o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Karol Karovič / prírodné vedy

Karol Karovič

RNDr. Karol Karovič DrSc.
fyzik, Ústav merania SAV

* 13.04.1939 Borinka
vzdelanie

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava,1961

Študijné pobyty:
Nemecká demokratická republika 1963
Spolková republika Nemecko 1969 -1970, 1983, 1985, 2007


životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav merania SAV Bratislava (nepretržite od 17.7.1961)
Úrad Slovenskej akadémie vied (1998-2005)
riaditeľ Ústavu merania SAV (1990—98)
podpredseda SAV zodpovedný za činnosť Oddelenia vied o neživej prírode (1998-2005)
člen Spoločnej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (PhD, DrSc.) vo vedných odboroch bionika a biomechanika, meracia technika, metrológia
člen národného tímu technických expertov na posudzovanie tovarov a technológií dvojakého použitia a vojenského materiálu (od 2.2.2009)


Najdôležitejšie výsledky:
Príspevok k riešeniu teoretických a experimentálnych problémov fotoelektrických meraní polohy a šírky štruktúr v mikrometrológii (1969--81)
linearizácia výstupov fotoelektrických mikroskopov pri presnej komparácii čiarkových dĺžkových meradiel (1971)
pôvodné metódy lokalizácie čiarkových štruktúr využívané v popredných metrologických ústavoch (1980 -)
rozvoj metód číslicovej lokalizácie čiarkových štruktúr diferenčným interferometrom (1986)
manažérska činnosť v oblasti riadenia vedy a výskumu (prevažne od r. 1990)
určenie neistôt výsledkov merania polohy a rozmerov mikroštruktúr (2006 -)
Príspevok k riešeniu teoretických a experimentálnych problémov fotoelektrických meraní polohy a šírky štruktúr v mikrometrológii (1969--81)
linearizácia výstupov fotoelektrických mikroskopov pri presnej komparácii čiarkových dĺžkových meradiel (1971)
pôvodné metódy lokalizácie čiarkových štruktúr využívané v popredných metrologických ústavoch (1980 -)
rozvoj metód číslicovej lokalizácie čiarkových štruktúr diferenčným interferometrom (1986)
manažérska činnosť v oblasti riadenia vedy a výskumu (prevažne od r. 1990)
určenie neistôt výsledkov merania polohy a rozmerov mikroštruktúr (2006 -)

Publikácie, patenty, citácie

94 vedeckých a odborných prác v časopisoch a medzinárodných zborníkoch spoluautor 9 patentov a autorských osvedčeníjeho práce sú citované najmenej v 54 publikáciách, z toho 46 v zahranzodpovedný riešiteľ a spracovateľ 35 výskumných správ a štúdií
vypracoval 249 vyžiadaných odborných písomných posudkov

Pedagogická činnosť

Špeciálne praktikum – PrirF UK 4 semestre (1960-62)
výberové prednášky študentom PrirF UK, MFF UK, FEI STU a SjF STU spolu 26 semestrov (1966 – 1997)
prednášky a konzultácie pre doktorandov na MFF UK, FEI STU a SjF STU spolu 6 semestrov (1991 – 1997)

Vedecká výchova
Vo vednom odbore meracia technika bol školiteľom 7 úspešných vedeckých ašpirantov a doktoranda

Ocenenia

Zlatá čestná plaketa SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách - 1989
Strieborná medaila Matematicko-fyzikálnej fakulty UK - 1989
Medaila Fakulty elektrotechniky a informatiky STU č. 13 za rozvoj vedy a pedagogiky na FEI STU - 2001
MedailaSAV za podporu vedy - 2004
Zlatá pamätná medaila 85 rokov metrológie na Slovensku za dlhoročný významný prínos v oblasti metrológie na Slovensku - 2004
Cena J.A.Segnera za príspevok k rozvoju metrológie - 2005
Pamätná medaila pri príležitosti 120. výročia metrickej konvencie - 2005

e-mail: karovic@savba.sk

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Slovenská akadémia vied


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 20.05.2024

  Narodeniny/výročie  
  20.05.  Pavel Kyman
  20.05.  Alojz Přidal
  20.05.  Ján Jamnický
  20.05.  Milan Paštéka
  20.05.  Ján Korec
  20.05.  Igor Štefanov
  20.05.  Stan Mikita
  21.05.  Ladislav Šándor
  21.05.  Ivan Bella
  21.05.  Gustáv Mallý
  21.05.  Václav Pankovčin
  22.05.  Jana Laššáková
  22.05.  Tomáš Janovic
  22.05.  Slavko Pavlenko

  Dnes má meniny
  Bernard

  Zajtra má meniny
  Zina    za máj 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS