o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Milan Dragula / medicína / profesijné komory

Milan Dragula

MUDr. Milan Dragula PhD.
prezident Slovenskej lekárskej komory a prednosta kliniky detskej chirurgie FN v Martine

* 22.10.1948 Žilina
vzdelanie

1962 - 1966 gymnázium, Žilina
1966 - 1972 Lekárska fakulta, Martin
1979 Klinika detskej chirurgie, Praha - stáž
1980 - 1983 Klinika detskej chirurgie, Bratislava - stáž
1985 Centrum zdravia dieťaťa, Varšava

životopis

Narodil sa 22. októbra 1948 v Žiline. Lekársku fakultu Univerzity Komenského v odbore všeobecné lekárstvo absolvoval a úspešne ukončil v Martine v roku 1972. Popromočné roky (1972-1974) absolvoval ako asistent na Katedre fyziológie LF UK v Martine. Následne začal pracovať na Chirurgickej klinike Martinskej fakultnej nemocnice (MFN) ako sekundárny lekár (1974-1983). V roku 1978 získal kvalifikačnú atestáciu I. stupňa v odbore chirurgia a v roku 1983 nadstavbovú špecializačnú atestáciu v odbore detská chirurgia. Následne pracoval na uvedenej klinike ako ordinár pre detskú chirurgiu (1983-1992). V roku 1987 úspešné ukončil externú ašpirantúru po obhajobe práce „Poruchy dýchania u pacientov s kraniocerebrálnym poranením“ a bol mu udelený titul kandidát lekárskych vied pre odbor chirurgia. Od založenia samostatného Oddelenia detskej chirurgie MFN v roku 1992 a následne zriadenia Kliniky detskej chirurgie JLF UK a MFN v roku 2002 stojí v jej čele. V roku 2002 sa habilitoval na docenta v odbore chirurgia a v roku 2003 bol menovaný za mimoriadneho profesora.
Absolvoval študijné pobyty v Bratislave, Prahe, Varšave a Bazileji, kde sa venoval problematike detskej chirurgie. Klinika pod jeho vedením dosahuje vynikajúce výsledky v liečebno- preventívnej, pedagogickej i vedeckovýskumnej činnosti. Vychoval troch atestantov pre odbor chirurgia a detská chirurgia. Úspešne vyškolil štyroch doktorandov, v súčasnosti vedie štyroch študentov doktorandského štúdia. Dlhoročne vedie praktické cvičenia a prednáša v predmetoch chirurgia a detská chirurgia.

Je členom komisie pre štátne skúšky z predmetu pediatria a predmetu chirurgia.

Podieľal sa na riešení viacerých vedeckovýskumných projektov.
V minulosti pôsobil ako člen rady a prezídia Slovenskej lekárskej komory, ako člen správnej rady Národnej poisťovne za poistencov, člen výboru Spolku Martinských lekárov.
Od roku 1999 pôsobí ako podpredseda Slovenskej spoločnosti detských chirurgov v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti,
v roku 2000 sa stal viceprezidentom Slovenskej lekárskej komory a v roku 2004 jej prezidentom.
Pôsobí vo výbore Slovenskej spoločnosti pre kvalitu a ako predseda Komisie pre zavádzanie systémov kvality v rezorte zdravotníctva.
Je členom Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzite a Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, člen Spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor chirurgia.
Pôsobí ako člen redakčnej rady časopisu SLK Konzílium a člen redakčnej rady časopisu Pediatria.
Dlhodobo sa venoval a venuje problematike tvorby politík v rezorte zdravotníctva na expertnej úrovni, dlhodobo prednáša na tieto témy u nás i v zahraničí. Z pozície prezidenta Slovenskej lekárskej komory prerokováva, pripravuje príslušné podklady a materiály, vrátane celého spektra zdravotníckej legislatívy prierezovo aj cez všetky príslušné rezorty a inštitúcie. K širšiemu prediskutovaniu zdravotníckej problematiky ho v septembri 2008 prijal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Na kongrese Slovenskej lekárskej komory v máji 2008 bol opätovne zvolený za jej prezidenta.

Pôsobenie:

1972 - 1974 Lekárska fakulta, Martin - Katedra psychológie, asistent
1974 - 1992 Martinská nemocnica, chirurgická klinika, sekundárny lekár a ordinár
1992 - 2002 Oddelenie detskej chirurgie, Martin, primár
od marca 2002 Klinika detskej chirurgie, Martin, prednosta

tvorba

Publikoval dve vedecké monografie v domácich vydavateľstvách, jeho vedecké práce vyšli v karentovaných i nekarentovaných zahraničných časopisoch, spolu publikoval 45 vedeckých recenzovaných prác. Jeho práce boli citované viac ako 140 krát, vrátane citácií registrovaných v citačných indexoch.

Je autor a spoluautor kapitol v učebniciach:
Vademékum pediatra, Repetitórium pediatra,
Detská gastroenterológia, Praktická neonatológia,
Pediatria

záujmy

príroda, rybolov, šport

články linky
  Dragula: Rušenie nemocníc je citlivá otázka

 Staršie články o osobnosti >>
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 103 - 104; Dušan Meško, Konzílium 4/2008


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.04.  Anton Štefánek
  15.04.  Ivan Valentovič
  15.04.  Ladislav Orosz
  15.04.  Viliam Páleník
  15.04.  Zelenay Pavol
  15.04.  Juraj Miškov
  16.04.  Anatolij Dvurečenskij
  16.04.  Miroslav Dvorský
  16.04.  Gabriela Kiliánová
  17.04.  Daniel Rapant
  17.04.  Ján Čomaj
  17.04.  Vladimir Roy
  17.04.  Adam František Kollár
  17.04.  Štefan Boleslav Roman

  Dnes má meniny
  Fedor

  Zajtra má meniny
  Dana/Danica    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS