Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Stanislav Miertus / prírodné vedy

Stanislav Miertus

prof. Ing. Stanislav Miertus DrSc.

* 26.04.1948 Banky, Banská Štiavnica
vzdelanie

1971 vyštudoval na Chemickotechnologickej fakulte SVST (teraz STU) v Bratislave, odbor Fyzikálna chémia

životopis

1971 – 1981 pracoval na Ústave polymérov SAV, kde v r. 1975 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu (CSc.).
1981 prešiel pracovať na Katedru analytickej chémie STU, kde sa v roku 1983 stal docentom a v roku 1989 profesorom.
1988 obhájil doktorskú dizertačnú prácu (DrSc.) v odbore Chemická fyzika.
1988-1990 bol prodekanom ChTF STU.
Od roku 1990 žije a pôsobí na výskumných pracoviskách v zahraničí, hlavne v Taliansku.
Od roku 1998 je Riaditeľom Sektoru Pure and Applied Chemistry, v Medzinárodnom Centre pre Vedu a Špičkové Technológie, ktorý je súčasťou Organizácie Spojených Národov pre Industriálny Rozvoj (ICS-UNIDO) v Terste , Taliansko a je v súčasnosti aj koordinátorom programov
- \"Navrhovanie a vývoj nových liečiv \" (hlavne Chrípka A, Malária, TBC, Dengue, HIV, ..)
- \"Biopalivá novej generácie a biorafinérie\"

V posledných 10 rokoch bol riaditeľom výskumných projektov , tréningových kurzov a workshopov vo viac ako 40 krajinách sveta (o.i. Čína, India, Indonézia, Thajsko, Egypt, Juhoafrická republika, Cameroon, krajiny CEE a Rusko a NIS, Argentína, Mexico, Brazília a iné). Založil viaceré laboratória (o.i v Taliansku, v Thajsku).
Koordinoval tiež národné (talianske) a EC projekty v oblasti vývoja nových inhibítorov HIV, biodegradovateľných polyméroch, katalýze.

Jeho výskum je zameraný od 80 - rokov na počítačovú chémiu - design nových liečiv (anti-AIDS, anti-cancer, anti – malária),na výskum biosensorov (3 medzinárodné patenty v tejto oblasti). V posledných 10 rokoch sa venuje výskumu aplikácií katalýzy pri vývoji novej generácie biopalív a biodegardovateľných polymérov. Je autorom, resp. spoluautorom vyše 200 prác publikovaných v medzinárodných vedeckých časopisoch, asi 20 knižných publikácii. Jeho práce boli citované viac ako 2500 x a jeho práca (S, Miertus, E. Scrocco, J. Tomasi, Chem. Phys., 55, 117(1981) patrí medzi najcitovanejšie v histórii chemickej vedy na Slovensku.
Pôsobil ako hosťujúci profesor a vedec o.i. na univerzitách v Pise, Miláne, Terste, Paríži, v New Yorku a inde.

Je držiteľom viacerých medzinárodných ocenení ako aj Dr.h.c. na STU Bratislava v 2008.

tvorba

Autor, resp. spoluautor:
vyše 200 vedeckych prác publikovaných v medzinárodných vedeckých časopisoch.
Jeho práce boli citované viac ako 2500x a jeho pionierska práca v oblasti teórie vplyvu solvatácie na štruktúru a vlastnosti molekúl (S, Miertus, E. Scrocco, J. Tomasi, Chemical Physics, 55, 117(1981) - patrí medzi najcitovanejšie v histórii chemickej vedy na Slovensku.
3 medzinárodné patenty v oblasti biosensorov
20 knižných publikácií o.i. S. Miertus a kolektív, Atómová a molekulová spektroskopia, Alfa, 1989:
G. Fassina, S. Miertus, Combinatorial Chemistry a Technologies, CRC Press (USA)2005

zdroj

The Encyclopediae of Slovakia and Slovaks, Encykl. Ust.BA, 2006, str. 437; Who is Who in the world foto: internet

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.