Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Mikolaj / parlament / vláda

Ján Mikolaj

prof. Ing. Ján Mikolaj CSc.
poslanec NR SR, bývalý podpredseda vlády a minister školstva, SNS

* 19.10.1953
vzdelanie

Ukončil vysokoškolské štúdium v roku 1977 na Vysokej škole dopravnej v Žiline.

životopis

 • Od roku 1983 pracoval ako odborný asistent a docent na Katedre cestného staviteľstva VŠDS.
 • V roku 1992 sa stal členom vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity.
 • V období rokov 1995 - 1998 pracoval vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest.
 • V roku 1999 nastúpil ako profesor na Žilinskú univerzitu, stal sa vedúcim Katedry realizácie stavieb, v súčasnosti Katedry technológie a manažmentu stavieb.
 • V parlamentných voľbách v rokoch 2002 a 2006 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (kandidoval za ĽS-HZDS) - člen Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Začiatkom roku 2003 bol v skupine 11 poslancov pod vedením Vojtecha Tkáča, ktorí vystúpili z HZDS a založili novú politickú stranu Ľudová únia. V priebehu volebného obdobia z tejto strany vystúpil.

 • v r. 2006 zvolený za poslanca NR SR za SNS
 • 4.7.2006 bol vymenovaný za podpredsedu vlády a ministra školstva SR

  Ocenenia:

  2007 - Zlatá medaila Maximiliána Hella "za zásluhy o rozvoj univerzity, vedy a vzdelanosti" (udelená TU Alexandra Dubčeka)

 • zdroj

  Národná rada SR, Úrad vlády SR

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.