biologické otázky z okruhu hematológie, úspešne skúmal periodicitu niektorých dejov v organizme, štádiovosť v krvotvorbe a iné problémy. Usiloval sa o uplatňovanie genetických hľadísk a matematických metód v medicíne.
Jeho bohatá publikačná činnosť, najmä jeho práce o biologických rytmoch v dozrievaní leukocytov, ktoré dodnes cituje svetová literatúra, o význame ošetrovateľstva, ktorému venoval kapitolu vo svojej prvej povojnovej odbornej monografii z oblasti propedeutiky je i dnes cenným informačným prameňom. V roku 1929 vydal ako spoluautor Klinickú fyziológiu krvi.
Ladislav Dérer sa zaslúžil i o vznik Slovenskej internistickej spoločnosti, ktorá sa stala nielen významným činiteľom neinštitucionálneho postgraduálneho vzdelávania, ale aj fórom domácich a zahraničných odborníkov a reprezentantom výsledkov slovenského vnútorného lekárstva na domácej pôde i za hranicami. Svojimi aktivitami pomáhal dvíhať i zdravotné povedomie na Slovensku, popri inom i po vojne vydávaným časopisom Zdravoveda.
S menom akademika Ladislava Dérera je spojená i história Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave. V roku 1950, kedy začala fakultná knižnica pracovať v provizórnych priestoroch vtedajšieho dekanátu LF UK s fondom 5000 zväzkov, sa s myšlienkou vytvorenia centrálnej knižnice najvážnejšie zaoberali práve akademik Ladislav Dérer a profesor MUDr. Gejza Bárdoš. Jeho meno nesie i ulica Ladislava Dérera v Bratislave.
Plodný život akademika Dérera pretrhla predčasná smrť. Zomrel dňa 28. marca 1960 v Bratislave.
Vzácny život, významné odborné, vedecké a učiteľské dielo si Slovenská internistická spoločnosť každoročne v mesiaci marec pripomína usporiadaním podujatia Dérerov memoriál, na ktorom sa udeľuje Dérerova cena, ako cena predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti, za prácu v oblasti internej medicíny.

Ďalšie funkcie:
- predseda Profesorského zboru LFUK (v čase vykonávania funkcie dekana)
- člen Učenej spoločnosti Šafárikovej
- externý riadiateľ Laboratória pre výskum vyššej nervovoej činnosti človeka SAV (1957)
- hlavný redaktor Bratislavských lekárskych listov

tvorba

spoluautor publikácie Klinická fyziológia krvi
vedecko-populárna publikácia Správna výživa zdravých a chorých
autor vysokoškolských učebníc: Vnútorné choroby a monografií
autor a spoluautor mnohých významných odborných a vedeckých publikácií

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.sllk.gov.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.04.  Anton Štefánek
  15.04.  Ivan Valentovič
  15.04.  Ladislav Orosz
  15.04.  Viliam Páleník
  15.04.  Zelenay Pavol
  15.04.  Juraj Miškov
  16.04.  Anatolij Dvurečenskij
  16.04.  Miroslav Dvorský
  16.04.  Gabriela Kiliánová
  17.04.  Daniel Rapant
  17.04.  Ján Čomaj
  17.04.  Vladimir Roy
  17.04.  Adam František Kollár
  17.04.  Štefan Boleslav Roman

  Dnes má meniny
  Fedor

  Zajtra má meniny
  Dana/Danica    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS