o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ján Dekan / spoločenské vedy / spisovatelia

Ján Dekan

prof. PhDr. Ján Dekan DrSc.
archeológ, historik, umenovedec, vysokoškolský pedagóg, akademik SAV a ČSAV, spisovateľ, publicista

* 06.02.1919 Šahy
21.08.2007 Bratislava
vzdelanie

1947 absolvoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave
1953 bol habilitovaný na docenta
1975 získal titul DrSc. a člen korešpondent SAV

životopis

Ako vysokoškolský učiteľ a erudovaný vedecký pracovník sa zaslúžil o rozvoj archeologického výskumu na Slovensku a umenovedy. Vychoval viacerých vedeckých pracovníkov, prispel k rozvoju slovenského vysokého školstva a spoločenských vied na Slovensku. Publikoval mnohé vedecké a vedecko-populárne články a štúdie v domácich aj zahraničných odborných časopisoch.

Vo vedecko-výskumnej práci sa venoval najstarším slovenským dejinám a byzantológii. Centrom jeho vedeckého záujmu boli najmä problémy klasifikácie archeológie, avarsko-slovanskej symbiózy, Veľkej Moravy, antického a byzantského umenia. Viedol archeologické výskumy na Devíne a v Rusovciach. Prvé devínske prieskumy a výkopy zisťovacieho charakteru v období pred rozpadom Rakúsko-Uhorskej monarchie priniesli pozitívne výsledky: preukázali sídliskovú kontinuitu pred príchodom Slovanov, doložili slovanské osídlenie, ďalej objavili slovanské hradiská na úpätí Devínskej Kobyly a ďalšie sídliská medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou. Zásluhy o uvedené poznanie môžeme pripísať J. Zavadilovi. Položil tým tradíciu archeologického záujmu o Devín, na ktorú potom nadviazali systematické výskumy po prvej svetovej vojne (Červinka v r.1921-22 a J. Eisner v r. 1933-38) a po druhej svetovej vojne (J. Dekan v r.1950-56, V. Plachá a J. Hlavicová od r.1965 do súčasnosti). Výskumy trvali okolo 50 rokov, čím zaradili Devín v rámci Slovenska k najdlhšie skúmaným náleziskám.

Spolu s PhDr. Ľudmilou Kraskovskou, CSc., sa výrazne zaslúžili o poznanie minulosti Rusoviec. Múzeum antiky – Gerulata - v Rusovciach vznikalo od druhej polovice 1. storočia n. l. Rimania postavili najprv drevený, neskôr kamenný vojenský tábor, pri ktorom vyrástla osada. Tu sa zdržiavali až do začiatku 5. storočia. O existencii Gerulaty sa vedelo od 16. storočia na základe starovekých záznamov. Prvý prieskum vykonali dvaja anglickí cestovatelia v roku 1737, prvý archeologický výskum uskutočnil Maďar Ágoston Sotér v roku 1891. Šlo o sondáž v kopci známom ako Bergl. V roku 1965 prišiel slovenský archeológ Ján Dekan, ktorý definitívne určil polohu Gerulaty. Gerulata bola súčasťou pohraničných opevnení Rímskej ríše – Limes romanus.

Pôsobenie
1946 - 1948 a 1951 - 1952 pracovník Historického ústavu SAV
1948 - 1951 pracovník Matice slovenskej v Martine
1951 - 1953 externý riaditeľ Štátneho archeologického ústavu v Bystričke
1951 vedúci Katedry všeobecných dejín a archeológie so subkatedrami všeobecných dejín, dejín SSSR a ľudových demokracií a archeológie
1953 - 1964 vysokoškolský učiteľ na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
1953 - 1957 dekan
1964 - 1973 výskumný pracovník v Archeologickom ústave SAV v Nitre
1975 - 1987 riaditeľ Umenovedného ústavu SAV – kabinet divadla a filmu, Bratislava

1950 - 1955 viedol rozsiahly archeologický výskum na Devíne; stal sa uznávaným odborníkom v oblasti slovanskej a včasnohistorickej archeológie
1982 - 89 vedecký redaktor časopisu ARS

Od 1975 člen Predsedníctva SAV
Od roku 1977 členom prezídia ČSAV
Predseda Vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu, literatúru a umenovedu

Ocenenia
1977 Národná cena SSR
1979 Rad práce

tvorba

Monografie
1951 Začiatky slovenských dejín a ríša Veľkomoravská
1974 Poéma o hrdinstve
1975, 1979 Veľká Morava, doba a umenie (1975, 1979) a iné.

Ostatná tvorba
1951 Za stalinské riešenie etnogenézy
1972 Herkunft und Ethnizität der gegossenen Bronzeindustrie der VIII. Jahrhunderts in Karpatenbecken
1974 Ján Kulich - album
1979 Apoteóza slobody na antickej mise zo Stráží
1980 Moravia Magna. The Great Moravian Empire. Its Art and Times (anglická verzia)
1980 Moravia Magna. A Nagymorva Birodalom - kora és művészete (maďarská verzia)
1980 Moravia Magna. Grossmähren - Epoche und Kunst (nemecká verzia)
1983 Odev nášho ľudu (spolu s M. Benkom a M. Benžom)
2005 Clivé žalmy
2005 Život a dielo

 • Samo Tomášik 1813 - 1887 (súbor 15 fotopohľadníc. Martin: Matica slovenská.)
 • Július Barč-Ivan 1909 - 1953 (súbor 15 fotopohľadníc. Martin: Matica slovenská)

  Publicistika
 • K problémom slovanského osídlenia na Slovensku. Historica Slovaca, 6. - 7., 1948, 55-82.
 • Začiatky slovenských dejín a ríša Veľkomoravská. Slovenské dejiny II. Bratislava 1951.
 • Výskum na Devíne roku 1950. AR 3, s. 164-168.

 • Ako člen hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska sa podieľal na jej tvorbe.
 • bibliografia

 • Blech, Richard: Renesančná osobnosť slovenskej kultúry. In: Akademik Ján Dekan (Život a dielo), Nitra: Archeologický ústav SAV, Slovenská spoločnosť A. Točíka, Slovenská archeologická spoločnosť, 2005.
 • Metejov, Radoslav: Biblioglosár (Ján Dekan: Rozbité ilúzie; Slovenské špeciality) Knižná revue, roč. XV, 2005, č. 4, s. 5
 • Ožďáni, O.: Ján Dekan – život a dielo (zost.). Nitra 2005
 • Kolník, T.: Ján Dekan – učiteľ, kolega a priateľ. In: Ján Dekan. Život a dielo. Nitra 2005, 52-58.
 • Vladár, J.: Akademik Ján Dekan. Archeológ, polyhistor a humanista. In: Ján Dekan. Život a dielo. Nitra 2005, 17-22.
 • Ján Kulich: Úvodné štúdie Ján Dekan a Ján Števček. Bratislava 1974.
 • Vallašek, A. 1999 : Neznáma rotunda pod bratislavským hradom. Zborník k 80. narodeninám akademika Jána Dekana.
 • doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Encyklopédia Slovenska, I. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1977; www.matica.sk; Mestská časť Bratislava – Rusovce; Slovenská akadémia vied; spracovala Viola Tóthová


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 13.04.2024

    Narodeniny/výročie  
    13.04.  Jozef Lohyňa
    13.04.  Karol Karovič
    13.04.  Mikuláš Krajkovič
    13.04.  Jaro Šulek
    14.04.  Ivan Chodák
    14.04.  Igor Hrušovský
    14.04.  Jozef Oklamčák
    14.04.  Štefan Kužma
    14.04.  Anton Petrák
    14.04.  Viera Bombová
    15.04.  Anton Štefánek
    15.04.  Ivan Valentovič
    15.04.  Ladislav Orosz
    15.04.  Viliam Páleník
    15.04.  Zelenay Pavol
    15.04.  Juraj Miškov

    Dnes má meniny
    Aleš

    Zajtra má meniny
    Justína      za apríl 2024


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS