Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vladimír Faič / parlament

Vladimír Faič

RSDr. Vladimír Faič
poslanec NR SR, Smer-SD

* 15.07.1948
vzdelanie

Vysoká škola politická, Bratislava
Právnická fakulta UK, Bratislava, postgraduál v odbore obchodné právo

životopis

Priebeh zamestnaní


1967 - 1978 Štátne lesy Bratislava, technik
1978 - 1990 Národné výbory, politický pracovník a funkcionár
1990 - 1993 predseda Okresného výboru SDĽ v Topoľčanoch
1993 - 1998 Prima-Print, s. r. o., konateľ a manažér
1998 - 2002 poslanec NR SR, podpredseda Výboru NR SR pre verejnú správu a člen Výboru NR SR na kontrolu SIS

od 2006 poslanec NR SR, Smer-SD

 • Klub SMER - SD (podpredseda)
 • Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj (podpredseda)

  Iné aktivity
 • vedúci pracovných tímov pri formovaní komunálnej politiky v SDĽ
 • spoluautor koncepcie komunálnej a regionálnej politiky SDĽ (1994)
 • spoluautor koncepcie verejnej správy (1999)
 • manažér projektu spracovania problematiky sociálnej náuky cirkvi
 • spoluautor zákona o obchodných reťazcoch
 • manažér diskusných klubov a seminárov k charakteru hospodárstva SR vymedzeného v čl. 55 Ústavy SR
 • autor projektu inštitútu Analýzy, stratégie, alternatívy ASA (2004)
 • spoluautor koncepcie tematického celku odborných medzinárodných konferencií, seminárov na tému „Slovensko - moderný sociálny štát“

  Jazykové znalosti
  nemecky - pasívne
  rusky - pasívne
 • zdroj

  Poslanecký klub SMER - SD, spracovala: Ľubica Rozborová

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.