Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 János Molnár / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

János Molnár

Doc.PhDr. János Molnár
dekan Fakulty reformovanej teológie Univerzity J. Selyeho

zdroj

Univerzita J. Selyeho

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.