Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vojtech Tkáč / vláda

Vojtech Tkáč

Doc. JUDr. Vojtech Tkáč CSc.
feb.1998 - okt.1998 - minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, poslanec NR SR 2002-2006, člen poslaneckého klubu Smer (kandidoval za ĽS - HZDS)

* 2.03.1949 Rudňany
vzdelanie

1982 vymenovaný za docenta v odbore pracovné právo
1980 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied
1972 ukončil Pránickú fakultu Univeržity Komenského v Bratislave

životopis

Priebeh zamestnania:

od r. 1998 nezávislý poslanec Národnej rady SR
február - október 1998 minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repuliky
1994-1995 poslanec Národnej rady SR, predseda ústavnoprávneho výboru NR SR
1994 vstúpil do Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS)
1993-1998 štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
február - jún 1993 Československá komora OZ, pôsobil v aplikačnom výbore Medzinárodnej organizácie práce (MOP) v Ženeve a zastupoval MOP na viacerých podujatiach ako jej expert. Bol členom výskumného tímu pre oblasť sociálno-ekonomických práv, kolektívnych pracovných vzťahov a odborových práv pre potreby Európskeho spoločenstva v Taliansku.
od r. 1990 vedúci legislatívneho oddelenia Českej a Slovenskej konfederácie odborových zväzov
1989 pracoval v expertných skupinách na tvorbu novej koncepcie sociálneho a doplnkovéch poistenia, ako aj nového Zákonníka práce
1987-1990 vedúci oddelenia sociálnej starostlivosti, neskôr sociálnej politiky na bývalej Ústrednej rade odborov v Prahe
od r. 1972 pôsobil na Katedre pracovného práva Právnickej fakulty UK a neskôr na odbore pracovného práva a sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

zdroj

Národná rada SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.