Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Marianna Mochnáčová / súdnictvo

JUDr. Marianna Mochnáčová
sudkyňa Ústavného súdu SR

* 29.11.1959 Košice
vzdelanie

1983 Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

životopis

Mariana Mochnáčová ukončila štúdium v roku 1983 na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Potom pracovala ako právnička v podnikovej sfére a v štátnej správe. V roku 1993 nastúpila na Ústavný súd SR, kde pôsobila až do roku 2001 ako riaditeľka sekretariátu, neskôr vedúca kancelárie ÚS a súdna poradkyňa. Dlhší čas pôsobí ako advokátka.
16. februára 2007 bola prezidentom SR vymenovaná za sudkyňu Ústavného súdu SR.

zdroj

Ústavný súd SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.