Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vladimír Marek / tanec

Vladimír Marek

Vladimír Marek
baletný tanečník, bývalý sólista baletu SND

* 26.09.1928 Užhorod (bývalý ZSSR)
vzdelanie

1946 – 1950 Baletná škola J. Fuchsa, Borisa Mileca a Roberta Brauna, Praha

životopis

Vladimír Marek, vlastným menom Šourek, bol sólistom baletného súboru Slovenského národného divadla. Umelecké vzdelanie získal v Baletnej škole Fuchsa, Mileca a Brauna v Prahe v rokoch 1946 – 1950, kde jeho talent objavil práve baletný majster J. Fuchsa. K baletným pedagógom Vladimíra Mareka patrili tiež N. Jirsíková, bývalá členka Osvobozeného divadla Voskovca a Wericha v Prahe a Robert Braun.
Už v rokoch 1947 – 1948 popri štúdiu vystupoval ako člen Komickej spevohry v Karlíne-Praha. Neskôr pôsobil v českom Národnom divadle v Prahe.
Od roku 1950 sa stal sólistom baletu SND, v ktorom s menšími prestávkami pôsobil až do roku 1970. V tomto období absolvoval základnú vojenskú službu ako tanečník v Armádnom umeleckom súbore (AUS), kde bol zároveň pedagógom. V rokoch 1953 – 1954 a 1959 – 1961 pedagogicky pôsobil aj na štátnom konzervatóriu v Bratislave, vyučoval klasický balet a tanes s partnerom.
Od roku 1969 pedagogicky pôsobí na svojej baletnej akadémii v San Antoniu (USA) a od roku 1970 súčasne aj ako umelecký riaditeľ tridsaťčlenného súboru San Antonio Ballet.
Počas svojej kariéry vytvoril na doskách SND ako protagonista baletu množstvo úloh. Diváci ho mali možnosť vidieť v Labuťom jazere P. I. Čajkovskijho ako princa Siegfrieda, v predstavení Červený mak od R. M. Gliera stvárnil postavu Mao Li-čena, v Kamennom kvietku vystupoval v úlohe Danila. Ďalšími postavami boli Jean de Brienne (A. Glazunov/Raymonda), Komandor (A. Krejn/Laurencia), Matúš (Š. Jurovský/Rytierska balada), Gert (K. Karajev/Púť v búrke), Briaxis (M. Ravel/Dafnis a Chloe), Pápež (S. Rachmaninov /Paganini), Eusebius (R. Schumann/Karneval), Prízrak (M. de Falla/Čarodejná láska), či postavu Ikarosa v rovnomennom diele T. Andrašovana.
Vladimír Marek spolupracoval s mnohými ruskými choreografmi, boli to najmä A. R. Tomskij a O. A. Iljiva.
Úspechy sólistu SND sú známe i mimobratislavskému obecenstvu. Vladimír Marek za ne vďačil niekoľkohodinovému trénigu a odriekaniu.

Prierez kariéry:

1947 – 1948 Komická spevohra Karlín, Praha, člen baletu
1948 – 1950 Veľká opera Praha, člen baletu
1950 – 1970 SND, sólista baletu
1951 – 1953 pedagóg mužov v AUS-e, základná vojenská služba
1953 – 1954 štátne konzervatórium Bratislava, pedagóg
1958 – 1962 pedagóg pánskeho súboru SND
1959 – 1961 štátne konzervatórium Bratislava, pedagóg

tvorba

Stvárnené postavy v SND:

1950 Jean de Brienne – A. Glazumov/Raymonda
1951 Šašo – S. S. Prokofiev/Popoluška
1953 Václav – B. V. Asafiev/Bachčisarajská fontána
1953 Princ Siegfried – P. I. Čajkovskij/Labutie jazero
1954 Tybalt – S. S. Prokofiev/Rómeo a Júlia
1954 Malo Li-čen – R. M. Glier/Červený mak
1955 Ferko – J. Kenessey/Šatôčka
1956 Princ – O. Nedbal/Z rozprávky do rozprávky, Princezná Zlatovláska
1956 Princ Albert – A. Ch. Adam/Giselle
1957 Kazakov – A. Chačaturian/Gajané
1957 Princ Désiré – P. I. Čajkovskij/Spiaca krásavica
1958 André – L. Delibes/Fadetta
1958 Danilo – S. S. Prokofiev/Kamenný kvietok
1959 Komandor – A. Krejn/Laurencia
1959 Kuna Alguacil, strážca – M. de Falla/Trojrohý klobúk
1959 Otrok a brat Šacha II. - N. Rimskij-Korsakov/Šeherezáda
1960 Matúš – Š. Jurovský/Rytierska balada
1960 Lesoň – O. Nedbal/Rozprávka o Janovi
1961 Gert – Kara Kajarev/Púť v búrke
1961 Briaxis – R. Ravel/Dafnis a Chloe
1962 Kapitoni – I. Morozov/Doktor Jajbolí
1962 Florindo – J. Burghauser/Sluha dvoch pánov
1962 Pápež – S. Rachmaninov/Paganini
1962 Básnik – J. Strauss/Straussiáda
1963 Vergílius – P. I. Čajkovskij/Francesca da Rimini
1963 Euseius – R. Schumann/Karneval
1964 Čardáš, sólo – P. I. Čajkovskij/Labutie jazero
1964 Generál – W. Bukový/Rozkaz
1965 Kráľ Ondrej II., Abderachman, Maďar – A. Glazunov/Raymonda
1965 Vojak – C. Debussy/Skrinka hračiek
1965 Ikaros – T. Andrašovan/Ikaros
1966 Starý otec, Gazda – A. Dvořák/Slovanské tance
1966 Hilarion – A. Ch. Adam/Giselle
1967 Prízrak – M. de Falla/Čarodejná láska
1968 Partner Víly orgován – P. I. Čajkovskij/Spiaca krásavica

zdroj

materiály SND; spracovala Zlatica Mokrá

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.