Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Mráz / vláda

Ján Mráz

Ing. Ján Mráz
dec. 1994 - okt. 1998 - minister výstavby a verejných prác

* 29.08.1940 Veľký Folkmár
vzdelanie

1978 ukončil diaľkové štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, Fakulta ekonomiky riadenia výrobných odvetví
1963 zmaturoval na Priemyselnej škole stavebnej v Košiciach
- vyučil sa za tesára

životopis

Priebeh zamestnaní:

1994-1998 minister výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, bol nominovaný Združením robotníkov Slovenska
od r. 1990 súkromný podnikateľ v stavebníctve
1986-1990 námestník primátora Košíc pre ekonomický úsek
1980-1986 riaditeľ Pozemných stavieb, n. p., Michalovce
1958-1980 pracoval postupne ako tesár, majster, stavbyvedúci, vedúci inžinier závodu a riaditeľ závodu v Pozemných stavbách, n. p., Košice

Je ženatý, má tri dcéry. Pasívne ovláda nemecký jazyk.

záujmy

šport, folklór

zdroj

Úrad vlády SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.