Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Róbert Bezák / cirkev

Róbert Bezák

ThLic. Róbert Bezák CSsR
slovenský rímskokatolícky biskup, bývalý arcibiskup Trnavskej arcidiecézy a člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov

* 1.03.1960 Handlová
vzdelanie

1979 - zloženie maturitnej skúšky na gymnáziu v Prievidzi
1990 – 1993 - Akadémia Alfonsiana v Ríme pre postgraduálne štúdiá v morálnej teológii

životopis

1983 - zloženie večných rehoľných sľubov v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov
17. jún 1984 - kňazská vysviacka v Banskej Bystrici z rúk biskupa Jozef Feranec
1984 – 1985 - kaplán vo farnosti Brezno
1986 – 1987 - základná vojenská služba
1988 - kaplán v Detve a Žiari nad Hronom, farský administrátor v Sklených Tepliciach
1989 - farský administrátor v Tužine
1990 - farský administrátor v Uľanke
1993 – 2005 - viceprovinciál rímskokatolíckej viceprovincie Redemptoristov na Slovensku
1996 – 2002 - predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku
1993 – 2005 - vyučujúci morálnej teológie na teologickom inštitúte v Badína a na Aloisiane, teologickej fakulte Trnavskej univerzity
2005 – 2008 - farský administrátor na Starých Horách
2008 - farský administrátor a predstavený spoločenstva Redemptoristov v Radvani, vikár viceprovinciála rímskokatolíckej viceprovincie Redemptoristov v Bratislave.
18. apríl 2009 - menovanie pápežom Benediktom XVI. za arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy
6. jún 2009 - biskupská vysviacka v Trnave z rúk kardinála Jozefa Tomka
2. júl 2012 - odvolanie pápežom Benediktom XVI. z úradu trnavského arcibiskupa
1. august 2012 - výpomocný duchovný vo farnosti Radvaň v Banskobystrickej diecéze
31. júl 2013 - ukončenie pracovného pomeru v Banskobystrickej diecéze
august 2013 - emeritný arcibiskup na odpočinku patriaci pod Trnavskú arcidiecézu
november 2013 - kláštorné pôsobenie v talianskom Busollengu

tvorba

V novembri 2013 vyšli dve knihy rozhovorov s Bezákom: Medzi nebom a peklom, rozhovory s novinárom Štefanom Hríbom a Vyznanie s novinárkou Marie Vrabcovou


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.