Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Oľga Danglová / spoločenské vedy

Oľga Danglová

Mgr. Oľga Danglová CSc.
etnologička, Ústav etnológie SAV

* 24.09.1941 Bratislava
vzdelanie

1967 Filozofická fakulta UK Bratislava

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1992-1995 Ústav etnológie SAV (predsedníčka vedeckej rady)

Najdôležitejšie výsledky:

Ľudová výtvarná kultúra. Vidiek v procese modernizácie a globalizácie.

Členstvo vo vedecých organizáciách:

European Association of Social Anthropologists
International Organization of Folk Art Association
Slovenská nurodopisná spoločnosť pri SAV

Ocenenia:

2002 Cena SAV za vedecko-výskumné dielo. Udelená za monografiu Dekor a symbol

e-mail: uetdan@klemens.savba.sk

tvorba

Monografie:

2006 Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja.
2005 Vidiek v procese transformácie. Olga Danglová a kol.
2002 Dekor a symbol. Ľudová dekoratívna tradícia v európskom kontexte
1998 Folk art. In: European contexts of folk culture
1992 Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska (spoluautorka)
1990 Etnografický atlas Slovenska (spoluautorka)

Časopisecké publikácie: 55

Vedecká výchova: 1

Medzinárodné projekty: 1

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.