Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Miroslav Holienka / prírodné vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Miroslav  Holienka

doc. PaedDr. Miroslav Holienka PhD.
dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

* 25.05.1957
vzdelanie

1977 - 1982 Fakulta telesnej výchovy a športu, UK Bratislava (TV - BV), titul PaedDr.
1983 - 1986 FTVŠ UK interný ašpirant (doktorand)
1988 CSc. (PhD.) - vedecká hodnosť
1993 Tréner I. triedy vo futbale
2004 Doc. - vedecko - pedagogická hodnosť po úspešnej habilitácii v odbore športová edukológia

životopis

Miroslav Holienka sa narodil v roku 1957. Vysokoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1977 - 1982 na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.
V rokoch 1986 - 1989 bol odborným asistentom na Katedre Teórie a didaktiky brannej výchovy FTVŠ UK v Bratislave. Potom sa stal odborným asistentom na Katedre hier a od roku 2001 je jej vedúcim.
Dekanom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave sa stal v roku 2007.
Okrem pedagogickej činnosti sa Miroslav Holienka venuje aj športovej oblasti. Od roku 1998 je členom trénersko-metodickej komisie Slovenského futbalového zväzu . V roku 2006 sa stal športovým riaditeľom ŠK Senec a zároveň pôsobí ako odborný poradca vo futbalovom ŠK Slovan Bratislava, pri práci s mládežou.

Miroslav Holienka je ženatý, s manželkou Líviou, ktorá je absolventka VŠE v Bratislave, má jedného syna Mariana (študent 3. ročníka Fakulty manažmentu v Bratislave).

Súčasnosť:

od r. 2007 dekan FTVŠ UK
od r. 2007 predseda Vedeckej rady FTVŠ UK
od r. 2007 člen Kolégia rektora UK v Bratislave
od r. 2007 člen Vedeckej rady UK v Bratislave
od r. 2007 člen Rady ministra školstva SR pre šport
od r. 2006 odborný poradca ŠK Slovan Bratislava futbal (úsek mládeže)
od r. 2006 športový riaditeľ ŠK SFM Senec od r. 2006
od r. 2001 predseda Občianskeho združenia Športové hry
od r. 2001 vedúci Katedry hier FTVŠ UK Bratislava
od r. 2001 člen Kolégia dekana FTVŠ UK
od r. 1998 člen trénersko-metodickej komisie Slovenského futbalového zväzu

Prierez kariéry:

1986 - 1989 odborný asistent na Katedre Teórie a didaktiky brannej výchovy FTVŠ UK (Didaktika brannej výchovy)
1990 - 2004 Odborný asistent na Katedre hier FTVŠ (Futbal I, Futbal II, športová špecializácia - Futbal)
2004 docent na Katedre hier FTVŠ UK
- počet diplomantov - 83
- počet publikačných záznamov - 188 (k 1. 4. 2006)
- počet monografií - 4
- riešiteľ výskumných úloh - 10
- školiteľ doktorandov - 6

Ostatná činnosť:

2005 - 2006 člen Vedenia fakulty (4x)
1996 - 1998 predseda Akademického senátu FTVŠ UK Bratislava
2005 - 2006 predseda Akademického senátu FTVŠ UK Bratislava
1996 - 2002 predseda Redakčnej rady časopisu Športové hry
1998 - 2002 zostavovateľ časopisu Únie futbalových trénerov Slovenska (ÚFTS) - Tréner
2003 - 2004 člen redakčnej rady časopisu ÚFTS Pro - futbal
1998 - 2004 podpredseda ÚFTS
1993 - 2002 asistent reprezentačného trénera vo futbale v kategóriách U 14 - U 19 (2 x 5. miesto na ME U 16 1997 Nemecko 2000  Izrael)
1990.2005mládežnícky tréner vo futbalových kluboch
Vinohrady Bratislava → Rapid Bratislava, Slovan Bratislava (2003/2004 majster SR ml. dorast ŠK Slovan Bratislava)

zdroj

Doc. PaedDr. M. Holienka, PhD.

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.