o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Mária Ďuríčková / spisovatelia

Mária Ďuríčková

Mária Ďuríčková
spisovateľka

* 29.09.1919 Zvolenská Slatina
15.03.2004 Bratislava
motto

”Dožičme detskej duši tú radosť, to splnenie, to uistenie, že dobrota, krása a neha kráčajú neomylne k víťazstvu spravodlivosti. Dieťa to potrebuje pre svoje duševné zdravie.”

vzdelanie

Do ľudovej a meštianskej školy chodila v rodisku. Potom študovala na Učiteľskom ústave v Lučenci, kde v roku 1938 zmaturovala. V rokoch 1949 - 1951 študovala diaľkovo na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave slovenský a ruský jazyk, kde absolvovala šesť semestrov.

životopis

Narodila sa v roľníckej rodine. Vlastným menom Mária Masaryková, rodená Piecková. Po ukončení štúdia pôsobila ako učiteľka v Hornom Tisovníku, Žitnej, Sajbe (Strelníky), Omastinej a v rokoch 1945 - 1951 v Bratislave. Potom rok pracovala ako šéfredaktorka časopisu Družba, rok ako šéfredaktorka Zorničky a od roku 1954 bola redaktorkou vo vydavateľstve Mladé letá. V rokoch 1969 - 1970 pôsobila ako šéfredaktorka v obnovenom literárnom mesačníku pre deti Slniečku. Ideová orientácia Slniečka však nastupujúcej normalizačnej moci nevyhovovala, preto musela z postu šéfredaktorky odísť. Zamestnanie si už nehľadala avšak stala sa profesionálnou spisovateľkou.

Publikovať začala v roku 1951 v časopisoch Zornička a Ohník, kedy terén slovenskej detskej literatúry bol v mnohom ohraničený. Ako nóvum sa považovalo vnášanie detských postáv, čudákov a rojkov do detskej literatúry. Kritici to označili za novú vlnu, tzv. detský aspekt, ktorý našiel výrazné autorské uplatnenie v rozprávke založenej na personifikácii. Jej tvorbu charakterizuje vynaliezavý humorne ladný prístup k námetom, rozprávačská a jazyková vybrúsenosť, ktorá upútala aj v prekladoch, najmä z ruštiny. Detský spôsob myslenia ako zdroj poetiky využila neskôr aj v ďalších príbehových prózach, aj keď sa sama priznala, že oblasť detskej literatúry nie je pre ňu dostatočná na úplné sebavyjadrenie.
Rozprávka či povesť ako sujetový základ sa v jej tvorbe dostáva do popredia najmä v 70. rokoch 20. storočia. Citové i mravné problémy detstva a dospievania nachádzajú prostredníctvom životaschopných detských postáv plnokrvné stvárnenie práve najmä v žánroch spoločenskej prózy. Popri próze sa venovala aj televíznej a rozhlasovej tvorbe, kde sa orientovala na rozprávkové žánre. Tvorivá bola aj ako zostavovateľka výberov z ľudovej slovesnosti. O tradičné prvky výstavby ľudovej slovesnosti sa opiera najmä v beletrizovaní histórie a v záznamoch povestí, kde však i popri tradičných stavebných prvkoch vynikne je rozprávačstvo.

Rozsiahla bola tiež jej prekladateľská činnosť. Prekladala poéziu i prózu z ruštiny, češtiny a nemčiny, zostavila a literárne upravila viacero súborov z rozprávkového pokladu národov bývalého Sovietskeho zväzu, napr. Bohatier Kremienok (1965), Laponček Sampo (1974), Sedemfarebný kvietok (1975), Krása nevídaná (1977), Zázračná breza (1983) a iné.

Jej knihy boli preložené do 21 jazykov, okrem európskych aj do japončiny.

Pôsobenie
1939 – 1951 učiteľka, Horný Tisovník, Žitná, Šajba, Omastiná a Bratislava
1951 šéfredaktorka časopisu Družba
1952 šéfredaktorka časopisu Zornička
1954 – 1969 redaktorka vo vydavateľstve Mladé letá
1969 – 1970 šéfredaktorka časopisu Slniečko
1971 profesionálna spisovateľka

Ocenenia
1959 Súťaž vydavateľstva Mladé letá o najlepšiu poviedku zo života detí (2. cena za prózu My z ôsmej A)
1961 Cena vydavateľstva Mladé letá (za knihu Danka a Janka)
1963 Cena vydavateľstva Mladé letá (za knihu Jasietka)
1965 Medzinárodná literárna súťaž „Pre mládež atómového veku“ (Národné kolo – 3. cena za knihu Majka Tárajka)
1965 Cena vydavateľstva Mladé letá (za preklad knihy Bohatier Kremienok)
1968 Cena Fraňa Kráľa (za tvorbu pre deti a mládež)
1968 Medzinárodná literárna súťaž „Pre mládež atómového veku“ (Národné kolo – Odmena za knihu Danka a Janka v rozprávke)
1972 Literárna súťaž vydavateľstva Mladé letá a redakcie časopisu Slniečko na poviedky zo života detí (odmena za práce Náhodou je to príma a Hlava v Tramtárii)
1973 Cena vydavateľstva Mladé letá (za knihu Biela kňažná)
1974 Umelecká súťaž národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy k 30. výročiu oslobodenia Bratislavy (1. cena za knihu Dunajská kráľovná)
1975 Čestné uznanie vydavateľstva Mladé letá (za podiel na knihe Zlatá brána)
1975 Odmena Slovenského literárneho fondu (za knihu Zlatá brána)
1976 Prémia Slovenského literárneho fondu (za knihu Dunajská kráľovná)
1977 Literárna súťaž Slovenského literárneho fondu (3. cena za knihu Prešporský zvon)
1977 Cena Jána Hollého (prémia za preklad knihy Krása nevídaná)
1978 Európska cena za detskú literatúru „P. P. Vergerio“
1978 Čestná listina IBBY (za knihu Dunajská kráľovná)
1978 Cena Zväzu slovenských spisovateľov (za knihy Dunajská kráľovná a Prešporský zvon)
1978 Literárna súťaž Slovenského literárneho fondu (Odmena za knihu Kľúče od mesta)
1980 Čestná listina IBBY (za preklad knihy Krása nevídaná)
1980 Pamätná medaila vydavateľstva Mladé letá (za zásluhy o rozvoj detskej knihy)
1981 Prémia Slovenského literárneho fondu (za knihu Kľúče od mesta)
1983 Ocenenia rady národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy
1983 Cena za zobrazenie života Bratislavy v prozaických dielach pre deti a mládež
1986 Ocenenia rady národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy
1986 Čestné uznanie za popularizáciu histórie Bratislavy v tvorbe pre deti a mládež
1987 Európska cena za detskú literatúru „P. P. Vergerio“
1987 Čestné uznanie za knihu Zemský kľúč
1995 Cena vydavateľstva Mladé letá (za knihu Zlatá priadka)
1998 Cena J. C. Hronského za literatúru

tvorba

Poézia pre deti:
1954 Rozprávka o dedovi Mrázovi
1957 Zajko a líška
1958 Čarovná píšťalka

Próza pre deti:
1959 Zajtra bude pekne
1960 My z ôsmej A
1961 Danka a Janka
1962 O Guľkovi Bambuľkovi
1963 Jasietka
1963 Stíhač na galuskách
1965 Majka Tárajka
1965 Útek z gramatiky
1967 Papierová rozprávka
1969 Sestričky z Topánika
1970 Danka a Janka v rozprávke
1970 Janček Palček
1970 O Katarínke a túlavom vrchu
1972 Jožko Mrkvička Spáč
1973 Biela kňažná
1974 Nie je škola ako škola
1976 Najkrajšie na svete
1976 Dunajská kráľovná
1978 Prešporský zvon
1981 Kľúče od mesta
1983 Domček, domček, kto v tebe býva?
1984 Jahniatko v batohu
1986 Čo si hračky rozprávali
1986 Zemský kľúč
1988 Emčo
1988 Panenská veža na Devíne
1989 Rozprávky Čierneho Filipa
1988 Zlatá priadka
1990 Bratislavské povesti
1995 Slncové dievčatko
1996 Dunajské povesti
1998 Vtáčik, žltý zobáčik
2003 O dvanástich mesiačikoch
2003 Kačička, chromá nožička
2003 Braček z tekvice a sestričky z Topánika

Dramatická tvorba:
1969 Zlatá priadka (bábková hra)

Editorské práce:
1954 Vezieme sa, vezieme
1955 Detský rok
1955 Povedala straka vrane
1955 Rapotanky
1955 Za humnami
1956 Vtáčia svadba
1957 Na hole, ovečky, na hole
1959 Detský rok 3
1960 Preletel vták cez slatinské vŕšky
1965 Bohatier Kremienok
1969 Dievčina s medenými vlasmi
1969 Išlo dievča po vodu
1969 Terézia Vansová: Biela ruža
1974 Laponček Sampo
1975 Koktail na rozlúčku
1975 Sedemfarebný kvietok
1975 Zlatá brána
1977 Krása nevídaná
1980 Slovenské rozprávky Pavla Dobšinského I
1983 Slovenské rozprávky Pavla Dobšinského II
1983 Zázračná breza
1984 Zlatý strom
1984 Keď národ malý stal sa veľkým
1986 Slovenské rozprávky
1988 Zlatý hrach
1989 Aľonuška
1990 Spievaj si, vtáčatko
1990 Cárovná Nesmejanka
1994 Zlatá hrkálka
1995 Slncové dievčatko
1997 Knižka pre všetky slovenské deti
2000 Poslali ma naši k vašim

Iné:
Mestečko Pimparac (televízna relácia)
1968 Katarína (novela s autobiografickými prvkami uverejňovaná v Slovenke)

Scenáristika:
1982 Kľúče od mesta

Rozhlasové a televízne hry pre deti:
1966 Vládca vetrov
1967 Laponček Sampo
1969 Vojak a cárovná
1972 Devulienka Snehulienka
1972 Zlatá priadka
1973 Dve sestry
1973 Pieseň pre Valivrcha
1975 Braček z tekvice
1975 Siroty
1976 Mokrý Ďurko
1983 Drevulienka
1985 Zuzana a vodník
1988 Zázračná rosa
1993 Dunajská kráľovná

Sfilmované diela:
1963 My z deviatej A
1981 A pobežím až na kraj sveta (podľa novely Majka Tárajka)
1982 Kľúče od mesta
1988 Zázračná rosa

Animované televízne večerníčky:
1970 Danka a janka
1992 – 1994 Bratislavské rozprávky

Výbery:
1960 Preletel vták cez slatinské vŕšky (folkloristická monografia)
1969 Išlo dievča po vodu (slovenské ľudové balady)
1975 Zlatá brána (antológia ľudovej slovesnosti)
1981 Oriešky

Preložené diela:

v češtine:
1955 Pohádka o dědovi Mrázovi
1963 Jasněnka
1965 Stíhač na galuskách
1971 Majka Povídalka
1978 Bílá kněžna
1982 Dunajská královna
1983 Domečku, domečku, kdo v tobě bydlí?
1995 Není škola jako škola
1995 Zlatá přadlena
1997 Klubíčko Bambulín

v maďarčine:
1955 Télapó a gyerekeknél
1957 Nyuszi és róka
1963 Pirosan érik a málna
1966 Hanka és Janka
1969 Tipke meg Topka
1970 Gombolya Gáborka torténete
1972 Huvelyk Matyii
1973 A hófehér Hercegno
1978 Spuri a kerékpáros
1993 Guri-Guri Gombolyag

v ukrajinčine:
1963 My z vosmogo „A“
1976 Danka ta Janka v kazci

v estónčine:
1970 Danka ja Janka

v ruštine:
1966 Danka i Janka
1974 Danka i Janka v skazke
1975 Majka-Boltuška
1982 Belaja kňažna
1986 Bratislavskij kolokol
1987 Chleb velikanov

v nemčine:
1969 Geschwister aus Stiefelheim
1973 Das Knäulchen Rundherum
1977 Die Weisse Furstin
1979 Die Schwesterlein aus Stiefelheim
1979 Die Donaukonigin Poztor
1981 Die Glocke von Pressburg
1985 Bratislauer Sagen
1986 Jasietka
1993 Knäulchen Kugelrund

v lotyštine:
1982 Plapinmaija

v lužickej srbčine:
1970 Sotričce ze Škórnjowa

v slovinčine:
1969 Sestrici iz Obuvalnika
1989 Donavska kraljica
1989 Donavska kraljica

v srbochorvátčine:
1970 Sestrice iz Cipelgrada

v angličtine:
1988 The White Princess

vo francúzštine:
1978 La Princesse Blanche et autres contes

v holandčine:
1977 De witte vorstin

v kazaštine:
1987 Ak chanša

v moldavčine:
1986 Krejasa albe-dalbe

v poľštine:
1989 Biala ksiezna
1989 Królowa Dunaju

v turkménčine:
1986 Pek govušli ša gryzy

v bulharčine:
1982 Naj-chubavoto na sveta

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Encyklopédia Slovenska, I. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1977; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Slovensko, Kultúra – I. časť, Obzor – Bratislava, 1979; www.litcentrum.sk; spracovala Viola Tóthová


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 13.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  13.04.  Jozef Lohyňa
  13.04.  Karol Karovič
  13.04.  Mikuláš Krajkovič
  13.04.  Jaro Šulek
  14.04.  Ivan Chodák
  14.04.  Igor Hrušovský
  14.04.  Jozef Oklamčák
  14.04.  Štefan Kužma
  14.04.  Anton Petrák
  14.04.  Viera Bombová
  15.04.  Anton Štefánek
  15.04.  Ivan Valentovič
  15.04.  Ladislav Orosz
  15.04.  Viliam Páleník
  15.04.  Zelenay Pavol
  15.04.  Juraj Miškov

  Dnes má meniny
  Aleš

  Zajtra má meniny
  Justína    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS